Adam Henryk Małysz sie urodziuł trzecigo grudnia 1977 roku jako synek Jana a Ewy s chałupy Szturc – żynili sie w 1974 roku. Adam mo eszcze starszóm siostre Iwóne. Piyrszy ros skoczuł jak mu bylo szejść roków w 1983 roku. W 1992 roku skóńczuł Szkołe Podstawowóm numero sztyry we Wiśle – Głymbcach. Trzi roki nieskorzi skóńczuł sie uczyć w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ustróniu, kany sie wyuczył jako blachorz – dekorz. Szesnostego czerwca 1997 roku Adam Małysz sie ożyniuł s Izabelóm Polok (urodzónóm w 1978 roku). Ślub mieli we wanielickim kojściele Świyntych Pietra a Pawła we Wiśle – Adam je Wanielikiym a Izabela katoliczkóm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzicatego piyrszego października tego samego roku sie jim urodziła cera Karolina. Piyrszego kwietnia 2007 roku Małysz odewrzuł galeryje trofeów. Sóm w nij wszecki nejważniejsze medale a puchary, a miyndzy nimi aji kryształowe kule za wygrane w Pucharze Świata. Galeryja je w budynku Fundacyji Izabeli a Adama Małyszów. Adam je medalistóm olimpijskim, sztyry razy był indywidualnym mistrzym świata, sztyry razy wygroł Puchar Świata, wygroł Turniej Sztyrech Skoczni, trzi razy wygroł Turniej Nordycki, trzi razy wygroł Letni Grand Prix, zdobuł Puchar KOP, dewatnost razy był mistrzym Polski, szesnost razy był letnim mistrzym Polski, je rekordzistóm Polski, a był rekordzistóm świata, kiej skoczuł dwiesta dwacet piynć mietrów. Sztyry razy go wybrali nejlepszym sportowcym Polski. Je Kawalerym Krziża Kómandorskigo, a Krziża Oficyjerskigo Orderu Odrodzynio Polski. W adamowej familiji tradycyje jeżdżynio a a skokanio na skijach sóm stare. Jego prastarzik mioł swojóm skocznie, na kierej skijorze s Beskidów skokali aji na pindziesiónt metrów. Foter był szoferym w Klubie Sportowym Wisła, a ujec – Jan Szturc był nejprzód dobrym skijorzym, kiery skokoł, a jak skóńczuł karyjere to zaczón trynować chłapców  w klubie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adama do tryningów namówiuł foter a ujec, tóż jak mu było szejść roków to uż zaczón skokać. We styczniu 1993 roku jak Adamowi było patnost roków, to piyrszy ros wystartowoł w Pucharze Świata w kómbinacyji norweskij, ale był daleko. W tym samym roku jednako wyskokoł brónzowy medal w mistrzostwach Polski juniorów, a na rok – eszcze jako junior był mistrzym kraju syniorów na Strzednij Krokwi a wicemistrzym na Wielkij Krokwi w Zakopanym. Był aji wicemistrzym Polski juniorów w kómbinacyji. Na jesiyń 1994 roku tryner Szturc namówiuł Adama, coby zachynył kómbinacyj norweskóm a coby yny trynowoł skokani. W tym samym roku sie dostoł do kadry narodowej polskich skijorzi, kierzi skokali, a trynerym wtynczas był Czeh Pavel Mikeska. Piyrszy wystymp Adama Małysza w Pucharze Świata był sztwortego stycznia 1995 roku na Bergisel w Insbruku. Wtynczas skijorz s Wiseł był siedymnosty, a dostoł piyrsze punkty w karyjerze do klasyfikacyji. W tym samym sezónie eszcze sztyry razy był w piyrszej trzicatce kónkursu Pucharu Świata. Szternostego stycznia 1995 roku w Engelbergu był dwacaty siódmy, a dostoł sztyry punkty do klasyfikacyji. Na kónkursie na Lugnet w Falun sztwortego lutego 1995 roku Małysz był dwacaty trzeci, a na drugi dziyń był dwacaty ósmy. W sezónie 1994/1995 ostatni ros dostoł punkty dwanostego lutego 1995 roku na Holmenkollbakken w Oslo, kany