Ireneusz Jelyń (Jelónek)
źródło: www.ireneuszjelen.pl

Irek Jelyń sie urodziuł dziewióntego kwietnia 1981 roku w Cieszynie. Jego Tatowie sie mianujóm Elżbieta a Jan. Mo starszóm siostre Rynate, a młodszego brata Łukasza. Uz jako mały synek góniuł za balónym na boisku kole szkoły numero dwa. Tam zaczón grać w fusbal. W 1991 roku jak mioł dziesiynć roków to zaczón grać w SKS w podstawówce, do kierej chodziuł. Jego trynerym wtynczas był Maryjan Tatuś. Potym za rok Irek sie zapisoł do klubu Piast Cieszyn, a jego trynerym jak był w zakach a w juniorach był Jozef Dziadurski. W 1999 roku w Cieszynie był Miyndzynarodowy Turniej Juniorów starszych, w kierym Irek zustoł królym strzelców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rok uż groł w piyrszej drużynie Piasta kiero grała w lidze okryngowej – piónto liga. Groł pieknie, tóż uwidzioł go Edward Klejndinst – tryner trener kadry olimpijskij – jednako powiedzioł, że musi kopać aspón w trzeci lidze, jak chce grac w kadrze. Jako każdy młody synek mioł jakisi grejcary, kiere mog umarnić. W chałupie sie nie przelywało tóż nosiuł gorzołke przes granice jak murowiec. Do szkoły chodziuł, ale uczył sie yny tak jako chłapcy – ode złego amyn. W Cieszynie na dyskotece poznoł dziołuche Anne, kiero była jego wielkóm miłojścióm. Snoci to było tak, że to óna prziszła piyrszo ku Irkowi. Nó, ale jak chcioł wylyźć wyży, to musioł kopac w balón dali, a eszcze lepszy. W 2000 roku Irek pojechoł na testy do Górnika Zabrze, kany groł w sparingu miyndzy Piastym a Górnikiym. W meczu było 4:2, a dwa gole strzeluł Irek. Potym pojechoł tam na pore sparingów, ale nie czuł sie tam ganc dobrze – prawiuł, że to eszcze ni ma to, ale zapamiyntoł go tryner Mieczysław Bróniszewski. Na wiosne 2001 roku uz groł w Beskidzie we Skoczowie. Cały sezón 2001/02 kopoł w sztwortoligowym klubie ze Skoczowa. Potym zustoł zajś królym strzelców we sztwortej lidze, a ty jego gole fest pómógły Beskidowi sie udzierżeć w lidze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W nowym sezónie próbowali go w drugoligowym Podbeskidziu Biylsko – Biała. Na jego szczynści grali sparing s Wisłóm Płock, kany trynerym był Mieczysław Bróniszewski. Tryner się uprzuł, coby chcioł mieć Irka u siebie, tóż po małych breweryjach (bo Irek uż mioł podpisany wstympny kóntrakt s Podbeskidziym) mioł Jelónka u siebie. Nim sie eszcze zaczón sezón w Ekstraklasie to Irek zagroł w meczu, kiery był jubileuszym na piynć a dwacet roków Podokryngu Skoczów – strzeluł trzi gole. 24.08.2002 Irek uż groł w Ekstraklasie, a pokozoł sie s dobrej stróny, tóż go chcieli do kadry olimpijskij Edwarda Klejndinsta. W piyrszym sezónie Irek strzeluł osim bramek na dwacet szejść meczów. Nastympny sezón był eszcze lepszy. Kadra olimpijsko przegrała s Białorusióm, a uż ni miała szans ijść dali, to jednako Irek groł w kadrze A. Uż w drugim meczu reprezyntacyji strzeluł gola (Litwa). W Ekstraklasie kopoł przeogrómnie dobrze – strzeluł osimnost bramek, tóż zustoł wicekrólym. Potym zaczón kopać aji w Pucharze UEFA, kany kopnół dwie bramki w dwóch meczach. Nó, a potym sie ożyniuł s Annóm, a urodziuł mu sie synek – Jakub. W nastympnym sezónie Irek kopie eszcze lepszy – strzylo dwanost goli, dali gro w kadrze, a Wiślocy zajś wlazujóm do europejskich pucharów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poczóntku sezónu 2005/06 Irkowi sie darzi gorszy. Wiślocy wartko odpadajóm s pucharu UEFA – Irek nie strzeluł karnego. Fórt mo jakisi kóntuzje, jednako kóniec sezónu je przeogrómnie dobry. Sóm wywojowoł Puchar Polski, a Paweł Janas go wzión na Mistrzostwa Świata w Niymcach. We sparingach przed mistrzostwami Irek kopie pieknie (gol s Kolumbióm), jednako na piyrszy mecz s Ekwadorym wylazuje dziepro na kóniec. Ale i tak strzylo w poprzyczke. W meczu o wszecko s gospodorzami Irek wylazuje w piyrszym składzie. Gro przeogrómnie dobrze, je wartki, a widać, że chce grać – do dzisia kibice pamiyntajóm jak sie ścigoł s Dawidym Odónkorym. Irek je nejlepszym piłkarzym, kole Artura Boruca. Jednako to wszecko