Tukej spiszym historyje rodzin Bijok a Gróman, s kierych pochodzi moja matka. Jak kiery co wiyncyj wiy, mo jaki stare fotografije, lebo co inkszego tóż piszcie. Trzeja pamiyntać s kierej familiji pochodzymy...     

Moja starka Zofija (zd. Bijok), Starzik Adolf Gróman, ciotka Brónka, a ujec Albert