był dwacaty. W kóńcowej klasyfikacyji Adam był na pindziesióntym piyrszym placu a dostoł sztyrycet punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Turnieju Sztyrech Skoczni Małysz piyrszy ros skokoł sztwortego stycznia 1995 roku na skoczni Bergisel w Innsbrucku, kany mioł siedymnosty plac. Jednako nie skokoł uż w nastympnych kónkursach a w kóńcowej klasyfikacyji mioł pindziesiónty piónty plac. Adam zaczón sezón 1995/1996 od dwanostego placu drugigo grudnia 1995 roku w kónkursie na skoczni w Lillehammer. Szejść dni nieskorzi w Villach był dwacaty drugi. Szesnostego grudnia na skoczni w Chamonix mioł dwacaty piyrszy plac, a dwacatego ósmego grudnia  w Oberhofie był jedynosty. W sezónie 1995/1996 Adam skokoł we trzech ze szytrech kónkursów. Trzicatego grudnia 1995 na Schattenbergschanze w Oberstdorfie był osimnosty, piyrszego stycznia 1996 na na Große Olympiaschanze w Garmisch-Partenkirchen był szesnosty, a sztwortego stycznia w Innsbrucku był na jedynostym placu. W całym turnieju był dwacaty ósmy. Trzinostego stycznia w Engelbergu Małysz piyrszy ros w karyjerze mioł plac w piyrszej dziesióntce zawodów Pucharu Świata – wtynczas był dziewiónty. Na drugi dziyń był ósmy, a potym nieskorzi dwacatego stycznia był zajś ósmy. Dwacatego piyrszego stycznia 1996 na skoczni Okurayama w Sapporo był dwacaty trzeci. Dwacatego ósmego stycznia w kónkursie w Zakopanym na Wielkij Krokwi był dziewiónty. Na drugi dziyń mioł szósty plac pospołu s Espenem Bradesenem. Dziesióntego lutego na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf Adam Małysz mioł ósmy plac, piyrszy ros w karyjerze na skoczni mamucij. Na drugi dziyń na tej skoczni był osimnosty. Siedymnostego lutego w kónkursie na skoczni w Iron Mountain był dziewiónty, a na drugi dziyń na tej skoczni piyrszy ros w swoji karyjerze stanył na pudle zawodów Pucharu Świata. Był wtynczas drugi, a przegroł yny s Masahiko Haradóm, kiery był lepszy od Adama o 37,2 punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwacatego ósmego lutego na normalnej skoczni w Kuopio Adam Małysz był trzinosty, a piyrszego marca 1996 roku w Lahti drugi ros stanył na pudle zawodów Pucharu Świata, terazy był trzeci, a przegroł s Haradóm, a Mikóm Antero Laitynenym. Za dwa dni na tej skoczni był sztworty. Trzinostego marca na Lugnet w Falun był drugi, za Primožym Peterkóm. Siedymnostego marca 1996 w Oslo, w ostatnim kónkursie Pucharu Świata w sezónie, Adam Małysz wygroł piyrszy ros w swoji karyjerze. Eszcze tego samego dnia karyjere skónczuł Jens Weißflog, idol Małysza. Kibice a kómentatorzi prawili, że to je symboliczno smiana warty. W kóńcowej klasfikacyji Pucharu Świata w tym sezónie Małysz był siódmy. W sezónie 1996/1997 Adam Małysz piyrszy ros dostoł punkty trzicatego listopada na skoczni w Lillehammer – wtynczas był dwacaty ósmy. W kónkursie w Ruce w Kuusamo siódmego grudnia był dewatnosty. Na drugi dziyń na tej skoczni był trzinosty. Patnostego grudnia 1996 w Harrachovie był sztworty, zaros za Primožym Peterkóm, Andreasym Goldbergerym i Kristianym Brendenym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Turnieju Sztyrech Skoczni 1996/1997 Małysz startowoł we wszyckich sztyrech kónkursach. W kónkursie w Oberstdorfie, dwacatego dziewióntego grudnia 1996 był dwacaty drugi. W kónkursie na Nowy Rok w Ga – Pa był dwanosty. Sztwortego