Tukej dołu nóndziecie pieśniczki z Cieszyńskij Ziymi podle abeceda... 

 

 

A jo gróm (bodlok)


A jo gróm, a jo gróm, a ci gupcy bótki dróm, 
A eszcze mi zapłacóm, jak podkówki potracóm.

 

Ach moja Mamulko


1. Ach moja Mamulko, co je tej Anusi, jak jo na nie oczkym pozdrzym, óna płakać musi.
2. Nie płacz że ty o mie, ale sama o sie, dycki jo ci to powiadoł Anujś rosłónczmy sie.
3. A tyś sie mie jyła, jak woda kamiynia, ach, bodej by sie mi była, ziymia rosstómpiła.

 

Ach jo zasmucóno


1. Ach jo zasmucóno, coch sie doczakała, nastały smutne czasy,
Rok za rokiym idzie, wydać sie nie idzie, nie sóm to żodne szpasy,
(Rok po roku idzie precz, mie sie nie szykuje nic, 
Gdyby jyny prziszeł szykowny i szwarny, wszyjsko by to mógło być x 2).
2. A jo to cereczka s wysokigo rodu, mój Ojciec wybiyrczym był,
Pod płotym siodowoł, zza lymca wybiyroł, a na kamiyniu jich bjuł,
(Moja Matka kupcowa, kraiczki skupowała, 
A jo to cereczka po ojcu i matce wszyjstko to swerbowała x 2),
3. Po moi Maciczce zustały strzewice, jyny nortów ni miały,
Dwie pończoszki stare, zielóne i szare eszcze też potargane,
(Jak jo se to posbiyróm, a ty zocne rzeczy dóm,
Po Ojcu i Matce intabulyrować Lucyperóm jich rosdóm x 2).

 

A nie ta ptaszyna


1. A nie ta ptaszyna, co nad gajem siada, 
Ani ten kawaler co z obiema gada
(Prawda jest, prawda jest, 
Że ten mój syneczek szelma jest x ) 
2. Pójdym do karczmiczki, stanym wedle proga,
Mój miły tańcuje, nie boji sie Boga,
(Tańcuje, wywijo, szwarniejsze wybiyro, mie mijo x 2). 
3. Pójdym do karczmiczki, stanym wedle słupa,
Mój miły tańcuje krónfleczkami klupa,
(Klup, klup, klup ma miła, 
Uż sie nasza miłojś skóńczyła x 2). 
4. Przidym do dómeczku, siednym na łóżeczku,
I tak se rosmyślóm o mym kochaneczku,
(Ón prziszoł i burzi, moja kochaneczko otwórz mi x 2).

Solo:
5. Jeszczech jo takigo chłapca nie widziała,
Żebych jo ónymu dwiyrze otwiyrała,
(S kieróm żeś tańcowoł, 
Tóm se teraz bydziesz miłowoł x 2)

 

A w tym naszym zómku (Istebna)


1. A w tym naśym zómku grajóm na cymbałku, (wszyjśtki dziywki podskakujóm, pojmy i my Janku x 2).
2. A wy pani Marto wyjście celym gładko, (łod niedziele do niedziele, jak ćyrwióne japko x 2)
3. Cera nie słuchała, chłapców łuwodzała, (łod niedziele do niedziele s muzykóm bywała x 2). 
4. Na jednej muzyce Janićka poznała, (tańcowali wywijali do biołego rana x 2). 


 

A jak jo do wojska


1. (A jak jo do wojska pójdym x 2), ((kómu cie miło x 2), kómu cie miło pozostawiym x 2)).
2. (Zustawiym cie moji Mamie x 2), ((Óna cie nigdy x 2), óna cie nigdy nie okłamie x 2)). 
3. (A jak z wojska powrócymy x 2),
(To w jednóm pore x 2) (To w jednóm pore się słónczymy x 2)).

 

A móm ci jo w masztali


1. A móm ci jo w masztali, w masztali, kóniczki kasztanki, 
(pojadym se, pojadym do swoji galanki x 2).
2. A jak jo tam przijadym, przijadym, óna w oknie stoji,
(A mojego kóniczka, kóniczka wodziczkóm napoji x 2). 
3. A potym sie bydymy, bydymy radzili we dwoje, 
(A za dziewiyńć miesiyncy bydzie nas uż troje x 2). 

 

Ballada o babuciu


1. Żyjym s gospodarki, uroda mi ginie, 
A ta moja staro rada chowie świnie,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
2. S jednóm my też mieli pieróńskóm ostude,
Nic to żrać nie chciało, fórt to było chude,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest! 
3. Staro do mie prawi zabijesz brzidoka,
Pujdziesz do Ostrawy, kupisz tam cycoka,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
4. Jyny mi też nie zrób, jako łóńskóm zime,
Kiedyjś nawalóny leżoł we wierzbinie,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
5. Jo ji nie posłuchoł, co óna tam wyje,
Jynych na nióm warknół, nagotuj pomyje,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
6. Trzista korón w kapsie, jo cały dziwoki,
Jadym do Ostrawy kupować cycoki,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne, fazole sóm fest!
7. Tak se s tym wózeczkym przez Ostrawe jadym,
Na rynkuch sie spotkoł s mojim kamaradym,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
8. Ón stary kawałoch, witejże woźnico,
Dokónd że to jedziesz ty stary łopico,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
9. Tóż my sie stawili do starej Salerki,
Kaj je fajne piwo i szwarne kelnerki,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
10. Jak my sie sjawili w tej chrómskij putyce,
Jakisi chłop zaczón grac na harmónijce,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
11. Też my se tam siedli w kóncie na dywanie,
Przi jakijsi starej usmarkanej Hanie,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
12. Tak mie dorobiły ty chrómski łasice,
Dały sie mi napić samej szaracice,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
13. A ta szaracica dała mi Jezusku,
Że mie mój kamarad musioł wiyźć na wózku,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
14. Uż s daleka wołóm na mojóm Tereze,
Gotujcie pomyje cycoka wóm wiezie,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
15. Tereska wybiygła woło na Maryje,
Łap dyszel od wózka i uż go nim bije,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
16. Gdyby jo wiedziała jakoś ty je slywa,
Za to ty barabo pujdziesz spać do chlywa,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
17. Do chlywa mie wcisła ta Tereza moja,
Nogóm żech zachoczył, szas pyskym do gnoja,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
18. Gymba jako przetak, w kanale pazury,
Całóm noc mi lazły po pyszczysku szczury,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!
19. Tak mie dorobiły ty chrómski brzidoki,
Uż bych wiyncyj nie szoł kupować cycoki,
Ene due rajne, fazole sóm fajne,
Ene due rajne fazole sóm fest!

 

Była jedna Dorota


1. (Była jedna Dorota, s pobożnego żywota x 2).
2. (Szła óna przes pański dwór x 2).
3. (Chcesz Doroto mojóm być, chce ci cały świat służyć x 2).
4. (Oj jo nie chcym żodnego, móm Jezusa miłego x 2).
5. (Król sie na to rosgniywoł i na wojne pojechoł x 2). 
6. (Trzi roki tam wojowoł, a na sztworty przijechoł x 2).
7. (Gdy przejechoł przes wrota, żyje moja Dorota x 2).
8. (Żyje królu , oj żyje, nie jy ani nie pije x 2).
9. (Król sie na to rosgniywoł, do deja smażić doł x 2)
10. (Im dalij sie smażiła, to tym piekniejszóm była x 2). 
11. (Król sie na to rosgniywoł, katowi se wziónść kozoł x 2). 
12. (Nie byłach jo królowóm, nie bydym też katowóm x 2).
13. (Król sie na to rosgniywoł, katowi jóm ścióńć kozoł x 2). 
14. (Ścinej kacie, jak mosz ścióńć, bo uż tego było dojś x 2).

 

Beskidzie, Beskidzie


1. Beskidzie, Beskidzie, pieknie se poczynosz, 
(Szczytym siyngosz nieba, w doliny spoziyrosz x 2), hej!
2. Beskidzie, Beskidzie, cudno twoja krasa, 
(Wszyjskich nas urzyko i wszyjskich zapraszo x 2), hej! 
3. Beskidzie, Beskidzie, ty cudno kraino, 
(Dopóki ty stojisz, Gorole nie sginóm x 2), hej!

 

Była miłojść


1. (Była miłojś uż ji ni ma x 2), (uż sie skryła do kamiynia x 2).
2. (A s kamiynio do paproci x 2), (Uż sie miłojś nie nawróci x 2).
3. (Ty listeczku dejowy x 2), (Nad tobóm mie głowa boli x 2). 
4. (Boli, boli, przebolała x 2), (Mój kochanek s inkszóm pije x 2). 
5. (Pije, pije sy mnóm nie chce x 2), (Ślubowoł mi że mie weźnie x 2). 
6. (Ślubowoł mi że mie weźnie x 2), (Jak pszyniczke s pola zerżnie x 2). 
7. (Zerżnóć, zerżnóć i owiesek x 2), (Ugrys żeś mie jako piesek x 2). 
8. (Ugrys żeś mie w prawóm nóżke x 2), (Przes strzewiczek, przes póńczoszke x 2). 
9. (A teraz mie eszcze swodzisz x 2), (Pod okiynko gwizdać chodzisz x 2). 
10. (Gwizdej, gwizdej, wygwizdej sie x2), (Jako ptoszek w czornym lesie x 2). 

 

 Chłopek ci jo

1. Chłopek ci jo chłopek, wesół w polu orze,
Wszyjstko mi sie dobrze dzieje, chwała Tobie Boże.
2. W pracy nie chorujym, lynistwym sie brzidzym,
Żodnej sie roboty żodnej nigdy nie powstydzym.
3. Pana sie nie bojym ani ekonoma,
Bo minyła uż pańszczyzna, siedzym sobie dóma.
4. Móm kóników pore, sztyry wołki w pługu,
Dómeczek mój czysty, bioły, bez żodnego długu.
5. Nie dbóm o majóntek, ani o koróne,
Bo móm w dómu wszyjstki skarby, móm cnotliwóm żóne. 
6. Roslygo sie w polu śpiywani oraczy,
Co ni ma to, ni ma w życiu bez pracy kołoczy.

 

Chodziła dziyweczka I


1. Chodziła dziyweczka po kóńczyckim polu,
Sbiyrała zielinki, ku Świyntymu Jónu,
Jak ich nasbiyrała siadła na kamiyniu,
Rospujściła włosy po prawym ramiyniu. 
2. Włosy, moji włosy szkoda waszej krasy, 
Pójdziecie pod czepiec za niedługi czasy, 
(Pójdziecie, pójdziecie widać was nie bydzie, 
Przeminie swoboda, jak ta bystro woda x 2).

 

Cicho nocka


1. Cicho nocka, ćmawo nocka, dobrze s dziołchóm spać, 
Nic nie widać, nic nie słychać, wiaterek fukać,
Pofukuj wiatrziczku s Dunaja, na mego miłego aż przidzie,
Bydymy sie miłowali do biołego dnia. 
2. Choć mu zwóny zwónić bydóm, płakać nie bydym,
Choć go na marach poniesóm śmioć sie mu bydym,
Kaj sie mi podziała czystota, wzión mi jóm mój miły do świata,
Przenieszczynsno ta godzina, kiero ji biła.

 

Ciecze woda


1. Ciecze woda spod jawora, kole fojtowego dwora,
(Wszystki ławki sebrała, jyny jednóm niechała x 2).
2. Co Janiczek po ni chodziuł, Swojóm miłóm po ni wodziuł,
(Urwoł japko s jabłóni, i pujściuł je po tóni x 2).
3. Szła dziołuszka na kozani, miała piekne sznurowani,
(A pan farorz sie i ptoł, gdyż cie dziołucho sznurowoł x 2). 
4. Panie farorz co sie ptocie, gdy mi na to nic nie docie,
(Gdo mie w nocy miłuje, tyn mie rano sznuruje x 2). 

 
Ciynżko tymu kamiyniu

1. Ciynżko tymu kamiyniu, co pod wodóm płynie, 
Eszcze tymu ciynżejszy, gdo kogo miłuje,
A jo je też ta sama, coch też miłowała,
Pón Bóg doł, Pón Bóg wzión joch zustała sama. 
2. Rospóminej syneczku na mój żałosny płacz,
Abo se mie teraz weź, abo mi wiónek wróć,
Jo ci wiónka nie wrócym, ani cie nie weznym,
Ale jo ci dziołucho poczciwość zapłacym. 

 
Coch jo sie tam nachodziuł

1. Coch jo sie tam nachodziuł, po Morawie, Ostrawie,
Eszczech też nie widzioł tak szwarnej dziewczyny,
Jak ta moja miło je.
2. Posnołech jóm po chodzie, jako rybke we wodzie,
S czyrwónego liczka, czornego oczyczka,
Po wejrzyniu piekno je. 

 
Czyjś ty nie wiedziała (Cieszyniok)

1. Czyjś ty nie wiedziała, czyjś ty nie słyszała, że je jutro niedziela?
(Izbyjś nie zamiótła, włosa nie zaplótłajś, s ciebie dziołucho niewiela x 2).
2. A cóż cie to boli, pilnuj swoji roli, patrz ty jyny na siebie,
(Do karczmiczki chodzisz i dziołuchy swodzisz, nie pójdym jo za ciebie x 2).
3. W Cieszynie na rynku dziołuchy sóm szumne, óny rade tańcujóm,
(Tańcujóm s ochotóm gdy ich chłapcy proszóm, proszóm do Cieszynioka x 2).

