Tukej sie dozwiycie, jako sie robiło syry s owczego mlyka na kolibie, jako sie piykło buchy, dorty, i kołocze, jako sie warziło, a jaki jodło było kiejsi na Cieszyńskij Ziymi.