stycznia na Bergisel piyrszy ros był w piyrszej dziesióntce kónkursu Turnieju Sztyrech Skoczni – był szósty. Dwa dni nieskorzij na Paul – Ausserleitner – Schanze w Bischofshofen piyrszy ros stanył na pudle w kónkursie Turnieju Sztyrech Skoczni, a przegroł yny s Dieterym Thoma. W całym kónkursie był na ósmym placu. Jedynostego stycznia w Engelbergu Adam Małysz stanył na nejniższym placu na pudle. Na drugi dziyń na tej samej skoczni był siedymnosty. Osimnostego stycznia na obyczejnej skoczni w Sapporo drugi ros w karyjerze wygroł w zawodach Pucharu Świata w skokaniu na skijach. Na drugi dziyń na wielkucnej skoczni w Sapporo był dwacaty sztworty. Dwacatego szóstego stycznia w Hakubie zajś wygroł w kónkursie Pucharu Świata. Na nastympnych dwóch kónkursach na Kulm w Bad Mitterndorfie (8 a 9 lutego) był 47 a 26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesiónc nieskorzi w kónkursie na skoczni w Lahti był szesnosty. Trzi dni potym w Kuopio był szternosty. 13 marca 1997 na skoczni Lugnet w Falun był piónty, a przegroł yny s Primožym Peterkóm, Dieterem Thómóm, Hiroya Saitō a Håvardym Lie. Trzi dni nieskorzi na Holmenkollbakken w Oslo Małysz był dewatnosty. Turniej Skanynawski skóńczuł na pióntym placu. W kónkursach w Planicy Małysz nie skokoł. W kóńcowej klasyfikacyji Pucharu Świata zebroł do kupy 612 punktów, a dało mu to dziesiónty plac. Sezón 1997/1998 to był nejgorszy czas w karyjerze Adama. Yny pore razy dostowoł punkty Pucharu Świata. Piyrszy ros 6 grudnia 1997 na skoczni Predazzo, kany był 21. dwa dni nieskorzi w Villach był 31, a nie dostoł żodnych punktów do klasyfikacyji. 12 grudnia w Harrachovie dostoł dziesiynć punktów do Pucharu Świata, a mioł 21 plac w kónkursie. Na kónkursach na skoczni w Engelbergu (20 a 21 grudnia) dwa razy był na 28 placu. W Turnieju Sztyrech Skoczni w sezónie 1997/1998 Adam Małysz yny ros sie zakwalifikowoł do finałowej seryji zawodów. W piyrszym kónkursie w Oberstdorfie mioł 41 plac. 1 stycznia 1998 w kónkursie na Große Olympiaschanze mioł nejwyższy w całym Turnieju 24 plac. Trzi dni nieskorzij w Innsbrucku był 46 a był lepszy od Roara Ljøkelsøya, Takanobu Okabe, Jussi Hautamäki a Simona Ammanna. W Bischofshofen w ostatnim kónkursie mioł 33 plac. W całym turnieju był na kóniec 30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sezónie 1997/1998 eszcze yny dwa razy dostowoł punkty do pucharu. 17 stycznia na Wielkij Krokwi w Zakopanym był 23. Na drugi dziyń na tej skoczni był 29. Cały sezón Adam skóńczuł na 57 placu, a dostoł do kupy 43 punkty. Po sezónie skijorz s Wiseł chcioł skóńczyć karyjere. W sezónie 1998/1999 Adam Małysz myśloł coby skóńczyć karyjere sportowóm a robić we fachu, w kierym sie wyuczył – dekorza. W piyrszej czynści sezónu 1998/1999 Adam Małysz nie skoczył ani jedyn ros. Piyrszy ros skoczuł dziepro na Turnieju Sztyrech Skoczni. W sezónie 1998/1999 Adam Małysz ani ros sie nie dostoł do drugij seryji skokanio w żodnym kónkursie Turnieju Sztyrech Skoczni. 30 grudnia 1998 w Oberstdorfie był nejbliży awansu, na 34 placu. W kónkursach w Innsbrucku (3 stycznia) a Bischofshofen (6 stycznia 1999) mioł 40 plac. Nie dostoł sie do kónkursu na skoczni Garmisch – Partenkirchen (1 stycznia). Turniej skóńczuł na 43 placu. 16 stycznia na Wielkij Krokwi w Zakopanym mioł 27 plac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na drugi dziyń na tej skoczni był 23. 