 
Cóż my se pocznymy

1. Cóż my se pocznymy s tymi babami, idymy do szynku óny za nami,
(Kożymy naloć óny wypijóm, a jak przidzie płacić to sie pokryjóm x 2). 
2. Nie starej się Ruda bydzie jakosi, przeca my sóm chłopy, poradzym cosi,
(Do wina nalyj na laksyr kapek, a bydzie ich gnało prosto do kopek x 2). 

 
Ciymno nocka idym w nióm

1. (Ciymno nocka idym nióm x 2),
Hej! (Na Istebnym dziywki spióm x 2).
2. (Jyny jedna nie spała x 2),
Hej! (Na Janiczka czakała x 2).
3. (Zaporeczka złómano x 2),
Hej! (Szczobełeczkiym zwiónzano x 2).
4. (Szczobełeczko urwiymy x 2),
Hej! (Ku dziyweczce przidymy x 2).
5. (Je tam w dali w kóncie gnot x 2),
Hej! (Połóż se tam swój kabot x 2).
6. (Je tam w dali klineczek x 2),
Hej! (Zawiejś se tam brucliczek x 2).
7. (Je tam w dali stoliczek x 2),
Hej! (Połóż se tam kłobuczek 2).
8. (Je tam w dali łóżeczko x 2),
Hej! (Połóż se tam serduszko x 2).

 
Chodziła po polu

1. Chodziła po polu i sbiyrała kłosy,
(Kochóm taki dziywcze x 2),
Co mo jasne włosy.
2. Co mo jasne włosy i oczka niebieski, 
(Kierych bych nie oddoł x 2),
Za berło królewski.
3. Bo berło królewski służy cysorzowi, 
(A oczka niebieski x 2),
Każdymu synkowi. 
4. Bo berło królewski ni mo tej słodyczy, 
(A dziewczyna czasym x 2),
I pusy użyczy. 
5. I pusy użyczy, prziciśnie ku sobie, 
(A chłopcu sie sdowo x 2), 
Że je w siódmym niebie. 
6. Że je w siódmym niebie,miyndzy anniołami, 
(A ón je na ziymi miyndzy dziołuszkami x 2),
Miyndzy dziołuszkami. 

 
Czyrwióne róże dwojaki

1. (Czyrwióne róże dwojaki x 2), obrała se mynża, mynża obrała, 
Obrała se mynża pijoka. 
2. (Ón nic nie robjuł jyny pjuł x 2), jak prziszoł do dómu, do dómu prziszoł, 
Jak prziszoł do dómu to mie biuł. 
3. (Nie bij mie mynżu, nie korej x 2), bo bydóm cie ludzie, ludzie cie bydóm, 
Bo bydóm cie ludzie obmowiać. 

 
Co za czasy nastowajóm

1. Co za czasy nastowajóm, że pachołcy pyszni 
(Lecy jako gałganina, ożynić się myśli x 2 ). 
2. A jak jedzie na zolyty, to poczuje galot, 
(Nie myśli sie ón ożynić, jyny by się najod x 2). 
3. A jak przidzie do karczmiczki ramiónami strzónso, 
(Nie wiym czy to od parady, czyli go wesz kónso x 2).
4. Jyny jednóm szateczke mioł, s kónska miecha, 
(Eszcze mu jóm karczmoreczka za gorzołke wziyna x 2). 

 
 Chodziła dziyweczka II

1. Chodziła dziyweczka po kóńczycki roli, 
(Bardzo ustarano, bardzo upłakano, że jóm głowa boli x 2). 
2. (Nie płacz ma dziyweczko, nie narzykej na mie, 
(Siednym na kóniczka, posdrowiym Taciczka, wesnym cie do siebie x 2).

 
Chodziła dziyweczka III

1. (Chodziła dziyweczka około Dunaja x 2)., (nosiła na rynkach szwarnego szuchaja x 2). 
2. (Szuchaju, szuchaju, co jo s tobóm srobić x 2), (czy cie móm utopić, czy cie eszcze chować x 2). 
3. (Och moja Mamulko chowejcie mie eszcze x 2), (jak mie wychowiecie na wojne mie docie x 2). 
4. (Dostaniesz pochwałe od pana cysorza x 2), (żejs cie wychowali na wojne husarza x 2). 
5. (Husarze, husarze, piekne kónie mocie x 2), (kierejo jo zechcym tego wy mi docie x 2). 
6. (Docie mi jóm, docie te siwóm kobyłke x 2), (bydym jo się nosiuł nosił tym cieszyńskim rynku x 2).
7. (W tym cieszyńskim rynku je tam młyński koło x 2), (kaj jo sie obrócym, wszyndzi mi wiesioło x 2).

 
 Czorno chmureczka

1. Czorno chmureczka na niebie, pujś mi ma miło do siebie, 
A jakóż jo cie pujścić móm, kie jo siyrota, a tyjś pón.
2. Ty mosz kapelusz s piórami, Jo móm fortuszek fartuszek dziurami, 
Jo moji pióra odsprzedam, tobie fortuszek wyszyć dóm. 
3. I wyszyli go myśliwcy, ździebełkami pszenicy, 
Tu mosz fartuszek gotowy, a drugi kupiym ci nowy.

 
Ciymno nocka (Istebna)

1. (Ciymno nocka idym w nióm x 2), Hej! (na Istebnym dziywki spióm x 2).
2. (Jyny jedna nie spała x 2), Hej! (na Janićka ćakała x 2).
3. (Przidź Janićku, przidź ach przidź x 2), Hej! (a jak bydóm śtyry bić x 2). 
4. (Śtyry biło, piynć biło x 2), Hej! (a Janićka nie było x 2).

 
Ćmawe noce (Istebna)

1. Ćmawe noce, ło północy, dobrze s holkóm spać, 
Nic nie widać, nic nie słychać, jyny wiater wioć, 
(Zafurkej wietrzićku s Dunaja, kany je mój miły niech przidzie, 
Bedymy sie miłowali do biołego dnia x 2). 
2. Głowa boli, serce smuci, a jo cało mdlim, 
Co na mojim sercu leżi, tego nie powiym, 
(Kaj się mi podziała ćistota, wzioń mi jóm mój miły do świata, 
Przenieściynsno ta godzina, kiero to beła x 2). 

 
Ćorno chmurećka (Istebna)

1. (Ćorno chmurećka na niebie x 2), (pujś mie dziywećko ku sebie x 2), 
2. (A jakóż jo cie puścić móm x 2), (gdy jo siyrota a tyjś pón x 2). 
3. (Ty mosz kłobućek s piórami x 2), (A jo śatećkym s dziurami x 2). 
4. (Ty mosz butećki łod złota x 2), (A jo kiyrpiećki łod błota x 2).

 

Dla zespołu Grónie


1. Słóńce stowo nad gorami, Wisła się do życio budzi,
Gdo to śpiywo przi golyniu, potym przi robocie nuci?
Gdo to był? Grónie, nasze Grónie.
2. Kiedy świynta czas nadchodzi, „Złoty Kłos” sie rospoczyno,
Jadóm do nas starzi, młodzi, żeby śpiywać i tańcować,
Gdo to był? Grónie nasze Grónie.
3. Kaj przijadóm tam wygrajóm, talyntu im nie brakuje,
Głosy jak annieli majóm, co Bogu w niebie śpiywajóm,
Gdo to był? Grónie, nasze Grónie. 
4. U Kyndziora na Kolibie, kaj cały czas ogiyń płónie,
Ze śpiywym i śmiychym społym, tam my se podali dłónie,
Gdo tam był? My i nasze Grónie.
5. Sóm my tymu strasznie radzi, że my sie s wami poznali,
W sercu miłojś do Kóńczana, to całe życi Wiślana,
Gdo tak mo? Grónie, nasze Grónie.

 

Dobrze syneczkowi


1. Dobrze syneczkowi co sztyry kónie mo, 
Ale eszcze lepszy tymu, co sztyry żónki mo.
2. Jedna go opiere, drugo łóżko ściele,
A ta trzecio s nim lyguje, sztworto mu gazduje.
3. Darmo rodzicowie, darmo nakłodocie,
Bo tym Panym jo nie bydym, darmo se myjślicie. 

 

Doliny, doliny


1. Doliny, doliny, miyndzy dolinami, 
Rodzice nie wiedzóm, co je miyndzy nami,
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).
2. Rodzice nie wiedzóm, ale ludzie wiedzóm,
Straciłach wióneczek na polu pod miedzóm,
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).
3. Wołkorze, wołkorze cojście wołki pajśli,
A mego wióneczka czyjście wy nie naszli,
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).
4. Nie naszli, nie naszli, ale my widzieli,
Czyrwióne bandliczki po wodzie płynyły,
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).
5. Wołkorze, wołkorze na szyfy siadejcie,
A mego wióneczka po morzu chledejcie,
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).
6. Choćbyjś ty zaprzóngła sztyry branne kónie,
To twego wióneczka óny nie dogónióm, 
(Tra–la–la–la–la–la eszcze dziewczónt za tela x 2).

 

Doł Pón Bóg wieczór


1. (Doł Pón Bóg wieczór, dziyń wesoły x 2),
(A piyrwej panu gospodarzowi x 2).
2. (A potym także gospodyni x 2),
(Dziecióm, czeladzi pospołu wszyjstkim x2).
3. (A dali nas też posłuchejcie x 2),
(Co wóm bydymy kolyndowali x 2). 
4. (O narodzyniu Jezu Chrysta x 2),
(O łasce Bożej, kiero nóm prziszła x 2).

 

Dwie zogrody


1. Dwie zogrody, dwie jabłónie, dwa czyrwióne japka, 
(Nie miłuj mie mój syneczku, kiedy widzi Matka x 2).
2. Jakoż ji móm nie miłować, kiedy mi nadobno, 
(Suknia na ni jak na pani, szateczka jedwobno x 2).
3. Fortuch nowy, tybetowy, dokoła kolisty,
(Napisej mi moja miło do Krakowa listy x 2).
4. Jo bych ci ich napisała, s nowinkami zaszła,
(Papióru mi pochyliło i świyczka mi zgasła x 2).

 

Darmo dziywcze


1. Darmo dziywcze darmo, nie bydziesz mie miało, 
Choćbyjś sobie jedno liczko wymalować dało.
2. Choćbyjś sobie obie, cóż mi je po tobie, 
Kiej sie tobie robić nie chce, nic mi je po tobie.
3. Świyćcież mi gwiozdeczki, świyćcież mi s wysoka,
Wiela takich nocek było, coch nie zmrużuł oka. 
4. Świyćcież mi gwiozdeczki nad tóm Czantoryjóm, 
Uż cie teraz dziywcze nie chcym, uż teraz móm inkszóm.

 

Dziołucho moja


1. Dziołucho moja naucz sie robić, 
Bo cie nie weźnie żodyn królewicz, 
Ref:
Hopsa, horasa, hopsa, horasa, 
Bo cie nie weźnie żodyn królewicz. 
2. Jyny cie weźnie garbarczyk młody, 
Bydziesz mu wozić skóry do wody, 
Ref:
Hopsa, horasa, hopsa, horasa, 
Bydziesz mu wozić skóry do wody. 
3. Skóry do wody, skóry do wody, 
Nie bydziesz miała żodnej wygody, 
Ref:
Hopsa, horasa, hopsa, horasa, 
Nie bydziesz miała żodnej wygody.

 

Dwanoście listeczków


1. Dwanoście listeczków przi tej biołej róży, 
(Dwanoście aniołków, dwanoście aniołków tobie dzisio służy x 2). 
2. Dałajś panu rónczke, doł ci ksióndz obrónczke,
(Zalołajś sie lzami, zalołajś sie lzami, przed jego oczami x 2). 
3. O wiónku, wióneczku cały s róż narwanych, 
(Bardzo ci mi go żol, bardzo ci mi go żol, niż rodzónej Mamy x 2). 
4. Bo s Mamóm rodzónóm nie bydym miyszkała,
(Jyny s tobóm Jasiu, jyny tobóm Jasiu, boch ci ślubowała x 2). 


 

Dobróm gaździne móm


1. Dobróm gaździne móm, ale se z nióm wiedym, 
(Óna dzierży trzi wyngły, a jo jyny jedyn x 2). 
2. Ta moja gaździno, óna rada dźwigo, 
(Óna dzierży trzi wyngły, mie się s jednym ścigo x 2). 
3. Jak ji dóma ni ma, to mie wszysjtko smuci, 
(Każdy kóntek zaćmióny, słóneczko nie świyci x 2). 
4. Jak moja gaździno do dómu przichodzi, 
(To jo uż je wiesioły, że słóńce wychodzi x 2).

 

Dobry wieczór ma Andulko


1. Dobry wieczór ma Andulko, dobry wieczór, jak sie mosz?
Prziszołech cie tu odwiedzić, szczyjścio, zdrowio winszować. 
2. Jakigo mi szczynścio życzysz? Taki cały żywot mój, 
Jakbyjś ty mie mioł opujścić, skorołby cie za to Bóg.
3. Wszyjstko darmo ma Andulko, my się rosyjś muszymy, 
Na tak wiernym naszym miłojś, my zapomnieć muszymy. 

 

Ej w siyni, w siyni
 

1. Ej w siyni, w siyni, za dwiyreczkami,
Stoi łóżeczko s pierzineczkami. 
2. A w tym łóżeczku Czyrwióne japka,
Dej dziołucho gymby kozała Matka.
3. Oj Matka, Matka nie roskazuje,
Jo dóm gymbulki, gdo mie miłuje.

