Kalendarz Beskidzki rocznik XXV, Z kart historii, artykuł Pochwała ula i jabłoni, Władysław Oszelda (s. 112-114)
Irena Gumowska, Pszczoły i ludzie, 1986, s. 166
Święty Otton - Kroniki
Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne (2006, s. 165) 
Jan Krop, Józef Twardzik, Józef Pilch, Jadwiga Wronicz, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, pod red Jadwigi Wronicz, Wisła Ustroń 1995
Józef Ondrusz – Godki Śląskie – Podania i Baśnie ze Śląska cieszyńskiego, Profil, Ostrawa, 1977.

Gustaw Morcinek – Ziemia Cieszyńska – Seria wydawnicza Polska – Ziemia – Ludzie. 
Aniela Kupiec – Po naszymu pieszo i na skrzidłach, Czeski Cieszyn 2005. 
Znów minie wiek… Antologia literatury nadolziańskiej Leona Miękiny
Paweł Lorek artykuł pt. Z historii organizacji pszczelarskich na Śląsku Cieszyńskim (s. 16) Beskidzkie Wiadomości Rolnicze 9/97 wydane z okazji XV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Bielsko-Biała 1997
Zarys kultury materialnej górali śląskich rozdział Pszczelarstwo Longin Malicki, 1936 
www.ox.pl

www.ug.istebna.pl
www.minrol.gov.pl
Powieści śląskie Walentego Krząszcza
Wanda Mider - poetka z Ustronia.  
Staszka z Bogumina. 
Lidia szkaradnik. 
Państwo Klockowie z Zebrzydowic.

Podania i Legendy Śląska cieszyńskiego – Antologia, UŚ Cieszyn, 2005. 
Broda Jan, Co nas downi straszyło, „Kalendarz Cieszyński 1998”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1997, s. 288–292.
Broda Jan, O skoczowskich utopcach, „Kalendarz Cieszyński 2002”, Macierz Ziemi
Cieszyńskiej, Cieszyn 2001, s. 260.
Broda Jan, Z podań ludowych, „Kalendarz Cieszyński 1992”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1991, s. 209–212.
Chmiel Jan, Jak starzik umioł lyczyć, „Kalendarz Skoczowski 1994”, s. 196. Co dioboł nimo rod, „Kalendarz Śląski 1969”, rocz. VIII, Profil, Ostrawa 1969, s. 180.
Danel Robert, Paweł Rucki o dawnych czasach, „Kalendarz Beskidzki 1983”, s. 129–132.
Dřevjaná Anna, Jak kratičko mil janovský fojt hodinky, „Těšínsko 1969”, č. 4, s. 9–12.

Dřevjaná, Anna, Jak se stryk Filipek powozili, „Těšínsko 1972”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává Vlastivědné muzeum okresu Karviná, se sídlem v Českém Těšíně, č. 3, Český Těšín, s. 44.