23 stycznia na Okurayamie w Sapporo był 19. 24 stycznia na tej skoczni był 31 a nie dostoł sie do seryji finałowej. 29 stycznia w Willingen Małysz dostoł piynć punktów do klasyfikacyji Pucharu Świata jak był 26 w piyrszym kónkursie. W drugim kónkursie dwa dni nieskorzij był 40, a nie dostoł punktów do klasyfikacyji. 6 marca na obyczejnej skoczni w Lahti mioł nejwyższy w sezónie 17 plac. Trzi dni nieskorzij w Trondheim mioł plac za piyrszóm trzicatkóm – był 38. 11 marca na Lugnet w Falun był 24. 14 marca na skoczni Holmenkollbakken w Oslo był 27. W kóńcowej klasyfikacyji turnieju był szesnosty. W ostatni łikynd w sezónie w Planicy Adam Małysz był 35, 28 a 30. Sezón skóńczuł na 46 placu a dostoł 58 punktów. Sezón 1999/2000 to był przełóm w karyjerze Adama Małysza. Zaczón sie inakszy szkolić, kupa wyrzóndzoł s psychologiym Janym Blecharzym, a s fizjologiym Jerzym Żołóndziym. Synek zaczón lepszy skokać, a dostowoł punkty w zawodach. Był 19 razy w piyrszej trzicatce zawodów Pucharu Świata a w klasyfikacyji generalnej mioł 28 plac. W piyrszym kónkursie sezónu 1999/2000 Pucharu Świata w skokaniu na skijach, 28 listopada 1999 w Kuopio Adam Małysz byl 38 a nie dostoł żodnych punktów do klasyfikacyji. 4 grudnia w Predazzo zakwalifikowoł sie do drugij seryji zawodów a mioł 26 plac. Na drugi dziyń na tej skoczni wyskokoł 23 plac. 12 grudnia na strzedni skoczni w Villach był 28.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 grudnia na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym był trzinosty. 19 grudnia na tej samej skoczni był 38. W Turnieju Sztyrech Skoczni 1999/2000 był 31. Nie startowoł w piyrszym kónkursie w Oberstdorfie, bo nie przeszoł kwalifikacyji. 1 stycznia 2000 na skoczni w Garmich – Partenkirchen był 17. Dwa dni nieskorzij w Innsbrucku był 26, a 6 stycznia w Bischofshofen 46. Po skóńczyniu turnieju nie dostowoł punktów Pucharu Świata ażdo 26 grudnia 2000, kiej dostoł 25 plac na skoczni w Hakubie. Przes łikynd na skoczni w Wilingen (5 – 6 lutego) Adam Małysz był 24 a 25. Nejwyższy plac w sezónie miejsce mioł 26 lutego na skoczni w Iron Mountain, kany był sztworty, a przegroł yny s Martinym Schmittym, Tommym Ingebrigtsenym,a Stefanym Horngacherym. Na drugi dziyń na tej skoczni był 22. 4 marca na wielkucnej skoczni w Lahti był zajś 22. Na drugi dziyń na tej skoczni mioł 27 plac. 10 marca w kónkursie na skoczni w Trondheim był 21.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwa dni nieskorzij na skoczni Holmenkollbakken w Oslo był na dwanostym placu. Cały turniej skóńczuł na 20 placu. W ostatnim kónkursie w sezónie, 19 marca na Velikance w Planicy mioł siódmy plac. Przegroł wtynczas yny ze Svenym Hannawaldym, Janne Ahonynym, Andreasym Goldbergerym, Tommy Ingebrigtsenym, Noriaki Kasajym a Kazuyoshim Funakóm. Wtynczas aji pobiuł swój rekord życiowy a skoczuł 191,5 metra. W sezónie Adam Małysz dostoł 28 plac a 214 punktów. W lutym 2001 na mistrzostwach świata w Lahti Adam Małysz wyskokoł złoty medal na strzednij skoczni a strzybny na wielkucnej – a smiyniuł sie placym s Martinym Schmittym. To były piyrsze medale mistrzostw świata w klasycznych skijach Poloków od 1978, kiej Jozef Łuszczek dostoł złoto w góniyniu na 15 km a brónz na 30 km. Sezón 200/2001 zaczón sie 23 listopada 2000 