 
Eszcze sie ros podziwóm

1. Eszcze sie ros podziwóm tym kóńczyckim zogrodóm, 
Je tam dziywcze szwarne, co mo oczka czorne, jo ku niymu chodzowoł. 
2. Ani go tam nie widać, ani go tam nie słychać,
Ach Boże, mój Boże, ach Boże mój Boże, s kim sie bydym cieszywać?
3. Bydym jo sie cieszywać, ze szabliczkóm na wojnie,
Ty sie bydziesz cieszyć, ty sie bydziesz cieszyć, s pachołkami w gospodzie.
4. Coch jo sie tam nachodziuł, gorzołeczki nanosiuł, 
Tela joch tam dostoł, coch buciska strzaskoł, prziszoł inkszy odmówiuł. 
5. Dej ci Boże uznani, za to moji tułani, 
Żeby żejś wiedziała jak bydziesz leżała, na śmiertelnej pościeli.

 
Eszczech nie widzioł

1. Eszczech nie widzioł takigo gnoja,
Jak ta dziołucha co mo być moja,
(Przez las, przez daleki pole wróć sie pocieszyni moi,
Wróć sie do mie spać x 2).
2. Szaty jedwobne, w rynkowie dziury
Szatka stargano, a kark zmazany,
(Przez las, przez daleki pole wróć sie pocieszyni moi,
Wróć sie do mie spać x 2).
3. Szyrokóm gymbe i żółte zymby,
A koszulinke nosi na rymby,
(Przez las, przez daleki pole wróć sie pocieszyni moi,
Wróć sie do mie spać x 2).
4. Po coch k nij prziszoł, po co tam drepcym,
Bo jo sóm chachar,bo sóm nie lepszy,
(Przez las, przez daleki pole wróć sie pocieszyni moi,
Wróć sie do mie spać x 2).

 
Ej do kóńca

1. Ej do kóńca mój zogónku, do kóńca, uwidzisz tam s krziwóm gymbóm młodziyńca. 
2. Ej boroczek młodziynioszek, s piyntra spod, uoroł mi zogóneczek jako skłod. 
3. Bydym jo mu kwaśne płónki warziła, żeby się mu gymbuliczka sprościła. 

 
Ej góra Ochodzita (Istebna)

1. Ej góra Ochodzita, kamiynny chodniczek, (pasie se tam swoji łowce mój miły Janićek x 2). 
2. Ej pasie se ich pasie, za sie oglóndo się, (co mu jego nejmilejśo, na łobiod prziniesie x 2). 
3. Ej niesie óna, niesie, chłapiećka małego, (Jako żeś mie wymiłowoł, miłuj też i jigo x 2). 
4. Ej moja nejmilejśo, nie rób że mi tego, (zawiń se go do śatećki, zustow go inśigo x 2).

 
Ej, baby, baby

1. Ej, baby, baby dejcie jakij rady, myrchawego chłopa móm, 
We dnie, w nocy nie spiym, na inkszego myślym, co se jo uż poczónć móm. 
2. pójdym do Żyda, nakupiym korzynia, a jo mu to zarzyć dóm, 
Jak ón to zarzyje, długo nie pożyje, jo sie eszcze ros wydóm.

 

Fajny Tata 


Dżiszo sy mnóm figle grajóm, muzyka mi beje grać
bedym skokoł jak łopica łod radości bedym rzwać
bo mie baba pocieszyła, powiedziała nowinke
by na chrzciny śe nagotowoł, że bedym mioł rodzinke

Ej uncaryja udratata beje zy mie fajny tata
ej to zaś beje w chrzciny gymba kwitym przelota

Jednego dnia skoro rano, było myślym kole dwóch
leciołech hónym po dochtora, bo pry babe boli brzuch
po ceście żech zaszeł do potka, aby pojczoł cumlika,
że ta moja baba czako moc szumnego dioblika 

Ej uncaryja udratata beje zy mie fajny tata
ej to zaś beje w chrzciny gymba kwitym przelota

Szwagra żech na chrzciny pozwoł, kupił liter kwitule
a dło tego udóńdańca piszkota pół szkatule
deski na holzplacu"ch ukrod, kolybka je ubito,
przy robczinym łóżku stoji, jak po świnie koryto

Ej uncaryja udratata beje zy mie fajny tata
ej to zaś beje w chrzciny gymba kwitym przelota

Moja baba mi powjado: Tyś je pieron dziwoki
dyż może błoznie trwać przinajmjynszim trzy roki
nale że tacikym bejesz, tym śe możesz zicher być
szak ón siómsiod postaro śe, dyż ty hróme fórt jyn spisz!

Ej uncaryja udratata beje zy mie fajny tata
ej to zaś beje w chrzciny gymba kwitym przelota

jo nimóm na dziecka szcięszcze nale bez nich smutno je
tóż śe kupim psa ku budzie, až mi aspóń łón wyje
a jak ni psa tóż śe kupim jakiegośi cycoka
aspóń wjym że roz bedym mioł pierdolónke do roka!

Ej uncaryja udratata beje zy mie fajny tata
ej to zaś beje w chrzciny gymba kwitym przelota

 

Gazdoszkowe pole (przi poczynstnym) 


1. Gazdoszkowe pole, same fiołeczki, 
Jaki nóm też dali (dobrej gorzołeczki x 2).
2. Gazdoszkowe pole, pokryte zbożami, 
Uż też gaździneczka, (idóm s kołoczami x 2). 
3. Zdało sie nóm zdało, że sie w polu mroczy,
A to gazdoszkowi (czerniły sie oczy x 2).
4. Zdało sie nóm zdało, że w polu gorało,
A to gaździneczce (liczko zakwitało x 2).

 

Gdo chce pieknóm żónke mieć


1. Gdo chce pieknóm żónke mieć, 
Do Cieszyna po nióm jedź, po nióm jedź,
Do Cieszyna po nióm jedź.
2. Ni s kolasóm, ni s wozym,
Jyny s kijym s porwozym, s porwozym,
Jyny s kijym s porwozym.
3. Je tam żónka bogato,
Jyny troszke klupato, klupato,
Jyny troszke klupato.
4. A oczy mo bawoli,
Troszke wiynksze jak woli, jak woli,
Troszke wiynksze jak woli. 
5. A nosek mo wyngierski, 
Jak ogórka zaczeski, zaczeski,
Jak ogórka zaczeski. 
6. A zymby mo takowe, 
Jako widły gnojowe, gnojowe,
Jako widły gnojowe. 
7. A ku tymu mo lica,
Jak strugaco stolica, stolica,
Jak strugaco stolica.

 

Gdy jo sobie kole wody


1. (Gdy jo sobie kole wody zóńdym x2), (to jo sobie szwarnóm dziołuche nóńdym x 2),
2. (Uż żech sobie kole wody zaszoł x 2), (uż se sobie szwarnóm dziołuche naszoł x 2),
3. (A jak bydzie po deszczu pogoda x 2), (Przidź syneczku ku mie do ogroda x 2),
4. (Nawóniosz sie kwiecio wónióncego x 2), (I nabydziesz liczka rumianego x 2),
5. (A co mi je po tej rumianojści x 2), (kie jo ni móm ku tobie miłości x 2),
6. (Miyjże synku jyny miłojś ku mie x2), (dostaniesz ty rozmaryjón u mie x 2),
7. (Choćbyjś tymi rozmaryjón dała x 2), (gdyjś ty s inkszym w ogródeczku stoła x 2), 
8. (Nie dziwej sie chudobnej siyrocie x 2), (to sie trefi i pannie we złocie x 2),
9. (Gdybyjś była chudobno siyrota x 2), (ni miała byjś lańcuszka ze złota x 2). 
10. (Miałabyjś ty pacioreczki drobne x 2), (jak to majóm dziołuszki chudobne x 2). 

 

Gore lipka


1. Gore lipka, gore, iskierki padajóm, 
(O tobie syneczku, o tobie syneczku ludzie rosprawiajóm x 2). 
2. Niech tam rosprawiajóm, jak im gymby nie żol,
(A jo se s dziewczynom, a jo se s dziewczynóm bydym w łóżku leżoł x 2).
3. Gore lipka, gore, popielinek sieje,
(Ożyń sie syneczku, ożyń sie syneczku nie czakej Niedziele x 2).
4. Niedzieliczka krótko, a dziołucha chudobno, 
(Wejś se jóm syneczku, wejś se jóm syneczku je ku tobie rowno x 2). 
5. Darmo dziołucho, darmo, nie bydziesz mie miało, 
(Choćbyjś sobie liczko, choćbyjś sobie liczko wymalować dało x 2). 
6. Choćby baji oba, cóż mi je po tobie,
(Ty nie umisz robić, ty nie umisz robić nic mi je po tobie x 2). 

 

Gdybych jo był 


1. Gdybych jo był sielskiym synym,
Napoiłbych dziywcze winym,
(A że jo je s chałupinki,
Ni móm ani gorzolinki x 2). 
2. Gdyby rano nie świtało ,
Było by mi dziywcze dało,
(Rozmaryjón zielónego, 
do szateczka wiónzanego x 2). 
3. Gdyby trymbacz nie był trómbiuł,
Nie byłby mi dziywcze zbudziuł x 2),
(A że trymbacz zaczón trómbić,
Poczyno sie dziywcze budzić x 2).

 

Goiczek


1. Prziszli my tu prziszli, pod wasze okiynko,
Żeby was posdrowić miło gospodyńko,
Goiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
2. A na tym goiczku malowane wajca, 
Sóm też tam dziołuszki szykowne do tańca,
Goiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
3. Siedzóm se gaździnka na małym stołeczku, 
Piastujóm dziecióntko w biołym zogłoweczku, 
Goiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
4. Zdało sie nóm zdało, że w polu gorało,
A to gaździneczce liczko zakwitało,
Goiczek zielóny pieknie przistrojóny.
5. Zdało sie nóm zdało, że sie w polu mroczy,
A to gazdoszkowi czerniły sie oczy,
Goiczek zielóny pieknie przistrojóny. 
6. Dejcie wy nóm dejcie, co nóm dać i chcecie,
Bo nóm trza ijś dali, dobrze o tym wiycie,
Goiczek zielóny, pieknie przistrojóny.

 

Gwieździczki, gwieździczki


1. Gwieździczki, gwieździczki, wy jasno świycicie,
(Mojigo na wojnie bieróm, wy o tym nie wiycie).
2. Nie wiycie, nie wiycie, wiedzieć nie bydziecie,
A jo tymczasym stracym swoji życi x 2). 

 

Górnicy, górnicy1. Górnicy, górnicy, co wyngiel kopiecie, 
(Wrymbówkóm, kómbajnym, pod ziymióm jeździcie x 2).
2. Na świecie, na świecie słóneczko wysoko, 
(Ze śmiychym pójdymy za miasto daleko x 2).
3. Na wyrchu dziołuchy przi bramie czakajóm, 
(Na szpacyr s chłapcami uż sie namawiajóm x 2).
4. A bydzie wypłata s piyniyndzmi przijdziecie, 
(To s nami dziołuchami se potańcujecie x 2).
5. Szwarny górnik, szwarny, rot w tańcu wywijo, 
I pieknej muzyki s dziyweczkóm nie mijo x 2).

 

Gwoździczki, gwoździczki


1. Gwoździczki, gwoździczki, piekne tulipany, 
Kaj żeś sie mi podzioł mój miły kochany.
2. Czy cie woda wziyna, czy cie utopiła,
Czy cie kiero dziołucha ku sobie przijyna.
3. Szyfiorze, szyfiorze z mostu wysokigo, 
Nie widzieliście tu kochanka mojigo. 
4. Widzieli, widzieli, ale nieżywego, 
Na środku Dunaja mieczym przebitego.
5. Skoczyła dziyweczka s mostu wysokigo, 
Wyjyna szabliczke s boku mu prawego. 
6. A jak jóm wyjyna, chnet sie nióm przebódła, 
Dziwejcie sie ludzie, co za miłojś była. 

 

Gorzołka


1. (Gorzołka dycki dobro je x 2), 
(Bo pijajóm jóm gazdowie, i sprzedajóm na nióm zboże,
Gorzołka dycki dobro je x 2).
2. (Gorzołka dycki dobro je x 2),
(Bo gaździny jóm pijajóm, masło, wajca za nióm dajóm, 
Gorzołka dycki dobro je x 2). 
3. (Gorzołka dycki dobro je x 2), 
(Bo pachołki jóm pijajóm, jak popijóm to kochajóm,
Gorzołka dycki dobro je x 2). 
4. (Gorzołka dycki dobro je x 2), 
(Bo jóm pijóm też artyści, bo gorzołka karki czyjści, 
Gorzołka dycki dobro je x 2). 
5. (Gorzołka dycki dobro je x 2), 
(Bo jóm pije staro babka, jak popije hop na dziadka, 
Gorzołka dycki dobro je x 2). 