Dřevjaná Anna, Gdo šporuje, tyn mo!, „Těšínsko 1970”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává Vlastivědné muzeum okresu Karviná, se sídlem v Českém Těšíně, č. 2, Český Těšín, s. 22.
Dřevjaná Anna, Kozy, „Těšínsko 1967”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává Vlastivědné muzeum okresu Karviná, se sídlem v Českém Těšíně, č. 1, Český Těšín, s. 15–16.
Filipkowa Anna, Na targu w Jabónkowie, „Kalendarz Śląski 1979”, rocz. XVIII, Profil, Ostrawa 1979, s. 135–136.
Fišer Bedřich, Naše chalupa, „Těšínsko 1969”, č. 3, s. 12–13.
Gawędy ujca Pawła Ruckiego, „Kalendarz Cieszyński 2002”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2001, s. 261.
Halema Jan, Czarownice, „Kalendarz Beskidzki 1996”, s. 140.
Jasiczek Henryk, Podarzóno nocznica, „Kalendarz Beskidzki 1967”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Białej, s. 37–38.
Jura spod Czantoryje, O ciotkach i ujcach, „Pamiętnik Ustroński”, nr 6, rok 1993, Towarzystwo Miłośników Ustronia, s. 52.
Jura spod Czantoryje, Rumiga, Wrzaszczek z Wyrchowiny, „Pamiętnik Ustroński”, nr 7, Towarzystwo Miłośników Ustronia 1994, s. 85–86.
Jura z Gróniczka, O utopcach z Nydku, „Kalendarz Śląski”, rocz. XXVI, Profil, Ostrawa 1987, s. 209–210.
Kadłubiec Daniel, Opowiada Stefania Cyroniowa, „Kalendarz Śląski 1984”, R. XXIII, Profil Ostrawa, s. 198–202.
Kadłubiec Karol Daniel, Skoro zapómňane. O radostech a strastech staré Karviné, Karviná 2002. 
Kadłubiec Karol Daniel, Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn 1987.
Kajzer Karol, Utopce na wozie, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1998”, s. 192. 
Kajzer Karol, Jak Hołomek ze śmiercią godoł, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2002”, s. 128.
Kajzer Karol, Jak Hołomek ze śmiercią godoł, „Kalendarz Cieszyński 1996”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1995, s. 291.
Kajzer Karol, Jak nieboszczyk pomścił się na kopidole, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2002”, s. 125–126.
Kajzer Karol, Jak się kiesi wilijowało (opowiadani starki), „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2002”, s. 109–111.
Kajzer Karol, Jak utopiec groł w karty, „Kalendarz Cieszyński 2005”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2004, s. 221.
Kajzer Karol, O zapadłej gospodzie, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2000, s. 318.
Kajzer Karol, Sakramyncki hóncwóty, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1999”, s. 149. 
Kajzer Karol, Skąd się wziyna nazwa Hażlach, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2000, s. 311.
Kajzer Karol, Straszaki z dziedziny, „Kalendarz Cieszyński 1997”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1996, s. 216.
Kajzer Karol, Utopcowa cera, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2004”, s. 138.
Kajzer Karol, Utopcowe myto, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2004”, s. 139.
Kajzer Karol, Utopcowe wesele, „Kalendarz Cieszyński 2003”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2002, s. 321–323.
Kajzer Karol, W wigilijną noc, „Kalendarz Miłośników Skoczowa” 2000, s. 160–161.
Kajzer Karol, Zasłyszane, „Kalendarz Cieszyński 2000”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1999, s. 310–312.
Koenig Danuta, Świniobici, „Kalendarz Ustroński”, rocz. III, rok 2001, s. 255–259.
Kubień Alicja, Herkules mnie nazywali.... Spisane ze wspomnień Emilii Budny, „Pamiętnik Ustroński”, nr 11, Towarzystwo Miłośników Ustronia 2001, s. 153–156.
Kufová Olga, Čymu še nazyvo „Dvůr u Dragůna”, „Těšínsko 1965”, č. 15, s. 20–22.