kwalifikacjami do kónkursu na skoczni Puijo w Kuopio. Wygroł Adam Małysz, ale sdyskwalifikowali go, bo mioł moc długi skije, a przes to w kónkursie nie skokoł. Jednako to uż zapowiedziało sukcesy Adama w tyn sezónie. Nastympne dwa kónkursy w Kuopio były trudne, bo czas sie co chwile smiynioł. W piyrszym kónkursie, w kierym była yny jedna seryja 2 grudnia 2000 Adam Małysz mioł nejniższy w sezónie 26 plac. Na drugim kónkursie na tej samej skoczni, 3 grudnia był jedynosty, a dostoł wielki awans po ogrómnie dobrym drugim skoku. W sezónie 2000/2001 Adam Małysz wygroł Turniej Sztyrech Skoczni jako piyrszy Polok w historyji. 29 grudnia 2000 na skoczni w Oberstdorfie mioł sztworty plac. W kónkursie na Nowy Rok w Garmisch był trzeci, a przegroł yny s Noriakim Kasajim a Dmitrijym Wasiljewym. W tym kónkursie wyskokoł rekord skoczni Große Olympiaschanze (129,5 metra), kierego nie pobiuł żodyn skijorz aż do sbulanio starej skoczni, a postawiynio nowej w 2007. Nastympne dwa kónkursy (4 stycznia w Innsbrucku a 6 stycznia w Bischofshofen) wygroł Adam Małysz, w obu dostoł poredziesiónt punktów wiyncyj, jako skijorz, kiery był za nim. W Innsbrucku wyprzedziuł Janne Ahonyna 0 44,9 punktów, a w Bischofshofen był lepszy od niego o 31,9 punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam wygroł w całym turnieju a był lepszy od skijorza, kiery był za nim o 100 punktów. Żodyn eszcze czegosi takigo nie srobiuł ani do dzisio. Dostoł aji jako piyrszy skijorz w historyji wiyncyj jako 1000 punktów w sztyrech kónkursach. Adam Małysz na Turnieju Sztyrech Skoczni 2000/2001 wygroł aji kwalifikacyje do każdego ze sztyrech kónkursów, a przes to dycki skokoł s numerym 1. Tydziyń po skóńczyniu turnieju skijorze pojechali do czeskigo Harrachova, kany 13 – 14 stycznia były dwa kónkursy na skocznij mamucij. W obu Polok był piyrszy. W tamtym łikyndzie Małysz pore razy pobiuł rekord Polski w skokaniu. Po skóńczyniu zawodów tyn rekord to było 212,5 m. 20 stycznia w Park City Adam zajś wygroł w zawodach Pucharu Świata. Przed wyjazdym na zawody Pucharu Świata do Japónii Adam Małysz był liderym klasyfikacyji Pucharu Świata. 24 stycznia w Hakubie straciuł koszulke lidera, a wzión jóm od niego Martin Schmitt. Adam w zawodach mioł wtynczas ósmy plac, bo sie obalił przi skokaniu. Adam prawiuł że sie obalił skuli tego, że światło mu świyciło do oczy, a nie poradziuł dobrze skokać. Żółtóm koszulke lidera Pucharu Świata zajś dostoł na nastympnych zawodach 27 stycznia w Sapporo, kany szósty ros w sezónie wygroł. Na drugi dziyń na tej skoczni wygroł siódmy ros w sezónie. 3 lutego 2001 w kónkursie na skoczni w Willingen Adam Małysz po piyrszej seryji mioł ósmy plac. W drugij seryji skoczuł jednako 151,5 metra (na skoczni K120) a dostoł sie na drugi plac. Przegroł yny s Ville Kantee. Skok Adama w drugij seryji to był wtynczas nieoficyjalny rekord świata na wielkucnej skoczni a potym nieskorzi za sztyry roki go dziepro poprawiuł o pół metra Janne Ahonen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na drugi dziyń na tej skoczni Adam zajś wygroł, a mioł 36,5 punktów wiyncyj jako skojorz, kiery był drugi za nim – Risto Jussilainyn. Za dwa skoki po 142,5 metra dostoł note 316 punktów, nejwyższóm, jakóm dostoł skojorz na skoczni mniyjszej jako mamucio. 