 

Gojiczek


1. Dej Pón Bóg dobry dziyń pod wasze okiynko, 
Przyszli my powitać was miło gaździnko,
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
2. A na tym gojiczku malowane wajca, 
Sóm tu też dziyweczki szykowne to tańca. 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
3. A na tym gojiczku jedwobne sznureczki, 
Co jich nawieszały szykowne dziyweczki. 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
4. A na tym gojiczku je głośny zwóneczek, 
Co nóm go zawiesiuł szwarny pachołeczek, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
5. A na tym tu dómie szumne krowy majóm, 
Sóm tu też dziyweczki, co jich odbywajóm, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
6. Jak idóm do chlywa to se podśpiywujóm, 
A jak ku muzyce fortuszki szykujóm, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
7. A w tym to tu dómie szumne kónie majóm, 
Sóm tu też pachołcy, co jich odbywajóm, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
8. Jak idóm do chlywa to jich pocapkujóm, 
A jak ku muzyce to se podskakujóm, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
9. Zdało sie nóm zdało, że w polu gorało,
A to gaździneczce liczko zakwitało, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
10. Zdało sie nóm zdało, że sie w polu mroczy,
A to gazdoszkowi czyrniły sie oczy,
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
11. Idóm se gazdoszek na poleczko w pojście, 
Oglóndać pszyniczke, jako óna rośnie, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
12. Dełby też to Pón Bóg, coby im urosła, 
Coby była telko, jako w lesie sosna, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
13. Przi tym naszym dómu, zielóny stróm stoji, 
Mocie tu dziyweczke, co sie wydać stroji, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
14. Zdało sie nóm zdało, że sie w polu burzi, 
A to pachołeczek na dziyweczke burzi, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
15. Dejcie wy nóm dejcie, co nóm daci chcecie, 
Bo nóm trza ijś dali, dobrze o tym wiycie, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
16. Nie dowejcie wy nóm piniónżka jednego, 
Bo by my sie w polu pobiły o niego,
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny. 
17. Ale wy nóm dejcie po piyńci, po sześci, 
Coby my tak miały po równakij czynści, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.
18. Pón Bóg wóm też zapłoć za te wasze dary,
Byjście sie do roku śmiyrgustu dostali, 
Gojiczek zielóny, pieknie przistrojóny.

 

Gorzolinko, ciotko moja


Gorzolinko, ciotko moja, nie piłech cie jako wczora, 
Na groblach, hej na groblach, trala, la, la, la, la, 
W karczmie w bani, a dzisio w moji czepani.

 

Hej koło Cieszyna


1. Hej koło Cieszyna stoji lipeczka,
A pod tóm lipeczkóm stoji dziyweczka, 
Stoji, stoji wystrojóno, jak by była malowano,
Jako dworeczka, hej jako dworeczka.
2. A jo sie ji pytoł, czy by mie chciała,
A óna mi na to rónczki podała,
Ojcowie sie dowiedzieli zaroz po nióm przijechali,
Było wiesieli, hej było wiesieli.
3. A na tym wiesielu dostołech wiele,
Sztyry wołki siwe, świdrate ciele,
Wszyjstko by to dobre było, gdyby nóm to nie szkodziło,
Żóneczko moja, hej żóneczko moja.
4. Dostołech tez potym kabot na świynta,
Co nieboszczyk starzik pos w nim cielynta,
Gdyby byli starzik żyli, to by byli w nim chodzili,
Jo bych ni mioł nic, hej jo by ni mioł nic. 

 

Hej swoboda, swoboda


1. Hej swoboda, swoboda, swobodziczka, kiedy mie chowali Mamuliczka, 
(Gdy mie w kolybeczce kolybali, uż mi o swobodzie śpiywowali x 2).
2. Uż żech sie ożyniuł, uż je darmo, wziónech se na siebie wielki jarzmo,
(S kierym muszym chodzić aż do śmierci, swoi młode roki mieć w pamiynci x 2).
3. Gdo mo dobróm żónke, tyn mo radojś, óna mu nie srobi nigdy na złojś,
(Do mu pusy rano i połednie, a jak przidzie wieczór przi nim legnie x 2).

 

Haniś moja Haniś


1. Haniś moja Haniś, cóżeś za Hanisia, 
((Żejś minie podała x 2) rónczki na kónisia x 2).
2. Rónczki na kónisia, na mego bułanka, 
((Haniś moja Haniś x 2) cóżeś za kochanka x 2). 
3. Kóń ustoć ni może i nóżkóm uż grzebie, 
((Bo rot na siodełko x 2) wziónś także i ciebie x 2). 
4. Podejże mi rónczke, podejże mi rónczke, 
((Przes zielónóm łónczke x 2) wejś mojóm obrónczke x 2). 
5. Podejże mi rónczke, podejże mi rónczke, 
((Sióndym na kónika x 2) pojadymy sobie x 2).

 

Hanka czorne oczka


1 i 3. Hanka czorne oczka, nie siadej ty u potoczka, Hanka czorne oczka, nie siadej ty tam., 
Bo by cie zaloła woda, było by cie szkoda, Hanka czorne oczka. 
2. Hanulinka u potoczka stoła, czornym oczkiym na mie zaglóndała, 
Hanulinko ni zaglóndej na mie, kiedy żejś mi powiedziała, 
Że wyndziesz za mie, kiedy żejś mi powiedziała, że wyndziesz za mie.

 

Hej tam pod lasym leszczyna


1. (Hej tam pod lasym leszczyna x 2), (a pod leszczynóm dziewczyna x 2). 
2. Tam długi włosy czosała, x 2), (rzewnie nad nimi płakała x 2).
3. (Ej włosy, włosy włosiste x 2), (służłyjście mi zaiste x 2), 
4. (Teraz mi służyć nie chcecie x 2), (Pod bioły czepiec pójdziecie x 2).

 

Istebniański dziyweczki


1. (Istebniański dziyweczki x 2), (każ wy mocie wióneczki x 2).
2. (A mómy je w kumorze x 2), (powieszane na sznurze x 2).
3. (Cóż by jedyn kosztowoł x 2), (jakby go gdo kupowoł x 2).
4. (Jak chudobny syneczek x 2), (trzi tysiónce wióneczek x 2).
5. (Jak bogaty roz tela x 2), (a to eszcze nie wiela x 2).

 

Jak jo siano grabiła


1. Jak jo siano grabiła, wiónek żech se straciła,
Prawie jechoł s pola Żyłów Jónek szelma, jo na niego słożyła. 
2. Jak przijechoł przed karczme, wystrzelił se karwaczym, 
Stój kóniku branny, stój kóniku branny, aż muzyce zapłacym.
3. Moi miłe siostrziczki, podejcie mi szabliczki,
Aż jo sie przebodym, jo se kóniec zrobiym, a to skyrz galaneczki.

 

 Jechoł siedloczek


1. Jechoł siedloczek, do pola orać, 
(Ni mioł mu, ni mioł mu gdo zapoganiać x 2).
2. Jak wyjechali kónsek do pola,
(To słómała sie im, u pługa noga x 2).
3. Zakiyl gasdoszek, tyn pług sprawowoł,
(To se też pachołek s dziywkóm figlowoł x 2). 
4. Gaździno sie im, s okna dziwała,
(Nie figluj nie figluj, byjś se nie nagrała x 2).

 

 Jedyn diabeł


1. Jedyn diabeł, siedym diabłów, idźcie baby do stu diabłów,
(Bo tu psinco po babach, jyny siedzóm na ławach x 2).
2. Na ławce se posiadajóm, na chłapców sie oglóndajóm,
(Jako kiery tańcuje, i jak dziołuchy miłuje x 2).

 

Jeżech jo dziyweczka


1. Jeżech jo dziyweczka (s ubogigo stanu x 2),
(A jednak mie moja Matka, nie do byle kómu x 2 ).
2. Bo moi bogactwo (je wiónek na głowie x 2),
(I ta jedna sukiyneczka, co jóm móm na sobie x 2).
3. Sukiyneczka jedna, (fortuszek też jedyn x 2),
(Musisz ty se takij chledać, co ich mo ze siedym x 2).
4. Chledołech, chledołech, (alech ji nie nalos x 2), 
(Jako Ciebie kochaneczko, kiero mnóm pogardzosz x 2).

 

Jeżech żóna


Jeżech żóna młodziusiyńko, móm mynża starego,
Rada bych se namówiła holeczka młodego.

 

 Jest drożyna jest


1. Jest drożyna jest przez caluśkóm wieś
Wydeptała jóm Kasiyńka, jak nosiła jejś.
2. Jak jejś nosiła, tak se nuciła,
Bych jo twojóm mój Jasiyńku, od dzisia była. 
3. Ty bydziesz moja, a jo bydym twój,
Tylko ty mi moja Kasiu, s inkszym nie stój.
4. Jo bydym stoła i rozmawiała,
Boch od ciebie mój Jasiyńku kochania nie znała.

 

 Je w zogrodzie


1. Je w zogrodzie bioło róża, jo ji targać nie bydym, 
(Miłowałach jo syneczka, uż miłować nie bydym x 2).
2. Miłowałach go serdecznie, w sercu nosiła, 
(Pokiel joch sie nie doznała, że to miłojś fałszywo x2).
3. Szoł ón s karczmy cestóm dołu, jo zaś przed siynióm stoła, 
Chłapcy na mie pokazujóm, hanej stoji twa miło x 2). 
4. Spujściuł kłobuk do samych nóg, oczy spuściuł na ziymie, 
(Uwierzcie mi kamratowie, jo ji wystoć ni mogym x 2).
5. Teraz mie wystoć ni możesz, piyrszyjś ku mie chodzywoł, 
(Jo po ciebie nie posłała, byjś w mym sercu przebywoł x 2).

 

Jak jo nie był dóma


1. Jak jo nie był dóma, stała sie mi szkoda, 
(Miołech dziołuche namówiónóm, wziyna mi jóm woda x 2).
2. Ej woda, wodziczka, nawróć mi móm miłóm, 
(Bo jak mi jóm nie nawrócisz, namówiym se inkszóm x 2). 
3. Woda nie nawróci, óna pyndym ciecze, 
(To przes ciebie mój syneczku, mosz fałeszne serce x 2).
4. Mosz fałeszne serce, uwodzisz młodziyńce,
(Każdego ku sobie wodzisz, sama na nic jeżeś x 2).

 

 Jedzie rycerz


1. Jedzie, jedzie rycerz zbrojny, wraco do dóm s długij wojny, 
Suknia na nim poplamióno, szabla jego wyszczerbióno. 
2. Wito go też Ojciec stary, siostry mu wynoszóm dary,
Gdzieżejś Matko, wracóm s boju, Matko miło wyndź s pokoju. 
3. Ach uż Matka nie wybieży, bo od roku w grobie leży,
Na grób poszoł rycerz w zbroji i tam płakoł Matki swoji. 

 

 Jak pójdym s gospody


1. Jak pójdym s gospody, gdóż mie odprowadzi, 
Żodyn, żodno inkszo, jyny ma nejmilszo. 
2. Syneczku rosmiły, tyjś kapke podpity, 
Zustóń, zustóń u nas, jo dóm pozór na nas. 
3. Stazyjka usnyła, pozoru nie dała, 
Jozefek szoł w nocy i wpod do piwnicy. 

 

 Jegry grajóm


1. (Jegry grajóm, jegry grajóm, psy szczekajóm x 2), 
(Wejżyj Maniu, co tam majóm x 2). 
2. (Jedzie Janek, jedzie Janek, s wielkij wyspy x 2), 
(Skocze pod nim kónik bystry x 2). 
3. (Jedzie Janek, jedzie Janek, s wielkij góry x 2), 
(Skocze pod nim kónik bury x 2).
4. (Jedzie synek, jedzie synek s cudzej stróny x 2), 
(I szuko bogatej żóny x 2). 
5. (I nalos jóm i nalos jóm w biołej Rusi x 2), 
(Niebożatko robić musi x 2). 
6. (Róncze wziyna, róncze wziyna, list pisała x 2), 
(By jóm Matka wysłuchała x 2).
7. (Jak Matula, jak Matula list czytała x 2), 
(To ze żalu aż zymdlała x 2).

 

 Jo na wojne nie pójdym


1. Jo na wojne nie pójdym, trala lija bum, 
Jo na wojne nie pójdym i wojować nie bydym, 
Trala lija bum. 
2. Kula by mie zabiła, trala lija bum, 
Kula by mie zabiła, cóż by Hanka robiła, trala lija bum. 
3. Moja Hanko co ty mosz, trala lija bum,
Moja Hanko co ty mosz, że się mi tak podobosz, 
Trala lija bum. 
4. Móm jo wiónek s różami, trala lija bum, 
Móm jo wiónek s różami, koszulke s okniżami, 
Trala lija bum.
5. Móm suknie fałdowanóm, trala lija bum, 
Móm suknie fałdowanóm i skrzinie malowanóm, 
Trala lija bum. 
6. Pierziny móm też nowe, trala lija bum, 
Pierziny móm też nowe, kónia, świnie i krowe, 
Trala lija bum. 
7. Jyny rosmów sie s Tatóm, trala lija bum, 
Jyny rosmów sie s Tatóm, to wiesieli na lato, 
Trala lija bum. 

 

 Jo jóm pytoł tak mile


1. Jo jóm pytoł tak szumnie, by mi dała na gumnie, tak szumnie, na gumnie kóniowi siana. 
2. Ale óna nie chciała, ani mi też nie dała, tak szumnie na gumnie, kóniowi siana.
3 Jo jóm pytoł łaskawie, by mi dała na stawie, łaskawie nastawie, kóniowi siana. 
4. Ale óna nie chciała, ani mi tez nie dała, łaskawie nastawie, kóniowi wody. 
5. Jo jóm pytoł szczynśliwóm, by mi dała pod śliwom, szczynśliwóm pod śliwom, śliweczke urwać. 
6. Ale óna nie chciała, ani mi też nie dała, szczynśliwóm pod śliwom, śliweczke urwać.
7. Jo jóm pytoł w kumorze, by mi dała na łoże, w kumorze na łoże, głowe położyć. 
8. Ale óna nie chciała, ani mi też nie dała, w kumorze na łoże, głowy położyć. 
9. Jo jóm pytoł na górze, by mi dała na sznurze, na górze, na sznurze gacie, powiesić. 
10. Ale óna nie chciała, ani mi też nie dała, na górze, na sznurze gacie, powiesić. 
11. Mojóm pytoł piwnicy, by mi dała przi świycy, w piwnicy, przi świycy, piwa natoczyć.
12. Ale óna nie chciała, ani mi też nie dała, w piwnicy przi świycy, piwa natoczyć. 