Kupiec Aniela, O jednej Wiliji i starym zwyczaju, „Kalendarz Śląski”, rocz. XXVII, Profil, Ostrawa 1988, s. 205–207.
Lipowczan Ludwik, Jak to hań downi na dziedzinach bywało, „Kalendarz Ustroński”, rocz. VII, rok 2005, s. 150–152.
Lissowska Ruta Kornelia, Downi, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2003”, s. 108–109.
Lissowska Ruta Kornelia, Waldusiowa wilija, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 2002”, s. 126–127.
Lissowska Ruta Kornelia, Moji downe wilije, „Kalendarz Cieszyński 1997”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1996, s. 215.
Majętny Władysław, Jak się chlyb piykowało, „Kalendarz Cieszyński 1998”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1997, s. 294–295.
Majętny Władysław, Milijóński wyprask z pszczołami, „Kalendarz Cieszyński 1999”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1998, s. 325–326.
Malý Josef, Pes něma dušu, ale Duša ma psa, „Těšínsko 1965”, č. 15, s. 23–24. 
Malý Josef, Pochováváni barbory, „Těšínsko 1965”, č. 15, s. 22–23.
Mendrek Jan, O skoczowskich utopcach, „Kalendarz Beskidzki”, rocz. XXXIII, s. 80–81.
Michalska Emilia, Jak kiejsi bywało, „Kalendarz Cieszyński 1989”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1988, s. 163–165.
Michalska Emilia, Jak się kiesi na dziedzinie balowało, „Kalendarz Cieszyński 1990”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1989, s. 225.
Morcinek Gustaw, Śląska mitologia, „Literatura ludowa”, rok I, nr 4, PTL-LSW, Warszawa 1957, s. 18–24.
Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. II, Kultura duchowa, cz. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 647.
O zbójniku śląskim Ondraszku, „Kalendarz Beskidzki”, rok 1969, R. X, s. 86–90. 
Ondrusz Józef, Godki śląskie, Profil, Ostrawa 1977, s. 287.
Ondrusz Józef, Stareczka, „Kalendarz Śląski”, rocz. XIV, Profil, Ostrawa 1975, s. 157–158.
Palenicki, Gwarowe opowiadanie w formie humoreski, „Pamiętnik Ustroński”, nr 10, Towarzystwo Miłośników Ustronia 1999, s. 79–80.
Palenicki, Kumedyja z babskim drzistym, „Kalendarz Ustroński 2000”, R. II, s. 178–179.
Palenicki, Spóminki mojij potki, „Pamiętnik Ustroński”, nr 11, Towarzystwo Miłośników Ustronia 2001, s. 151–152.
Palenicki, Szkubaczka u sómsiadów, „Kalendarz Ustroński 2002”, rocz. IV, s. 217–219.
Pieczonka Franciszek, O krawcowaniu, „Kalendarz Skoczowski 2001”, s. 156–157.
Polanicki, Breweryje przy pobabie, „Pamiętnik Ustroński”, nr 7, Towarzystwo Miłośników Ustronia 1994, s. 87.
Piegza Karol, Hawiyrski szkubaczki, „Kalendarz Śląski 1980”, rocz. XIX, Profil, Ostrawa, s. 223–230.
Piegza Karol, Jako jeden łowczor na stare roki zgrzesził, „Kalendarz Cieszyński 1995”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1994, s. 167.
Polok Paweł, Downe szkubaczki, „Kalendarz Cieszyński 1998”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1997, s. 296.
Pilchówna Maria, O bandurkach abo nocznicach, ka się pieniądze susza i inszych strachach, „Zaranie Śląskie”, rocz. IX, z. 4, Cieszyn–Katowice 1933, s. 190–191.
Pověsti o černé kněžně na Těšíně. „Černá kněžna” ochránkyně chudých, „Těšínsko 1970”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává Vlastivědné muzeum okresu Karviná, se sídlem v Českém Těšíně, č. 4, Český Těšín, s. 46.
Procner Bronisław, Przemierzły kłobuk, „Kalendarz Śląski 1984”, R. XXIII, Profil Ostrawa, s. 195–196.
R.D., Jak się Czubaniok dostoł do nieba, „Kalendarz Cieszyński 1986”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1985, s. 175–178.