nic nie dało, bo my przegrali. Ostatni mecz s Kostarykóm to uż je yny mecz o pietruzieli. W tym meczu zajś Jelónek pokozoł, że umi kopać. Polska odpadła s turnieju, jadnako Irek sie nie musioł gańbić jak groł. Uż wtynczas było wiadómo, że nie pogro za długo we Wiśle. S każdym dniym coros wiyncyj klubów sie o niego pyto, ale w kóńcu wybiyro AJ Auxerre. W Ligue 1 piyrszy ros gro 05.08.2006. Poczóntek w nowym klubie ni ma ani dobry ani zły. Był aji taki momynt, że Irek na jedyn mecz siednył na stolicy. Dziepro jak strzeluł piyrszóm bramke w meczu s AS Mónaco, to sie spamiyntoł, a odżył po mistrzostwach swiata. Irek fórt kopoł dobrze w pucharze UEFA, tóż AJA bojowali o to, coby wylyźć s grupy, jadnako sie jim nie podarziło. W lidze Auerre gro słabo, jadnako do Irka, kiery gro na prawym skrzidle, lebo na szpicu żodyn nic ni mo. Je jednym s nejlepszych zawodników. W paździyrniku Irek mo kóntuzje pleców, a nie śmi grać w reprezyntacyji, jadnako pod kóniec roku prziszoł do siebie. Runde jesiynnóm zawiyro, a mo sztyry gole w lidze, a piynć w Pucharze UEFA. Na wiosne Irek gro s Auxerre coby mieli co nejlepsze miejsce w lidze, coby zagrać w pucharze europy. Gro na prawej pómocy, lebo na szpicy – kopie przeogrómnie dobrze. Jednako AJA mo dziepro ósme miejsce a nie gro w pucharach. W reprezyntacyji Irek ni ma docyniany, bo gro yny na kóniec, lebo yny w rezerwie. W piyrszym sezónie gro trzicet dwa mecze, a strzylo dziesiynć goli. Na orlap jedzie do Cieszyna, fórt lyczy pleca – ćwiczynia, masaże a rehabilitacyj. Gro w meczu na trzicet roków podokryngu Skoczowa. Je kapitanym zespołu, strzylo dwie bramki, ku tymu sztyry asysty, a jego zespół wygrywo 12:2. Po orlapie Jelónek spadki idzie do klubu. W AJA je kupa zmian, poszło precz poru ważnych fusbalistów. Irek zajś gro przeogrómnie dobrze, strzylo kupa goli a je nejlepszy. Ale poczóntek sezónu je annielski. Drużyna Irka wygrywo dziepro w w sztwortej kolejce. Irek jakosi sie nie poradzi opamiyntać w lidze, a eszcze ku tymu straciuł plac we składzie. Aji kiej strzeluł hatrika w 22 minuty, to fórt zustowoł fusbalistóm kiery wlazowoł. Dziepro pod kóniec jesiynnej rundy dostoł zajś plac we składzie. Auerre grało licho, tóż mialo na kóniec dziepro patnoste miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kadrze Irek też ni mioł lachko. Beenhakker mioł do niego yny plac na liście rezerwowej. Runda na wiosne je annielsko, bo cały zespół gro licho. Dlo Irka je eszcze gorszo. Yny w piyrszym meczu gro do kóńca pełne pół drugo godziny. Potym nieskorzi Jean Fernandez prawi, że Irek do je dżoker. Fórt go jednako bolóm pleca, a nie poradzi grać ganc na fest. Strzeluł yny jednóm bramke a ni ma nic rod. Na kóniec sezónu po Irkowi było widać, że uż go wszecko sere, a eszcze tryner mu prawiuł, że za kupa woży. AJ Auxerre gro do kóńca a na siłe sie chce udzierżeć. Jelyń strzylo yny sztyry gole w całym sezónie. S kadry wylecioł, a Euro 2008 oglóndoł w telewizorze. Zaros po sezónie idzie na besinwazyjnóm opeacyj do Poznanio, kiero miała mu ganc wylyczyć pleca, coby go nie bolały. Na orlap jedzie do Cieszyna, a na tydziyń jedzie za granice. W klubie zaczyno grać narychtowany do nowych ciynżkich tryningów. Skamraciuł sie wtynczas s Dariuszym Dudkóm, kiery prziszoł do AJA. Do meczów wszyjscy fusbaliści sie rychtujów w Niymcach, a piyrsze sparingi sóm ganc dobre. Na siedym meczów towarzyskich Jelónek strzylo trzi gole, a gro w ataku ganc od poczóntku całe pół drugo godziny. Sezón zaczyno od bramki, kieróm strzeluł Nantes. Po dwóch rokach zajś wlazuje do kadry na mecz towarzyski s Ukrajinóm. Jednako cały zespół zagroł annielsko, ale na mecze eliminacyjne nie dostoł powolanio od Beenhakkera. AJ Auxerre w lidze gro przeogrómnie źle, Irek je fórt w ataku, a strzylo gole Lorient, a Le Havre. Dziesiónto kolejka je przeogrómnie pechowo. W dorachowanym czasie Irek sie buchnół na trowe, a zajś dostoł fest kóntuzje. W Lyónie je operowany, a potym mo ciynżkóm rehabilitacyj. W rundzie na jesiyń zagroł yny dziesiynć meczów, a strzeluł trzi gole.