 

 jak jo była pannom


1. (Jak jo była pannóm x 2). Pannom, paniyneczka, 
Zaglóndali chłopcy na mie, kluczowym dziureczkóm. 
2. (Teraz nie zaglóndajóm x 2), przes szyroki wrota, 
No cóź jo se teraz pocznym ubogo siyrota. 
3. (Pójdym na muzyke x 2), stojym sama w siyni, 
Wijym wiónki s macierzónki, na zielónej skrzini.

 

 Janiczek trowe siecze


1. Janiczek trowe siecze, kosa mu kosić nie chce, 
(Trowa sie ugino, Janiczek sie dziwo, słóneczko wysoko je x 2).
2. Słóneczko na zachodzie, ma miło odprowadź mie, 
(Odprowadź mie za las , tam mi gymbulki dosz, potym sie rozyndymy x 2). 
3. A jak sie roschodzili, oba se zapłakali, 
(Oba do jednego, fortuszka biołego, oczka se uciyrali x 2).

 

 Jak jo idym s karczmy


1. (Jak jo idym s karczmy do dómu x 2), porzebujym trzech ze sobóm. 
2. (Dwaj mi przekłódajóm nogi nogi x 2), a tyn trzeci chledo drogi. 
3. (Baba mie na progu wito x 2), witej ty świnio opito. 
4. (Zawrziła mie do chlywika x 2), miyndzy wieprza i kormika. 
5. (Jo se myśloł, żeto żónka x 2), dołach świni pocałunka.

 

 Jak my prziszli do gospody


1. Jak my prziszli do gospody, bom, stra, li, ja. la,
Siedli my se miyndzy stoły, bom, stra, la, 
Jak sie mosz, co dziełosz, bom, stra, la, li, ja, la, la, 
Kaj ty jakóm hoke mosz, ku, ku. 
2. Staro Matka dycki szepcze, bom, stra, li, ja, la, 
Że mie żodyn siedlok nie chce, bom, stra, la, 
Nie chcym jo siedloka, bom, stra, la ,li, ja ,la, la, 
Wolym raczy wojoka, ku, ku.
3. Wojok przidzie ku muzyce, bom, stra, li, ja, la, 
Postawi się, jako swiyca, bom, stra, la, 
A siedlok nieborak, bom, stra, la, li, ja, la, la, 
Stoji w kóncie, jak żebrok, ku. ku. 
4. Na nogach mo nogawice, bom stra, li, ja, la, 
Na rynkach mo rynkawice, bom, stra, la, 
Na głowie mo moździyrz, bom, stra, la, li, ja, la, la, 
Stoji w kóncie, jak rałubiyrz, ku, ku.

 

 Jadóm, jadóm sukiynnicy (Istebna)


1. (Jadóm, jadóm sukiynnicy sukiennicy Berna x 2),
(I pytajóm się, po wiela ta wełna x 2). 
2. (A ta Ćorno po talarku, po dwa x 2), 
(Hej! a ta bioło trzi tysiónce strzybła x 2). 
3. (Ćorno wełna na biołym baranku x 2),
(Hej skónd ty jadziesz kućerowy Janku x 2).
4. (Jadym, jadym niedaleko cesty x 2), 
(Hej! A jadym tam pochladać niewiasty x 2).

 

Jak jo szeł ze szynku do dóm 


/:Jak jo szeł ze szynku do dóm:/
/:po ziymi żech nosym oroł:/

/: Dwa mie dzierżóm za ramióna:/
/: Bych nieupod na kolana:/

/:Niż żech kabot zewlyk w siyni:/
/:Dołech futru pozdrowiyni:/

/:Babeczka mie pieknie pozdrowi:/
/:hned mi prawi:Pse łożrały:/

/:Ĺšniodaniczko przigotuje:/
/:dziobłami mie trachtyruje:/

/:Do roboty mie wyhanio:/
/:misto mięsa chlyb mi dowo:/

/:a jo sóm siebie wzdychóm:/
/:po łóżku śe smutny dziwóm:/

 

Kaczyce


1. Za stodołóm na rzyce,
Pasła dziołucha kaczyce, kaczyce
Pasła dziołucha kaczyce.
2. Moji kaczki taś, taś, taś, 
Przidźże Jasiu przidźże zaś,
Przidźże Jasiu, przidźże zaś.
3. Nie chodź do mie w sobote,
Bo móm wielkóm robote, robote,
Bo móm wielkóm robote.
4. Ale przidź ty w niedziele,
Jak jo łóżko pościelym, pościelym,
Jak jo łóżko pościelym.
5. A ón prziszoł w sobote,
Miała wielkóm robote, robote,
Miała wielkóm robote.
6. Pościelała na ławie,
Wyży w rzici niż w głowie, niż w głowie,
Wyży w rzici niż w głowie.
7. Chcioł sie na ni obrócić,
Wpod do żbera smoczoł rzić, smoczoł rzić,
Wpod do żbera smoczoł rzić.
8. Óna mu jóm suszyła,
Pół rzici mu spoliła, spoliła,
Pół rzici mu spoliła .
9. Wziyna deske lipowóm,
Ustrugała rzić nowóm, rzić nowóm,
Ustrugała rzić nowóm.
10. Po jarmarku chodzili,
Ze zadkiym sie chwolili, chwolili,
Ze zadkiym sie chwolili.
11. Tako dupa to je nic,
To mo miary szejś mierzic, szejś mierzic,
To mo miary szejś mierzic.

 

52. Kiedy jo se szoł


1. Kiedy jo se szoł kole miasteczka, nadeszła mie tam szwarno dziyweczka,
Óna sie mie przelynkła, słówka do mie nie rzekła.
2. Nie lynkej sie mie szwarno dziyweczko, abo ty bydziesz mojóm żoneczkom, 
Bo ty mojóm musisz być, wole mojóm wypełnić. 
3. A jo sie stanym małóm rybeczkom, bydym pływała czystóm wodziczkóm,
A jo twojóm nie bydym, woli twoji nie spełniym.
4. Majóm rybaki, takowe saki, co wychytajóm ryby i raki,
A ty mojóm musisz być, wole mojóm wypełnić.
5. A jo sie stanym małóm myszeczkóm, bydym góniła ciasnóm dziureczkóm,
A jo twojóm nie bydym, woli twoji nie spełniym.
6. Majóm kocury taki pazury, co wychytajóm myszeczki s dziury,
A ty mojóm musisz być, wole mojóm wypełnić.
7. A jo się stanym dzikiym gołómbkiym, bydym lotała wysokim dymnym, 
A jo twojóm nie bydym, woli twoji nie spełniym. 
8. Majom myśliwi takowe sieci, gołómbek s dymbu sóm do nich wleci, 
A ty mojóm musisz być, wole mojóm wypełnić. 
9. A jo sie stanym gwiozdkóm na niebie, bydym świyciła ludzióm w potrzebie, 
A jo twojóm nie bydym, woli twoji nie spełniym.
10. Dóm żebrokowi bochenek chleba, to mi wyprosi gwiozdeczke s nieba, 
A ty mojóm musisz być, wole mojóm wypełnić. 
11. Cóż jo móm robić biydno dziewczyna, kaj sie obrócym wszyndzi mie ścigo,
Teraz uż twojóm bydym, wole twojóm wypełniym.
12. Zagrej kapelo na wszyjstki stróny, chwała ci Boże żech dostoł żóny,
Teraz mojóm zustaniesz i czepeczek dostaniesz.

 

 Kiedy jo szeł kole lasa


1. Kiedy jo szeł kole lasa, kole jednego,
Dobiłech tam zgniłe drzewo, wilka zdechłego, 
A co jo je za pachołek, że jo sie wilka nie bojym,
(Eszcze zdechłego x 2).
2. Za stodołóm makowina, je mocka maku, 
U sómsiada szwarne dziywki ni majóm szmaku, 
I przijechoł Żyd z Dymbowca, nabroł na wóz jako owsa,
(Pojechoł na torg x 2).
3. Choćżech jo je pacholiczek s biydnej krainy,
Zaproszym sie na muzyczke tak jako inkszy,
Wszyjtski dziywki o mie szepcóm, tańcować uż sy mnóm nie chcóm, 
(S jakij prziczyny? x 2). 

 

 Kołomajka


Kołomajki mig, mig, mig, ożyniuł sie cukiernik
A wzión sobie za żóne kowolowóm Maryne,
Kowolowo Maryna, papiórowe buty mo,
A jak se ich obuje kołomajki tańcuje.

 

 Kóńczyccy pachołcy


1. Kóńczyccy pachołcy bardzo sie pysznili,
Szejściu się ich żyniło w jednej kamizeli.
2. Tyn piyrszy na sukno, tyn drugi na płótno,
Tyn trzeci sie raduje, że oblecze jutro.
3. Tyn sztworty na knefle, tyn piónty na nici,
Tyn szósty mioł popłacić, mo pinióndze w rzici. 

 

 Kóńczycki godziny


Kóńczycki godziny smutnie bijóm,
Óny mie s móm miłóm rosłónczajóm,
(Rosłónczajóm, nie bojym sie,
Przidzie ta godzina, ożyniym sie x 2). 

 

 Kwiaty znad Olzy


1. (Zasiołach poganke a proso mi zeszło x 2),
(Kany sie obrócym x 2), wszyndzi mi je teschno. 
2. (Tam gdzie je jawor, tam gdzie je jaworeczek x 2), 
(Tam gdzie je czorny las x 2). 
(Powiydz mima miło ma dziyweczko rosmiło,
Jeśli mie ty rada mosz x 2).
3. Od buczka do buczka listek drobny, 
Powiydz mi syneczku jeślijś dobry, 
(Jeślijś dobry to przidź ku mie, 
Dostaniesz gymbulki wieczór u mie x 2).
4. Kozała mi k sobie przijść, kiedy bydóm sztyry bić, 
Sztyry biło, piynć biło, miłowanio nie było. 
5. (Za naszóm stodołóm x 2) zakwitała reż, 
(Powiydz mi dziewczyno x 2), jeśli ty mie chcesz. 
(Jakóż bych cie chciała x 2), ty sy mie szydzisz, 
S inkszymi tańcujesz i inksze czynstujesz, 
Za mie sie wstydzisz. 
6. (Kiedy jo szoł przes tyn lasek borowy, 
Jaki w zimie, tak i w lecie zielóny x 2),
A mie sie wszyjstko zdo, że sie na mie
Gniwo to moji pocieszyni. 
7. S tamtej stróny wody stoji chłapiec młody, 
Żebych go dostała, pojściłabych w strzody. 
8. Jechołech dróżkóm kole miasteczka, 
Spotkała mie tam szwarno dziyweczka, 
Była w pieknym obyczaju, 
Jako to tam w inkszym kraju, 
Jako dworeczka. 
9. Kaj jedziesz Janiczku, na brannym kóniczku, 
Do dalekij krajiny,
Wejś że i mie s sobóm, do dalekij krajiny. 
10. (Wiym jo na gródku jedyn dóm x 2), 
(Je tam dziewczyna, co jóm znóm x 2). 
11. Dwie zogrody, dwie jabłónie, dwa czyrwióne japka, 
(Nie miłuj mie mój syneczku, kiedy widzi Matka x 2). 
12. (Doli, doli, dolina x 2), 
Doli, doli mie serduszko dziewczyna, 
Ros, dwa, dziewczyna).
(Jo kóniczki napasym x 2), 
Jo kóniczki me serduszko napasym,
Ros, dwa, napasym.
13. Ej na górze, na górze tam syneczek orze, 
Kóniczku mu ustowajóm (a ón uż ni może x 2).
14. Wczora mi skozała hudobno dziewczyna,
Dzisio mi skozały bogate dwie,
Ej lepszo też lepszo ta hudobno,
Niżli ty bogate dwie. 
15. (Czyrwióno chusteczka, sóm kwioteczki na krziż x 2),
(Co ty tak syneczku krziwo na mie patrzisz x 2).
16. Świyć mi miesiónczku s jasna, na tyn pański dwór,
Kandy żech chodzowoł, chodzić nie bydym. 
Je tam cesta szyroko uszłapano s daleka, 
Bydzie o mie płakać moja dziyweczka. 
17. Kasia w siyni ros stoła i na Jasia mrugała, 
Chodżże ty Jasiyńku drogi kochaneczku,
(Serce moji, serce moji x 2). 
18. Jakże jo móm tam chodzić, jakże cie stale lubić, 
Ojciec twój sie gniwo, a Matka przezywo, 
(Serce moji, serce moji x 2).

 

 Kumory sie żynili


1. Kumory sie żyniły, hm, hm żynili,
Troszku piwa ni mieli, hm, hm, ni mieli.
2. Cosi w lesie stuknyło, hm, hm stuknyło, 
I w około gruchnyło, hm, hm, gruchnyło.
3. A to kumor s dymbu spod, hm, hm, s dymbu spod, 
Połómoł se w krziżu gnot, hm, hm, w krziżu gnot. 
4. Muszka płacze w kumorze, hm, hm, w kumorze, 
Że uż kumor ni może, hm, hm, ni może. 