Satke Antonín, Legendy v lidové tradici Těšínska, „Těšínsko 1991”. Vydává Muzeum Těšínska v Českem Těšíně, č. 2, Český Těšín, s. 9–10.
Satke Antonín, Cisoř křčił gurnikovi džecko, „Těšínsko 1990”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává OVM Karviná, se sídlem v Českem Těšíně, č. 2, Český Těšín, s. 16–17.
Satke Antonín, O cisořu, „Těšínsko 1990”. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek. Vydává OVM Karviná, se sídlem v Českém Těšíně, č. 2, Český Těšín, s. 17–19.
Sokolová Gabriela, Trochu o hornických vyprávěních, „Těšínsko 1968”, č. 1, s. 15. 
Stolarz Teofil, Zabijaczka na czorno, „Kalendarz Śląski 1991”, Profil, Ostrawa 1991, s. 180–181. 
Szeliga Wincenty, Jak się młóciyło cepami, „Kalendarz Śląski”, Profil, Ostrawa 1992, s. 210–212.
Szkaradnik Lidia, Dałabych ci chleba z masłym, alech go zjadła, „Kalendarz Ustroński”, rocz. III, rok 2001, s. 249–250.
Szkaradnik Lidia, Downe żywobyci, „Kalendarz Cieszyński 1997”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1996, s. 213–214.
Szkaradnik Lidia, Jako hańdowni sklepikorze zachwolali rozmaite ździorba, „Kalendarz Ustroński 2004”, rocz. IV, s. 116–117.
Szkaradnik Lidia, Moc krawalu skyrs Mikołaji, „Kalendarz Ustroński 1999”, rocz. I, Towarzystwo Miłośników Ustronia, s. 107–108.
Szkaradnik Lidia, Pory roku, „Kalendarz Cieszyński 1999”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1998, s. 322–323.
Szkaradnik Lidia, Trzista korón w kapsie, jo cały dziwoki, „Kalendarz Ustroński 2002”, rocz. IV, s. 114–115.
Szkaradnik Lidia, Z goiczkym, „Kalendarz Cieszyński 1998”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1997, s. 299–300.
Szkaradnik Lidia, W każdym kóntku po dziecióntku, „Kalendarz Ustroński 2004”, rocz. VI, s. 214–215.
Šigut Leopold, Ze starých časů..., „Těšínsko 1968”, č. 1, s. 20–21.
Willerth František, Dvě lidové vyprávenky o „vasermonech”, „Těšínsko 1977”, č. 2, s. 4 okładki.
Valošek Č., Vodník hlídačem, „Těšínsko 1975”, č. 4, s. 4 okładki.
Zadrożny K., Kulfryc, „Kalendarz Śląski 1964”, rocz. III, Profil, Ostrawa, s. 174–175.
Zadrożny K., O łutopcu, „Kalendarz Śląski”, rocz. IV, Profil, Ostrawa 1965, s. 64.
Zadrożny K., Ujcu – na dyć jydźcie, „Kalendarz Śląski 1964”, rocz. III, Profil, Ostrawa, s. 82–84.
Żerdka Franciszek, Utopiec górecki, „Kalendarz Beskidzki 1962”, Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej, s. 32.
Żurek Andrzej, Legenda o założeniu Cieszyna, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2000, s. 324–325. 
Potrawy Regionalne Wisły i Śląska Cieszyńskiego (wyd. przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle, Wisła 1996, red.: Maria Maciejczak-Madej, Anastazja Sidzina, Emilia Kłapsia).
Tradycje Kulinarne Cieszyna (wyd. przez Biuro Promocji i Informacji UM w Cieszynie, Cieszyn 2004) 
Potrawy Wisły i Śląska Cieszyńskiego (oprac. Komisja Przedmiotów Zawodowych przy ZSGH, Górki Wielkie 1984).
Śląska Kucharka Doskonała (zebrała i opracowała Elżbieta Łabońska, Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice 1989).
W Staropolskiej kuchni i przy polskim stole Maria Lemnis i Henryk Vitry (1983 r., s. 163)
Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, 1978 r., s. 72, Zofia Szromba-Rysowa
Pożywienie Ludu Cieszyńskiego Józef Ondrusz (w: Płyniesz Olzo…. Zarys Kultury Materialnej Ludu Cieszyńskiego, praca zbiorowa pod redakcją Daniela Kadłubca, Ostrawa 1972 r., s. 199)
Wisła jaką pamiętam, Aniela Halska, artykuł Głosu Ziemi Cieszyńskiej nr 3 (1631) z 22.I.1993 r.).  
Głos Ziemi Cieszyńskiej, artykuł pt. Z nolepy i piekarskiego pieca, Maria Pilch, 1975