3 marca na kónkursie lotów na skoczni w Oberstdorfie Małys zbył sztworty. Skoczuł nejdalij w drugij seryji, na 197,5 metra. S trzecim skijorzym zawodów Mattim Hautamäkim przegroł o 0,1 punkta. Na drugi dziyń na tej skoczni był drugi, a przegroł yny s Martinym Schmittym o 0,4 punkta. Adam Małysz dwa razy skoczuł na 201,5 metra, a Schmitt skoczuł na 200 a 202,5 metra. W sezónie 2000/2001 Adam Małysz jako piyrszy skijorz w historyji wygroł wszecbki kónkursy Turnieju Nordyckigo. 7 marca 2001 roku na skoczni Lugnet w Falun wyskokoł 259,8 punktów a był przed Martinym Schmittym o 4,6 punkta. Dwa dni nieskorzij na skoczni w Trondheim wygroł s notóm 254,6 punktów, o 1,1 punkta przed Andreasym Goldbergerym. Na ostatnim kónkursie, 11 marca na skoczni Holmenkollbakken w Oslo wygroł o 13,6 punkta ze Stefanym Horngacherym. Na ostatnich zawodach sezónu, 18 marca w Planicy był sztworty, ale choć wtynczas wygroł Martin Schmitt, to w klasyfikacyji Pucharu Świata wygroł Adam Małysz. Na kónkursie w Planicy pobił rekord Polski a skoczuł na 218,5 metra. W całym sezónie 2000/2001 Adam wygroł jedynost razy w zawodach Pucharu Świata a wyrownoł rekord Martina Schmitta z sezónu 1998/1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dzisia je jedynym skojorzym, kiery wygroł wiyncyj jako połówke kónkursów w sezónie (11 z 21, a s mistrzostwami świata 12 s 23). Gregor Schlierenzauren pobiuł rekord w wygrywaniu w sezónie 2008/2009, a wygroł 13 kónkursów z 27 jaki były. Małys zjako piyrszy Polok dostoł Puchar Świata w skokach na skijach, a piyrszy w sportach zimowych pod parazolym FIS. Potym zajś wygroł Puchar Świata w sezónach 2001/2002, 2002/2003 a 2006/2007. Je piyrszym (a jedynym na razie) skijorzym w historyji, kiery wygroł kryształowóm kule Pucharu Świata trzi razy po sobie, a drugim po Mattim Nykänenie, kiery jóm dostoł sztyry razy. W 2002 roku Adam Małysz dostoł dwa medale na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City na skoczniach w Park City. W piyrszym kónkursie na strzednij skoczni wyskokoł brónzowy medal. To był piyrszy medal Poloka na olimpijadzie od 1972 roku, kiej złoto w kónkursie skokanio dostoł Wojciech Fortuna. W skokaniu na wielkucnej skoczni Adam zustoł wicemistrzym olimpijskim. Je jedynym Polokiym, kiery dostoł dwa medale na zimowych igrzyskach olimpijskich. W sezónie 2001/2002 Adam Małysz ani ros ni mioł placu za piyrszóm dziesióntkóm zawodów Pucharu Świata. Na kónkursie w Kuopio (23 listopada) wygroł, a na drugi dziyń był drugi za Risto Jussilainynym. 1 grudnia na piyrszym w historyji kónkursie Pucharu Świata na skoczni w Titisee – Neustadt Adam wygroł. Na drugi dziyń był drugi, za Svenym Hannawaldym. 8 grudnia na strzednij skoczni w Villach zajś wygroł a skokoł na 99,5 a 98 metrów. Na drugi dziyń na tej skoczni w kónkursie drużynowym razym s Robertym Matejóm, Łukaszym Kruczkiym, a Wojciechym Skupniym mioł dobry trzeci plac. Polocy wtynczas przegrali yny s Finlandyjóm a Japónióm. 15 grudnia 2001 na skoczni w Engelbergu Adam Małysz mioł sztworty plac. W tym kónkursie syndziowie mu dali annielski noty – od 16,5 do 17,5. Na drugi dziyń na zawodach na tej skoczni wygroł, a skijorz, kiery wygroł dziyn rychlij – Stephan Hocke mioł 22 plac. W ostatnich dwóch kónkursach przed Godnimi Świyntami w Predazzo (21 – 22 grudnia) Adam Małysz wygroł eszcze dwa razy, a dycki skokoł nejdali w całym kónkursie. Eszcze przed Turniejym Sztyrech Skoczni w sezónie 2001/2002 polscy kibice skijorzi szpekulyrowali esi Adam Małysz jako piyrszy w historyji wygro wszyjstki sztyry kónkursy w Turnieju. Jednako tak sie nie stał, a wszecki wygroł Svyn Hannawald. 