 

 Kole naszych


1. Kole naszych dziyn, ciecze woda skokym, 
Ni mogym ji zastawić, 
(U sómsiada wedle je tam dziywcze dlo mnie, 
Ni mogym ji namówić x 2). 
2. Siednym na siwulka, obłapiym Tatulka, óni mi jóm muszóm dać,
(Dadzóm ci jóm dadzóm, pieknie odprowadzóm, jyy musisz poczakać x 2).
3. Siednym na kobyłke, obłapiym Mamulke, 
Óni mi jóm muszóm dać, 
Kobiety:
(Dadzóm ci jóm dadzóm, pieknie odprowadzóm, 
Ale musisz popytać x 2). 
4. Siednym na zgrzybióntko, obłapiym dziewczóntko, 
Óno moji musi być, 
(Bydzie twojóm, bydzie, bydzie twojóm bydzie, 
Musisz sobie jóm wożyć x 2). 

 

 Kaj jedziesz Janiczku


1. Kaj jedziesz Janiczku, na brannym kóniczku, 
Do dalekij krajiny, 
Wejś i mie s sobóm, 
Radach jechać s tobóm do dalekij krajiny. 
2. (Cóż tam bydziesz robić x 2), w tej dalekij krajinie, 
Szróty bydym piyrać, po stole rospiyrać, 
Nadobny kawalyrze.
3. (Kaj ich bydziesz suszyć x 2), w tej dalekij krajinie, 
Na wysokij górze, na jedwobnej sznorze, 
Nadobny kawalyrze. 
4. (Kaj ich bydziesz kulać x 2),
W tej dalekij krajinie, 
Na pruskij granicy, na strzybnej stolicy, 
Nadobny kawalyrze. 

 

Kolynda dlo owczorza


1. Anioł zwiastuje owczorziczkóm radojś oznajmuje pastyrziczkóm, 
Stowejcie owczorze, nie czakejcie, narodziuł sie nóm Pón weselmy sie.
2. Owczorze stowajóm nie czakajóm, piszczałki, huśliczki se sztymujóm,
Pódźmy Wałaszkowie uż czas mómy, małymu dziecióntku tu zagrómy. 
3. Jura zagrej s Jónkym do hajduka, niesie Paweł jarke do obuka, 
A tak se obuszkym zaszyrmuje, a wokół kopieczka podskakuje. 
4. Dej baco żyntyce napijym sie, a złotym rzetazym opasym sie,
Hopsa w dół tu kopcym, ku Betlejym przewróciuł koziołka, a jak nie wiym.

 

 Kóńczycki pachołki


Kóńczycki pachołki na szpacyrpolki, jak wyszli za wrota iskali wszy, 
(Braciszku mój pojczej mi kół, boch nalos wszynoka, jak niski wół x 2).

 

 Kiedy jo szoł brzezineczkóm


1. (Kiedy jo szoł brzezineczkóm x 2), (spotkołech się s kochaneczkom x 2).
2. (Spotkało sie dwoje oczy x 2), (co płakało we dnie w nocy x 2). 
3. (Oczka, oczka co płaczecie x 2), (czy sie doczekać ni możecie x 2). 
4. (Obiecołejś że mie weźniesz x 2), (jak pszyniczke w polu zerźniesz x 2). 
5. (Uż żejś zerżnół i zagrabiuł x 2), (a mie siyrotke zustawiuł x 2). 
6. (Kamiyń młyński wodóm płynie x 2), (stan małżyński nie zaginie x 2). 
7. (Kamiyń młyński wodóm leci x 2), (stan małżyński aż do śmierci x 2). 

 

 Kiedy jo był mały chłapiec


1. Kiedy jo był mały chłapiec, tra–la–la, tra–la–la, kiedy jo był mały chłapiec, 
Kozali mi s dziywkami na piec, tra–la–la, tra–la–la. 
2. A teraz mi nie chcóm kozać, tra–la–la, tra–la–la, a teraz mi nie chcóm kozać, 
Żebych tam móg co dokozać, tra–la–la, tra–la–la.

 

 Kaj ty idziesz galanko
 

1. Kaj ty idziesz galanko? 
Do stodoły na sianko, 
Nie zawiyrej za sobóm, bojo idym za tobóm. 
2. Ale óna zawrziła, syneczka nie pujściła, 
Idź syneczku do dómu, bo mosz eszcze ku kómu. 
3. Bo mosz Matke i Ojca, nie ziynicie do wojska, 
Nie rób mi ty zgryzoty, bo jo ni móm ochoty. 

 

 Kuźnićka (Istebna)


1. (U kowola kuźnia malowano x 2), 
(Kuźnićka, kuźnićka, a za kuźnióm w stodoliczkym Zuzićka x 2). 
2. (Kowolićek jyny do Zuzićki x 2), 
(Obiecoł, obiecoł, a nie obkuł moje siwe kunićki x 2).

 

Leciała kaczynka


1. Leciała kaczynka, leciała s wysoka,
Ni mógła dolecieć, (wpadła do potoka x 2).
2. Wpadła do potoka, wodziczke skaliła,
Aby szynkoreczka (nie loła do piwa x 2).
3. Nie loła do piwa, ani do gorzołki,
Coby ji nie piły (kóńczycki pachołki x 2).
4. Kóńczycki pachołki do karczmiczki chodzóm,
chodzóm tam przi muzyce (bijam sie i godzóm x 2).

 

 Lecioł pies


1. Lecioł pies przes owies, suka miyndzy dymby,
Nie dowej dziołucho, syneczkowi gymby, oj dana! 
Ref: Oj dana…
2. Jakóż móm nie dować, kie mie pieknie prosi,
Miłuje, całuje, gorzołeczke nosi, oj dana!
Ref: Oj dana…
3. Lecioł pies przes owies, ogónym wywijo,
Pewnie nie żónaty, szczynśliwo bestyjko, oj dana!
Ref: Oj dana…
4. Lecioł pies przes owies, ogón mioł spuszczóny,
Pewnie był żónaty, abo szukoł żóny, oj dana!
Ref: Oj dana...
5. Lecioł pies ze zolyt, lecioł bez ogóna, 
Bo mu go ugryzła, jego narzeczóno, oj dana!
Ref: Oj dana...
6. Śpiywoł bych jo śpiywoł, ale ni móm nuty, 
Kabot sie mi stargoł, pies mi zeżroł buty, oj dana!
Ref: Oj dana...

 

 Listeczku dymbowy


1. Listeczku dymbowy, wpod żeś mi do wody
(Nie bydym sie wydowała x 2), aż bydóm jagody. 
2. Jak jagód nasbiyróm, to sie potym wydóm,
(Żeby mi mój nie wyczytoł x 2), 
że jo nic ni móm. 
3. Listeczku s osiki, wpod żeś mi do rzyki, 
(Nie bydym sie wydowała x 2), 
Aż bydóm orzechy.
4. Listeczku s jawora, wpod żeś mi do jeziora,
(Nie bydym sie wydowała x 2), 
Boch eszcze za młodo.

 

Leciała gynsiczka 


1. Leciała gynsiczka, leciała dziwoka, 
Ni mógła dolecieć (wpadła do potoka x 2).
2. Do potoka wpadła, wodziczke skaliła, 
Nie bydzie ji loła (szynkierka do piwa x 2).
3. Szynkierka do piwa, szynkierz do gorzołki, 
Nie bydóm pijane (kóńczycki pachołki x 2).

 

Ma miło dziyweczko


1. Ma miło dziyweczko nie chcym cie, służyłajś u ludzi ganióm cie,
Rano nie stowosz, krowóm nie dowosz, (ej kóndziołeczki nie przóndosz x 2).
2. Ej ty mój syneczku nie wiyrz ty, przidź ty jutro rano ujrzysz ty,
Jo rano stanym, krowy odbydym, (ej kóndziołeczke oprzyndym x 2 ).
3. A jo prziszoł rano, raniuśko, óna eszcze leży na łóżko,
Krowy ryczały, świnie kwiczały, (ej kóndziołeczka caluśko x 2).

 

Mamulinko, Tatulinku 


1. Mamulinko, Tatulinku Jadóm do nas goście,
Czorne ławy, czorne stoły, umywać je kożcie.
2. Mamulinko, Tatulinku po cóż przijechali,
Córólinko, córólinko co by my cie dali.
3. Mamulinko, Tatulinku nie dejcie mie eszcze,
A choć sie wóm pokłaniajóm to się s tego cieszcie.
4. A jo pójdym do kumory, że to idym płakać,
A jo bydym po kumorze od radości skokać.

 

 Miałach jo galanów


1. Miałach jo galanów jak na lipie kwiatu,
Teraz móm jednego nie godzi sie światu,
Wszak jo se ś nim rady dóm, polskim Żydóm go sprzedóm.
2. Ej wy polscy Żydzi sprzedóm wóm galana,
Za sztyry grajcary, za dwa dóm go rada,
Żebych jo roz wiedziała, żech galana sprzedała.
3. Przidym do karczmiczki, stanym se u proga, 
Mój miły tańcuje nie boji sie Boga, 
Kole mie sie ociyro, a inksze se pobiyro. 
4. Przidym do dómeczku, siednym na stołeczku, 
Chcym se uspokojić to moji serduszko, 
A ón przidzie i burzi, stóń ma miło, odewrz mi. 
5. Po cóżeś tu prziszoł ty szpatne stworzyni, 
Tyjś mie nie wytańczył, dojś żeś tam mioł inkszych, 
Wszak jo uż móm inkszego, galaneczka szwarnego.

 

Macieju, Macieju


1. Macieju, Macieju, kaj ty to idziesz – nie powiym ci wiysz,
A jak cie poproszym ładnie, to cie tako myśl napadnie, 
To ty mi powiysz – do miasta idym.
2. Macieju, Macieju ty mie s sobóm wejź – nie weznym ci wiysz,
Jak jo cie poproszym ładnie, to cie tako myśl napadnie,
To ty mie wejźniesz – a tóż poć. 
3. Macieju, Macieju, co ty tam niesiesz – nie powiym ci wiysz,
Jak jo cie poproszym ładnie, to cie tako myśl napadnie,
To ty mi powiysz – japka tam niesym. 
4. Macieju, Macieju ty mi jedno dosz – nie dóm ci wiysz,
Jak jo cie poproszym ładnie, to cie tako myśl napadnie,
To mi jedno dosz – to mosz. 
5. Macieju, Macieju ty mi gymby dosz – nie dóm ci wiysz,
Jak jo cie poproszym ładnie, to cie tako myśl napadnie,
Ty mi gymby dosz – a mosz.

 

 Mamuliczka


1. Moja Mamuliczko straszyło mie w nocy,
Chodzili tu ku mie od sómsiada chłapcy,
Na okiynko pukajóm, spać mi w nocy nie dajóm.
2. Moja ty cereczko zaradzymy tymu,
Postawiymy łóżko jedno ku drugiymu,
Bydzie ci sie dobrze spać, nie bydzie cie straszować.
3. Moja Mamuliczko wy sie dobrze mocie,
Wy mocie Tatulka, wy se ś nim lygocie,
A jo muszym sama spać, s pierzinkóm sie obłapiać.
4. Ma złoto cereczko nie wydowej sie eszcze,
Ludzie powiadajóm, że za młode dziywcze,
Bydzie ciebie chłopek bjuł, bydzie s ciebie skóre drził.
5. Ma złoto Mamulko na jarmark chodzicie,
A s takich paniynek skóry nie widzicie,
A to bydzie dobro wiec, jak jo chłopa bydym mieć. 

 

 Mamulko moja


1. Mamulko moja boli mie głowa, (odeszoł mie mój syneczek pociecha moja x 2). 
2. Nie doł mi płakać ani się smucić (obiecał mi za pół roczku do mie powrócić x 2).
3. Pół roczku przeszło, pismeczko prziszło (przeczytej se go moja miło, przeczytej se go x 2).
4. Óna czytała, bardzo płakała (Od samego frasuneczku aże zymdlała x 2). 
5. Mamulko moja sóm tu malyrze (Dejcie mi go wymalować, choć na papiórze x 2).
6. Óni malujóm jak różowy kwiat (Milszy mi był mój syneczek, jako cały świat x 2). 

 

 Miałach jo galana


1. Miałach jo galana godziniorza, co robił godziny dlo cysorza, 
(Ty godziny nie chciały ijś, miałach jo galana uż ni móm nic x 2). 
2. Zasiołach kapuste u chodnika, nie zeszła kapusta, ale wyka, 
(Jak je wyka niech sie myka, niech mi nie ciśnie do chodnika x 2). 
3. Miałach jo pieknego sokolika, a ón mi uleciał Doleska, 
(Do lesika zielónego, uż go tam nóndziecie zabitego x 2).

 

55. Miałach jo galanów
 

1. Miałach jo galanów jak na lipie kwiatu,
Teraz móm jednego nie godzi sie światu,
Wszak jo se ś nim rady dóm, polskim Żydóm go sprzedóm.
2. Ej wy polscy Żydzi sprzedóm wóm galana,
Za sztyry grajcary, za dwa dóm go rada,
Żebych jo roz wiedziała, żech galana sprzedała.
3. Przidym do karczmiczki, stanym se u proga, 
Mój miły tańcuje nie boji sie Boga, 
Kole mie sie ociyro, a inksze se pobiyro. 
4. Przidym do dómeczku, siednym na stołeczku, 
Chcym se uspokojić to moji serduszko, 
A ón przidzie i burzi, stóń ma miło, odewrz mi. 
5. Po cóżeś tu prziszoł ty szpatne stworzyni, 
Tyjś mie nie wytańczył, dojś żeś tam mioł inkszych, 
Wszak jo uż móm inkszego, galaneczka szwarnego.


213. Miałach jo wiónek


1. Miałach jo wiónek na głowie, zebrali mi go panowie, 
Hopsa du lasa, hopsa du lasa, zebrali mi go panowie. 
2. Miałach jo złoty lańcuszek, na zebroł mi go (Franciszek) syneczek, 
Hopsa du lasa, hopsa du lasa, na zebroł mi go (Franciszek) syneczek. 