Adam Wawrosz, Niezapominajki, I wydanie – Trzyniec1956, II – Trzyniec 1968.
Adam Wawrosz, Na śćmiywku, Czeski Cieszyn 1959.
Adam Wawrosz, z naszej nolepy, Ostrawa 1969.
Adam Wawrosz, z Adamowej dzichty, Ostrawa 1977.
Karol Piegza, Sękaci ludzie, Ostrawa 1960.
Karol Piegza, Opowiadania beskidzkie, Ostrawa 1971. 
Karol Piegza, Echa z pod Kozubowej, Czeski Cieszyn 1974.
Karol Piegza, Tam pod Kozubową, Ostrawa 1975.
Karol Piegza, Echa z pod hałdy, Czeski Cieszyn 1975. 
Józef Ondrusz, Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 1954.
Józef Ondrusz, Godki śląskie. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego, Ostrawa 1956. 
Józef Ondrusz, Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, Wrocław 1960.
Józef Ondrusz, Proza ludowa górników karwińskich, Czeski Cieszyn 1974.
Józef Ondrusz, Cudowny chleb. Podania, baśnie i opowieści cieszyńskie, Warszawa 1986
Józef Ondrusz, O ptaszku Złotodzióbku i inne bajki, Warszawa 1986.
Sikora Władysław: Pisarze Zaolzia, Czeski Cieszyn 1992.
Heller Marek: Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939 – 194, Opole 1982.
Chlebowczyk Józef: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVII, XIX, i XX, Katowice 1971.
Hulka-Laskowski Paweł: Śląsk za Olzą, Katowice 1938.
Kadłubiec, Karol Daniel a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice, Ostrawa 1997.
Myška, Milan: Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku, Ostrawa 1964.
Zahradni, Stanisław; Ryczkowski, Marek: Korzenie Zaolzia, Warszawa – Praga – Trzyniec 1992.
Zyrys dziejów Śląska Cieszyńskieg, Ostrawa – Praga 1992.
Cząstka Bożena: Gwary Zaolzia, Katowice 1984.
Dejna Kazimierz: Dialekty polskie, Wrocław 1973.
Doroszewski Wojciech: O kulturę słowa. Poradnik językowy, Warszawa 1970.
Kadłubiec Karol Daniel: Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna, Czeski Cieszyn 1994.
Miodek Jan: Śląska ojczyzna– polszczyzna, Katowice 1991.
Raclavská Jana: Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku, Ostrawa 1998.
Rospond Stanisław: Dzieje polszczyzny Śląskiej, Katowice 1959.
Zaremba Alfred: Szkice z dialektologii śląskie, Katowice 1988.
Brożek Ludwik: Ludoznawstwo cieszyńskie, Ostrawa 1957.
Bystroń Jan Stanisław: Kultura ludowa, Warszawa 1947.
Kadłubiec Karol Daniel: Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrawa 1973.
Kadłubiec Karol Daniel: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn 1987.
Płyniesz Olzo. red. Kadłubiec, Karol Daniel, Ostrawa 1970.
Heska-Kwaśniewicz Krystyna: O twórczości Adama Wawrosza Zwrot /1997. 
Lubosz Bolesław: Sękaci ludzie, Poglądy 15/1963. 
Kurzysz, Karol: Po naszymu, Kalenarz Śląski 2005. 
Rosner Edmund: Opowiadania Adama Wawrosza, Zwrot 1/1970.
Rosner Edmund: Adam Wawrosz nie żyje, Zwrot 1/1972. 
Sikora Józef: O „Cudownym chlebie” Józefa Ondrusza, Głos Ludu 15. 9. 1986.
Kalendarz Beskidzki 1975 rok, Swatanie Jurka Byrtusa.
Marek Szołtysek, Kuchnia Śląska (2003, s. 39)