30 grudnia 2001 w Oberstdorfie Adam mioł piónty plac. 1 stycznia 2002 roku w Ga – Pa był trzeci, trzi dni nieskorzi w Innsbrucku drugi, a 6 stycznia w Bischofshofen dziewiónty. Piyrszy kónkurs Pucharu Świata po skóńczyniu turnieju był dziepro 12 stycznia na skoczni w Willingen. Adam Małysz mioł w nim sztworty plac. W piyrszym kónkursie na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym 19 stycznia był siódmy. Na drugi dziyń na tej skoczni wygroł jednako Adam Małysz. Potym nieskorzi Adam (tak jak wszyjscy lepsi skojorze bes Rakuszanów) nie skokoł w zawodach Pucharu Świata w Hakubie, a w Sapporo, bo sie rychtowoł do olimpijady zimowej w Salt Lake City. W sezónie 2001/2002 Małysz mioł w turnieju skandynawskim drugi plac, a lepszy od niego był yny Matti  Hautamäki. W piyrszym kónkursie w Lahti mioł drugi plac, a przegroł wtynczas s Martinym Schmittym (Niymiec w generalnej klasyfikacyji mioł trzeci plac). Na skoczni w Falun był piónty, a w Trondheim zajś mioł drugi plac za Mattim  Hautamäkim. W ostatnim kónkursie w Oslo Adam był trzeci. W generalnej klasyfikacyji turnieju dostoł 1033,2 punktów, a przegroł s piyrszym Finym o 14,8 punktów. 23 marca w kónkursie drużynowym na Velikance w Planicy pospołu s inkszymi skijorzami s Polski mioł ostatni dziewiónty plac. Na drugi dziyń w klasikacyji do indywidualnego kónkursu Pucharu Świata, Adam Małysz pobiuł rekord Polski, a skoczuł na 223,5 metra. Kónkurs odwołali skyrs szpatnego czasu. W sezónie dostoł 1475 punktów do klasyfikacyji Pucharu Świata a był lepszy od drugigo Svyna Hannawalda o 216 punktów. W 2003 roku na mistrzostwach świata w Val di Fiemme na skoczniach w Predazzo, jako piyrszy skijorz o 29 roków, zustoł mistrzym świata na strzednij a aji na wielkucnej skoczni. Wyskokoł wtynczas aji rekordy (na strzednij 107,5, a na wielkucnej).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed Małyszym tak sie podarziło skokać yny trzem skijorzóm – Wirkoli s Norwegije w 1966, Napalkowowi ze ZSRR w 1970, a Aschenbachowi s NRD w 1974. W piyrszym kónkursie w sezónie 2002/2003 na skoczni w Kuusamo 29 listopada 2002 Adam Małysz mioł drugi plac za Primožym Peterkóm. Adam wtynczas doł żółtóm koszulke lidera Pucharu Świata inkszymu skijorzowi piyrszy ros od 1,5 roku. 30 listopada na tej skoczni był sztworty. 7 grudnia na Granasen w Tróndheim skijorz s Wiseł mioł piónty plac. Na drugi dziyń na tej skoczni był szósty. 14 grudnia w Titisee – Neustadt Adam Małysz stanył na najniższym placu na pudle, a przegroł yny s Martinym Höllwarthym i Sigurdym Pettersynym. Na drugi dziyń na tej skoczni mioł szósty plac. 21 grudnia w Engelbergu mioł jedyn s trzech placów w sezónie za piyrszóm dziesióntkóm zawodów. Był patnosty. Na drugi dziyń w ostatnim kónkursie przed świyntami Polok mioł w klasyfikacyji sztworty plac. W 51 Turnieju Sztyrech Skoczni Adam Małysz mioł trzeci miejsce, a przegroł yny s Janne Ahonynym, a Svenym Hannawaldym. Na inauguracyji w Oberstdorfie (29 grudnia) mioł nejniższy plac w całym turnieju. Był trzinosty. W konkursie na Große Olympiaschanze mioł drugi a plac pospołu s Andreasym Goldbergerym. 