 

 Mulorze, mulorze


1. Mulorze, mulorze pieknie murujecie, 
(Po jednej cegiełce, po jednej cegiełce, do muru kładziecie 2).
2. Mulorze, mulorze, co potrzebujecie,
(czy wopna, czy gliny, czy ładnej dziewczyny, wszyjstko dostaniecie x 2).
3. My potrzebujymy i wopna i gliny, 
(Wszyjstkigo dobrego do dómu nowego i ładnej dziewczyny x 2).

 

 Musisz ty dziyweczko


1. (Musisz ty dziyweczko cosi na mie wiedzieć x 2), 
Że twe oczka czorne (oczka twe figlarne, nie chycóm na mnie patrzeć x 2.
2. (Cóż bych jo syneczku na ciebie widziała x 2), to jedno, co powiym, 
(Że cie w każdej dobie zapomnieć ni mogym x 2). 
3. (Zapómniałach ci jo Matke aji Ojca x 2), (ciebie nie zapómnym do samego kóńca x 2). 
4. (Zapómniałach ci jo całóm swóm rodzine x 2), ciebie nie zapómnym, 
(Ciebie nie zapómnym ani na godzine x 2). 

 

Młynorz


1. (Pewiyn rzymiyniorz mioł swego syna, kiery miłowoł cere ze młyna x 2). 
2. (Staro mynorka się dowiedziała, twojóm cereczke utopić chciała x 2). 
3. (Młody rzymiyniorz się to dowiedzioł, rosgniwoł sie ón, na wojne jechał x 2). 
4. (Staro mynorka pismo posłała, że jeja cereczka downo wydano x 2). 
5. (Młody rzemiyniorz pismo przeczytoł, roschorowoł sie za trzi dni umrzuł x 2). 
6. (Młodo młynorka się dowiedziała, szła pod obłoki tam się modliła x 2). 
7. (Choćbyjś ty tam był w piekle zawrzity, musisz ty tu być tej to minuty x 2). 
8. (Prziszło pół nocy słychać parskani, mego miłego kónika rżani x 2). 
9. (Stowej ma miło siadej na kónia, bojś mi nie dała w grobie pokoja x 2) 
10. (A wy rodzice biercie na przikład, nie zabraniejcie cereczki wydać x 2).

 

Miołech dziouche 


Miołech dziouche z Racimówa
ta niebyła nikdy dóma,
Miołech dziouche z Datynie
siadała mi na klinie!

Jednóm żech mioł ze Sedliszcza
dzierżała sie mie jak kliszcza
a ta dalszo z Poręby
nimiała żodne zymby

Jinszo była ze Szumbarku
tóm żech potkoł na jarmarku
potym dalszóm z Orlowej
była chybno na głowe

Jedna była też z Pietwołda
tóm sie zebroł Miczek Polda
a łostatnió z Szunowa,
ta je wcził po mie wdowa!

Insze słowa:

Jo je synek eszcze młody

Jo je synek eszcze młody,
nimóm fusów ani brody,
Dobre serce za to móm
kjerej panie jo go dóm?

Hladóm jo jóm po dziedzinie
pytóm wszystki gospodynie,
kjero jakóm cere mo
a czy mi jóm kjero do

Jedna mówi:Tyś je młody
nimosz fusów ani brody,
na żynini ty mosz czas,
co by byko kiedy z was

Drugo prawi:Tyś je młody
dy ci kipie mlyko z brody
po sercu sie podropej
a dziewuchóm pokój dej!

Trzecio prawi:Ty chcesz cere?
Co cie to też synku biere,
no co byś jóm jyny mioł,
abyś ji na gajdach groł?

Sztworto prawi:Lagramyncie!
Łod smiechu mie picho w piyncie,
dy ci jedzie z nosa szpik,
kdo ci taki głupstwo rzyk

Pięta prawi:Jeżyneczku,
kaj sie walisz, mój syneczku?
Mame dóma pomudlej,
se żyniczkóm pokój dej!

Cerek pięć to posłuchało
pięć jich za mnóm przyleciało
każdo chciała serce dać
a moje za swoje brać

Co mi z rzeczy gospodyni
wieczór czakóm s dziouchóm w siyni
aż tatowie pójdóm spać
bedymy sie milować 

 

Na dolinie Rosselo

 

1. Na dolinie Rosselo, tam strómy rosnóm, tam strómy rosnóm,(Stary dómb o stu konarach i jawor s sosnóm x 2)
.2. Jawor s sosnóm jedno serce, i jedna dusza, i jedna dusza,(Stary dómb ich słucho, dumo i głowóm ruszo x 2).
3. Gdy nasłuchoł sie ich piejśni, rzekł powoli ach! Rzekł powoli, (Nie w miłojści życi schodzi, jyny w niedoli x 2).
 
Na fojtowej roli
 
1. Na fojtowej roli studziyneczka stoi, Gdo jedzie kole ni, kóniczki napoi,Nie widać, nie słychać kochaneczki moi. 
2. A czy sie mie boisz, abo sie mie wstydzisz, (Że ty tu do studni na wode nie chodzisz x 2).
3. Cóżbych cie sie boła abo sie wstydziła(Dyć bych jo za tobóm do wody skoczyła x 2).
4. Do wody, do wody, co sie kołym toczy,(Za tobóm syneczku co mosz modre oczy x 2). 
5. Modre oczy mómy na sie spoglóndómy,(Cóż kómu do tego, że my sie kochómy x 2).
6. Kochani, kochani gorsze niż wiynziyni,(S wiynziynio wyjś może, s kochanio bróń Boże x 2).
 
Na kóńczyckich łónkach
 
1. Na kóńczyckich łónkach nalozech tam dukat,Gdo mi go zamiynio, miłej dóma ni ma? 
2. Pójdym do gospody, tam cygóni grajóm,Ci mi go przemiynióm, ci piynióndze majóm. 
3. Jo go nie przemiynióm, dóm go do cymbała,Niech muzyczka graje do samego rana.
4. Póć syneczku do dóm, zaniechej Cygónów,Cygóni ożrali, piniyndzy ni majóm.
5. A ty mosz robote, oraczke, kopaczke,Zaniechej miłować czornóm cygóneczke.
6. Oraczka, kopaczka – to mi nie dowejcie,Czornóm cygóneczke miłować mi dejcie.
 

Na skraju w zielónym lesie

 

1. Na skraju w zielónym lesie, ciecze woda roslywo sie,(Joch sie do ni dziwała, swój wiónek tam widziała x 2).
2. Mój wióneczek marnie ginie, jako listek na wiyrzbinie,((tyn)Mój wióneczek zielóny, przez syneczka skradzióny x 2). 
3. Choćby było trzista kóni, mego wiónka nie dogoni,(Choćby były tysiónce, nie bydym go mieć wiyncyj x 2).

 

Nasza kómornica

 

1. Nasza kómornica na pański chodziła, Swojóm kóndziołeczke se sobóm nosiła,(Jak przyńdzie, tak przyńdzie, pasmo za tydziyń uprzyńdzie x 2)
2. Nasza kómornica na pański chodziła, Swoji motowidło ze sobóm nosiła,(Jak moce, tak moce, pasmo za tydziyń umoce x 2).
 
Nasze bryński
 

1. Nasze bryński piekne gory, co siyngajóm aż pod chmory, I ty lasy i ty hale w nich pasymy owce stale. 

2. Ty potoki i zdrzódełka wode dajóm dlo bydełka, Ni ma w świecie wiynkszych cudów jak w Kotarzu piyrszy udój

3. Bacza sie tymu raduje, wiesioło se pośpiywuje, Wszyjstki owce go słuchajóm, gwizdnie a uż sie wracajóm.

 4. Witómy cie pieknie baco poś nóm owce całe lato, Juhasi niech cie słuchajóm, sałaszu dobrze wachujóm.

5. Szczynści zdrowi winszujymy, dni pogody ci życzymy, Niech sie darzi całe lato, bydzie bryndza, mulka za to. 

 
Nasza kociczka
 
Nasza kociczka sdurniała, sdurniała, Chyciła myszke zeżrała, zeżrała, Chyciła myszeczke.
 
Niejedyn myśliwy
 

1. Nie jedyn myśliwy całóm noc poluje, A jak nic nie nóndzie strasznie sie frasuje, (Aj, ja, ja, co za prziczyna, że w tym naszym lesie, Zwierziny ni ma x 2).

2. Rospujściuł psy swoji w sztyry stróny świata, Napotkoł dziewczyne śpióncóm w skraju lasa, (Aj, ja, ja, co za prziczyna, myjślołech że zajónc, A to dziewczyna x 2).

3. Ach mój myśliweczku, alech cie sie slynkła, Aż mi u fortuszka pyntlineczka pynkła, (Dziewczyno, co sie mie bojisz, jo żech je myśliwy, Przi mie ostojisz x 2). 

4. Móm jo złoty lańcuch, darujym go tobie, Jeśli mie dziewczyno przipujścisz ku sobie, (Aj, ja, ja nie stojym o to milszo moja cnota, Niż twoji złoto x 2). 

5. Móm jo złoty pierściyń, darujym go tobie, Jeśli mie dziewczyno przipujścisz ku sobie, (Aj, ja, ja powiym każdymu, żejś ty je prziczynóm, Nieszczynściu mymu x 2).

6. Jeślijś ty myśliwy idź sobie do lasu, abyjś nadarymnie, Nie marnowoł czasu, (Myśliwcze, sarna w dolinie, idź sobie do lasa, Ni ku dziewczynie x 2). 

 

 Na wysokij górze
 

1. Na wysokij górze, tam syneczek orze, ale eszcze nie śniodoł, Hej moji kochani, zaniyś mu śniodani, ale nic ś nim nie godej. 

2. Postawiła gorki, dała sie do godki, kiela ón też koszul mo, Trzi koszulki lniane, trzi roki nie prane, eszcze sie mi podobo. 

3. Kłobuk w rynce nosi, a tak pieknie prosi o wióneczek zielóny, A jo mu go dała, choć żech go nie znała, ón mi pieknie dziynkowoł. 

4. Poboła sie Matki i poszła na kwiotki, do ogródka swojigo, Ej kwiotki i listki opadłyście wszyjstki s rozmaryjónu mego.

 

 Nie chodź kole wody
 

1. Nie chodź kole wody, nie rób panu szkody, (Nie łómej mu gałónzeczek, nie chybej do wody X 2).

2. Dziyweczko s Porymby, nie chodź tyndy – ryndy, Bo tam stoji młynorz młody, musisz mu dać gymby x 2). 

3. Nie chodź kole młyna, bo byjś utónyła, Bardzo by cie szkoda było, szykowno dziyweczko x 2). 

4. Choćbych utónyła, rada bych była, Bo bych przeca mój syneczku , twojóm bych nie była x 2). 

 

 Na kopieczku kwitnie bez
 

1. Na kopieczku kwitnie bez, pod kopieczkym rośnie reż, (Myślołejś se mój syneczku że mie ty okłamiesz x 2). 

2. Gdych do szkoły chodziła na to żech sie uczyła , (Na to jo móm czorne oczka, żebych chłapców szydziła x 2).

3. Jak mi było siedym lat, oszydziłach ich dziewiat x 2), (dziewiat teraz uż syneczku, a teraz uż cały świat x 2). 

 

 Na dolinie wołki pasła

 

1. Na dolinie wołki pasła, tam jóm ciymno nocka naszła, W olszynie nie, nie, nie, nie, nie olszynie.

2. Wszyjstki wołki potraciła, óna sama pobłóndziła, W olszynie nie, nie, nie, nie, nie w olszynie.

3. Gdo by mi ty wołki nalos, dała bych mu pusy zaros, W olszynie nie, nie, nie, nie, nie olszynie.

4. Wyszoł chłapiec stej olszyny, naszoł wołki tej dziewczyny, W olszynie nie, nie, nie, nie, nie olszynie.

5. Kiedy jo ci wołki nalos, dejże mi ty pusy zaros,W olszynie nie, nie, nie, nie, nie olszynie.

 
Na kóńczyckich stawach
 

1. (Na kóńczyckich stawach pływajóm łabyndzie, S naszego kochanio isto nic nie bydzie x 2) 

2. (Pryndzyj sie rozyndóm ty chmury ogrómne, Niźli jo dziyweczko o tobie zapómnym x 2). 

3. (Kalino, kalino, kalinowe japka, Milszo je dziyweczka, niż rodzóno Matka x 2). 

4. (Matka dobróm była, bo mie wychowała Milszo je dziyweczka, bo bo mi pusy dała x 2). 

5. (Dała bych ci dała, ale byjś powiedzioł, A jo bych tak chciała, by żodyn nie wiedzioł x 2). 

6. (Powiedzioł byjś Mamie, Mama by mie biła, Żech ci pusy dała, żech sie nie gańbiła x 2).

 

 Nie bróńcie, nie bróńcie
 

1. Nie bróńcie, nie bróńcie, hej bo zabrónicie,My se rynce dali, hej wy o tym nie wiycie. 

2. My se rynce dali, hej w kumorze na progu, Żodyn nas nie widzioł, hej chwała Panu Bogu. 

 

 Na tym naszym polu
 

1. (Na tym naszym naszym polu stoji jawor x 2), (A pod tym jaworym stoji jabłoń x 2).

2. (A pod tóm jabłónióm moja miło x 2),(rada by sie sy mnóm rosłónczyła x 2).

3. (O dziołcho, o dziołcho, żol mi cie je x 2),(Że sie twoji serce rade śmieje x 2). 