Wera Sztabowa, Krupnioki i moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej (1985, 1990)
Jerzy Pośpiech Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Instytut Śląski w Opolu, 1987 r.
Głos Ziemi Cieszyńskiej, 1975 nr 9 str. 4 Świńskie dania Józefa Ondrusza z Kuchni naszych babek i prababek
Anna Kowalska - Lewicka i Zofia Szromba - Rysowa Pożywienie – Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej (T. 1, 1978 r., s. 359).

Franciszek Popiołek - Powstanie najmłodszych wsi beskidzkich Cieszyn 1936 r., s. 12, Pasterstwo w Istebnej na s. 21-22. 
Ambroży Grabowski.
Zioła i przyprawy mojej kuchni Biruta Markuza-Bieniecka (Warszawa 1977, s. 40-41)
Lucyna Ćwierczakiewiczowa Jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast, Warszawa 1985 wg wydania z 1885 roku, s. 41
Witold Kożdoń Głos Ziemi Cieszyńskiej 2002 rok artykuł Zapomniana tatarczówka
Norbert Bonczyk „Stary kościół miechowski” 

Hanna Strzelecka Warzywa dyniowate (1985 r., s. 8-9) 
Walburgia Fójcikowa Nasza kuchnia kwiecień 1937 r. Czeski Cieszyn, s. 6.
Maria Ochorowicz-Monatowa Uniwersalna książka kucharska
Krótki zarys historii Śląska Cieszyńskiego – Józef Szymeczek, Roman Kaszper
Borák, M.: Na příkaz Gestapa. Nacistické válečné zločiny na těšínsku. Ostrava 1990.
Czapliński, M.; Kaszuba, E.; Wąs, G.; Żerelik, R.: Historia Śląska. Wrocław 2002.
Enciklopedie Slezska, I.-II. díl. Ostrava 2002. 
Friedl, J.: Slezané, bratři od Ostravice a Olzy! – spory o zajatce z Těšínska mezi ČSR a Polskem 1943-1945, Slezský sborník, 101, 2/2003, s. 94ff.
Gawrecki, D. a kol.: Dějiny českého Slezska 1740-2000, díl I.-II. Opava 2003.
Historia Śląska. Tom I-III. Wrocław 1960-1985.
Chlebowczyk, J.: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice 1971.
Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole 1990.
Kadłubiec, K D. a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1992.
Káňa, O.; Pavelka R.: Těšínsko v polsko-československých vztazích 1918-1939. Ostrava 1970. 
Kneifel, R.: Topographie des k.k. Antheils von Schlesien. Brünn 1804. 
Leksykon PZKO. Czeski Cieszyn 1997.
Lis, M.: Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku. Opole 2001. 
Przerwa, T.; Pregiel P.: Dzieje Śląska. Wrocław 2005.
Śląsk Cieszyński. Zarys dziejów. Cieszyn 1998.
Wiechowski, J: Spór o Zaolzie 1918-1920 i 1938. Warszawa 1990.
Zahradnik, S.: Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991. Trzyniec 1991.
Zahradnik, S.; Ryczkowski M.K.: Korzenie Zaolzia. Warszawa, Praga, Trzyniec 1992.
Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Ostrawa, Praga 1992.
Žáček, R.: Dějiny Slezska v datech. Praha 2004.
Židé v Sudetech / Juden im Sudetenland. Praha 2000.

Głosi Ziemi Cieszyńskiej” z 1983 roku, artykuł pt. „Paweł Rucki wspomina, Co się dawni jadło?”

Wywiad etnograficzny przeprowadzony 24 stycznia 1971 roku z Panią Anną Kolenia z Jaworzynki

Głos Ziemi Cieszyńskiej, 28 luty 1971 r., opowiadanie pt. „Jako Cygon chciał świntymu Pietrowi wyndzone kita znyiyść”.