4. (Ej, ej, nie tak ciebie, jak twej krasy x 2), (I że mosz ma głowie żółte włosy x 2).

5. (Ej, ej, żółte pieknie uczosane x 2),(Jedwobnóm sznureczkóm przeposane x 2). 

6. (A na cózejś już ty za synka szła x 2), (Czymużejś tu eszcze krów nie pasła x 2). 

7. (Dyć mie uż ty krowy dożyrały x 2), (S owsa do poganki uciekały x 2). 

8. (Trzeja było krowy kijym walić x 2), (A teraz sie musisz s chłopym wadzić x 2). 

 

 Nie chledejże
 

1. Nie chledejże parobeczku bogatego wiana, Lepszo żónka pracowito, niżli wyzłocano. 

2. Cóż ci bydzie po majóntku i po wielkim wianie, Jeśli ci się lyń bogaty do chałupy dostanie.

 

Nasz Taticzek 

 

Nasz taticzek, niebożczyczek mieli chałupeczkea u żyda Haberfelda pili gorzołeczke.

Łod chałupy ku żydowi chodniczek był małypo nim dycki niebożczyczek tacik chodziwali.

Sztyrze nici, za dwa pieprzu żyd mioł we ferlogua dwie beczki kwituleczki stoły dycki w rogu.

Łod chałupki ku żydowi, chodniczek był krótki,roz tatulek za kwitulke łodniyśli nóm butki.

Po drugi roz po chodniczku, po tóm kwituleczke łodkludzili tatuleczek strokatóm kroweczke.

We ferlogu tatuleczek, półke po półeczce aż roz byko po tatowi aj po chałupeczce.

 

Od tego dwora


1. Od tego dwora cesta do pola,
(Powiydz mi ty nejmilejszo, czy bydziesz moja x 2).
2. Jo ci nie powiym, bo sama nie wiym,
(Bo jo młodo jak jagoda, robić nie umiym x 2).
3. W lesie stoji bicz, co uczy robić,
(A brzozowo mietełeczka se snu przebudzi x 2).
4. Eszcze ni mosz nic, uż sie stroisz bić,
(Zachowej mie Panie Boże, twojóm żónkóm być x 2).

 

Owczorze, owczorze


1. Owczorze, owczorze, cojście owce pajśli,
Straciłach wióneczek, czyjście go nie naszli.
2. Od buczka do buczka listeczek drobniujśki,
Ożyń sie syneczku, pokiel żeś młodziuśki.
3. Bo jak bydziesz stary, nie bydóm cie chciały,
Bydóm ci powiadać grzebiyniorzu stary.

 

Ożyniułech sie


1. Ożyniułech się, nie radziułech się,
Wziónech se dziołuche, oszydziułech sie,
Fajnego rodu, drobnego chodu,
Nie chce mi nic robić, zdechnie od głodu.

 

Od Morawy dyszcz


1. Od Morawy dyszcz idzie, uż mój miły nie przidzie,
Choćby prziszoł ni może, przez ty cesty mój Boże. 
2. Nie jest że to prawda ta, żeby była cesta zła,
Ale ludzki jynzyki, pokaziły chodniki.

 

 Od buczka do buczka


1. Od buczka do buczka, listek drobny, powiydz mi syneczku jeśliś dobry, 
Jeśliś dobry to przidź ku mie, dostaniesz gymbulki wieczór umie. 
2. Drzewa ci nie trzeba bydzie rómbać, bo ci go na plecach bydóm łómać, 
Poznosz, poznosz mojóm dobroć, popłaczesz dziołucho sobie nie ros. 
3. Wody ci nie trzeja bydzie nosić, bo ci sie bydzie aż w oczach toczyć, 
Poznosz, poznosz mojóm dobroć, popłaczesz dziołucho sobie nie ros. 
4. Potym możesz eszcze podziynkować, za coch cie nauczył dziecka chować, 
Dziecka chować, papke smażić, eszcze cie nauczym gospodarzić. 

 

 Ojcowski dom


1. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego, 
(Chociaż byś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego x 2). 
2. Tu się dziecino pierwszy raz do Matki uśmiechnęłaś, 
(Tu się uczyłaś Boga znać tu modlić się zaczęłaś x 2). 
3. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły, 
(Tutaj w zabawach ciągłych ci, dni twoje młode biegły x 2). 
4. Teraz ci przyszło wynijść stąd, i odejść w świat daleki, 
(Ojcowski dom dziecino miej w pamięci swej na wieki x 2). 
5. Cnót i prawd wiary uczyć masz miłości Boga Twego, 
(Wytrwałość, siłę w tym ci da Duch Ojca niebieskiego x 2).

 

 Odpadła mi szabliczka


1. (Odpadła mi szabliczka od brannego kóniczka x 2), 
(Pódź ma miło mi jóm podać, bo jo muszym maszerować do szczerego poleczka x 2). 
2. (Óna mujóm podała, tak żałośnie płakała x 2), 
(Ach mój miły, cóż tu po mie, kie jo dóma, ty na wojnie, tak żałośnie płakała x 2). 
3. (Esi mie ty rada mosz, poprzedej ty, co ty mosz x 2)
(Poprzedej ty krowy, woły a wypłoć mi miło s wojny, to ty dobrze udziełosz x 2). 
4. (Jo krowiczek nie przedóm, bo kroniczki rada móm x 2), 
(Kroniczki mlyko dowajóm, wołki ziymke poorajóm, to ty dobrze o tym wiysz x 2). 
5. (Esi ty mie rada mosz, poprzedej ty, co ty mosz x 2), 
(Poprzedej ty winohrady, a wypłoć mie miło s wojny, to ty dobrze udziełosz x 2). 
6. (Jo wineczka nie przedóm, jo wineczko rada móm x 2), 
(Jo wineczko rada pijym, gorzołeczki nie wylejym, to ty dobrze o tym wiysz x 2).

 

 
Pieśń żniwiarzy

1. Gazdoszku, gaździnko do was wstympujymy,
Wszyjstkigo dobrego (wóm tez winszujymy x 2).
2. Gazdoszku, gaździnko uż je żniwa kóniec,
A na to uznani (oto mocie wiyniec x 2).
3. Gazdoszku, gaździnko przijmijcie ty dary,
Bo my też zóndómy (jakijsi ofiary x 2).
4. A tyn nasz wiónuszek je ón bardzo drogi 
Bo go też uwiły (dziołuszki chyndogi x 2).
5. Doł Pón Bóg pogody, doł też i urody,
Abyjście skludzili (w szczyńściu do stodoły x 2).

 
 Piloreczka

1. Kiedy jo szoł kole piły (hej piła nie rzazała x 2),
Bo ta naszo piloreczka (hej s pilorzym leżała x 2).
2. Wszyjscy ludzie powiadajóm (hej, że jo pijoczysko x 2),
Jo nie pijym piwa, wina (hej jyny gorzołczysko x 2).
3. Wszyjscy ludzie powiadajóm (hej że my nic ni mómy x 2),
A my mómy za kóminym (hej trzi ociypki słómy x 2).
4. Wszyjscy ludzie powiadajóm (hej że sie w nocy włóczym x 2),
A jo chledóm pocieszynio (hej bo go dóma ni móm x 2).

 
 Pisali chłapcy do Rzymu

1. Pisali chłapcy do Rzymu (czy wolno kochać x 3) każdymu?
2. Ej, wolno, wolno jest (bo na to każdo x 3) panna jest.
3. Zielóno lipka, jałowiec (lepszy kawaler x 3) niż wdowiec.
4. Za wdowcym ciepnym kamiyniym (za kawalerym x 3 ) pierściyniym.
5. Bo wdowiec bije, katuje (kawaler ścisko x 3) miłuje.

 
 Plón niesymy, plón

1. Plón niesymy, plón, gospodarzóm w dóm,
(Żeby dobrze plónowało, po sto korców s kopy dało,
Plón niesymy, plón, gospodarzóm w dóm x 2).
2. Plón niesymy plón gospodorzóm w dóm,
(Wietrzik nie kołysze łanym, wszyjstko zboże uż zebrane,
Plón niesymy plón gospodorzóm w dóm x 2).

 
 Płyniesz Olzo

1. Płyniesz Olzo po dolinie, płyniesz jak przed laty,
Taki same na twym brzegu kwitnóm wiosnóm kwiaty.
2. A twe wody w swojim biegu, sie nie zamónciły,
Twoji krople lśnióm sie w słóńcu, jak sie downij lśniły. 
3. Ale ludzie w swojim życiu zmiynili sie bardzo,
Zwyczajami, mowóm przodków, ledwie że nie gardzóm.
4. I dómb s dymbym, jak szumioł tak szumi,
Lecz wnuk staróm mowe dziadków, ledwie że rozumi.
5. Na twym brzegu downym śpiywym słowik sie odzywo,
A dziś ślónski nasze pieśni, ledwie że gdo śpiywo.
6. W świyntej ziymi chananejski rzyka Jordan płynie,
W jego wodach Izraela lud broł oczyszczyni.
7. Więc s modlitwóm uklynknółech w pokorze przed Panym,
Byjś sie stała Olzo takim i dlo nas Jordanym.
8. Potym kiedyś gdy po latach wiatr wiosnóm zawieje,
Wnuk usłyszy w twych fal szumie swojich przodków dzieje.
9. I usióndzie na twym brzegu dumać nad przeszłościóm,
I żyć bydzie na twej ziymi, czynym i miłojścióm.

 
59. Po cóżejś tu prziszoł

1. Po cóżejś tu prziszoł, do mej kumoreczki,
(A czy ci sie spodobały, moi zogłoweczki x 2).
2. Spodobało sie mi, Twoji malowani,
(Nie myjślij se mój syneczku, żebyjś lygoł na nich x 2).
3. Ślubowoł żejś mi też szateczke jedwobnóm, 
Ślubowoł żejś, a nie doł, żejś że mi jóm dosz potym, 
Coby ani twoja Matka nie wiedziała o tym. 
4. Jeśli Matka nie wiy, ale ludzie wiedzóm, 
(Aji ci trzo kawalerzy, co za stołym siedzóm x 2). 
5. Jedyn pije piwko, drugi gorzołeczke, 
(A tyn trzeci sobie myśli, jakby zwiyjś dziyweczke x 2).
6. Uwiód żejś jich uwiód, a uż jedynoście, 
(Gdyby eszcze jedno była, byłoby dwanoście x 2). 

 
 Pomykej sie pomykej

1. Pomykej sie pomykej, po ławicy ku mie,
Bydymy sie miłować, pokiel dusza we mie.
2. Kulało sie kulało, czyrwióne jabuszko,
Aże sie zakulało, ku miłej na łóżko. 
3. Czosała sie grzebiyniym, czosała sie szczotkóm,
Gymbe miodym mazała, coby miała słodkóm.
4. A uż jo sie dowiedzioł, jako dziołuche dostać,
Ojca, Matke obłapić, na gorzołke posłać. 

 
 Posłuchejcie kamratowie

1. Posłuchejcie kamratowie, co jo wóm też powiym,
Ci wojyncy ministrowie, bydóm brać na wojne.
Bydóm brali we dnie, bydóm brali w nocy,
A bóńdźże nóm Panie Boże, bóndź nóm na pomocy.
2. Mój syneczek w masztaliczce branne kónie czosze,
Obziyro sie s boku na bok, gdo mu co prziniesie.
A niesie mu niesie, fojciczek tolarek,
„Na, oto mosz mój syneczku cysorski żołdanek”.
3. A jo was też mój fojciku ot taki nie proszym, 
Bo jo go uż w mojim sercu bardzo downo noszym, 
Móm Mamulke staróm, galaneczke szwarnóm,
Jak jo pójdym na wojynke bydóm płakać za mnóm. 

 
 Pójdymy bracia

1. Pójdymy bracia w droge s wieczora,
Wstómpiymy nejprzód do tego dwora,
I bydymy śpiywać wszyndzi, o tak wesołej kolyndzie,
Hej kolynda, kolynda!
2. Porwoł sie jedyn s pryndka za nami,
Zapómnioł dóma bóty s gaciami, 
Nie wytrwosz tu miły bracie, idź po buty, idź po gacie,
Hej kolynda, kolynda!

 
 Przed mym okiyneczkiym

1. Przed mym okiyneczkiym rośnie jarzymbina, wykopać ji ni mogym,
(U sómsiada je szwarno dziyweczka x 2) jo ji dostać ni mogym.
2. Jak mi ji nie docie, to se sóm sprzedejcie, dejcie se jóm malować,
(A jo bydym kole waszych okiyn x 2) na wojnie maszyrować.
3. Gdych przemaszyrowoł przez dwa zogóneczki, miło za mnóm wołała:
Wróć się, wróć sie, mój szwarny syneczku x 2) czym żech cie rosgniwała.
4. Rosgniywałajś ty mie dwóma słóweczkami sama nie wiysz jakimi,
(Jakech jo stoł pod twym okiyneczkiym x 2), rozprowiałajś s inkszymi.
5. Inkszego nocujesz a mie prześladujesz, a to tak być ni może,
(Jo sie eszcze kansi lepszy wyspiym x 2) jako w twoji kumorze.

 
 Przez Istebnym cesta

1. (Prze Istebnym cesta cymbrowano x 2),
(Stoji tam dziyweczka x 2) upłakano.
2. (Nie płacz ty dziyweczko nie starej sie x 2),
(Uwij se wióneczek x 2), a wydej sie.
3. (Jakóż by jo sie też wydowała x 2),
(Kiedy ni móm owsa x 2), kónióm siana.
4. (Niedaleko cesta do miasteczka x 2),
(Nakupiymy owsa x 2), i sianeczka.