4 stycznia na skoczni Bergisel był szósty, a w świynto Trzech Króli na Paul-Ausserleitner-Schanze był siódmy. W całym turnieju dostoł 959,7 punktów. 11 stycznia na skoczni Ještěd w Libercu mioł 16 plac, a to był jego nejgorszy wystymp w sezónie. 18 a 19 stycznia na zawodach Pucharu Świata w Zakopanym Adam Małysz dwa razy mioł trzeci plac, a dycki przegroł ze Svenym Hannawaldym a Florianym Lieglym. 23 stycznia w Hakubie mioł piónty plac, przed Janne Ahonynym, s kierym rywalizowoł o wygrani w Pucharze Świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 stycznia na Okurayamie w Sapporo mioł szósty plac przed Ahonynym o dwa place. Dziyń nieskorzi na tej skoczni Adam Małysz zajś mioł szósty plac, a Ahonyn był jedynosty. 1 lutego na Kulm w Bad Mitterndorf stanył na nejwyższym placu na pudle, a przegroł yny s Lieglym a s Hannawaldym. Na drugi dziyń był sztworty. Po konkursie Adam Małysz fórt mioł drugi plac w klasyfikacyji Pucharu Świata, a przegroł yny s Janne Ahoynym o jedyn punkt. Potym nieskorzy nie skokoł w kónkursach we Willingyn, yny sie uż rychtowoł do Mistrzostw Świata we Val di Fiemme. Spod na sztworty plac w klasyfikacyji, a przed nim był eszcze Svyn Hannawald (zustoł liderym Pucharu Świata) a Andreas Widhölz. Piyrsze zawody po mistrzostwach świata to były trzi konkursy w Turnieju Nordyckim. We wszystkich wygroł Adam Małysz, a drugi ros w karyjerze wygroł w całym turnieju. 9 marca 2003 roku na skoczni Holmenkollbakken w Oslo wyskokoł 133,6 punktów (była yny jedna seryja kónkursowo), a był przed Florianym Lieglym o 14,8 punktów. Adam piyrszy ros wygroł puchar w sezónie. Słabo skokali trze nejwiynksi kónkurynci na ceście do kryształowej kule - Andreas Widhölz był 10, Svyn Hannawald 14, a Janne Ahonyn 19. Adam piyrszy ros w sezónie był liderym w punktacyji Pucharu Świata. Piynć dni nieskorzy na skoczni w Lahti wygroł, a dostoł 267,4 punktów, o 4,8 punkta wiyncyj, jako Matti Hautamäki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Na ostatnim kónkursie, 15 marca w Lahti wygroł o 8,1 punkta s Mattim Hautamäkim.22 marca na Velikance w Planicy był drugi, a przegroł o 1,2 punkta s Mattim Hautamäkim. W ostatnim kónkursie, 23 marca Adam Małysz był sztworty, a przegroł s Hautamäkim, Hannawaldym, a Hideharu Miyahiróm. W całym sezónie dostoł 1357 punktów a wygroł ze Svenym Hannawaldym o 122 punkty. Tóż Adam zustoł piyrszym skijorzym, kiery trzi razy wygroł po sobie w Pucharze Świata. Na jednym tryningu na nejwiynkszej skoczni na świecie – Letalnicy w Planicy wyskokoł swój nowy rekord a rekord Polski – 225 m. Wyrownoł nieoficyjalny rekord świata Andreasa Goldbergera. 2 dni nieskorzi skoczuł ganc tela samo. Do dzisia  to je nejdłukszy skok polskiego skijorza. Sezón 2003/2004 Adam Małysz zaczyn od dwóch drugich placów w kónkursach Pucharu Świata w Kuusamo. 28 listopada przegroł s Mattim Hautamäkim, a dziyń nieskorzi ze Sigurdym Pettersynym. Po dwóch piyrszych kónkursach był piyrszy w klasyfikacyji Pucharu Świata. 6 grudnia na skoczni w Tróndheim mioł dziewiónty plac. 8 dni nieskorzi w Titisee – Neustadt mioł 12 plac. Na skoczni w Engelbergu 20 grudnia był dziewiónty, a straciuł koszulke a plac lidera Pucharu Świata. W Turnieju Sztyrech Skoczni w sezónie 2003/2004 Adam Małysz yny ros mioł plac w piyrszej dziesióntce skijorzi. 29 grudnia 2003 w Oberstdorfie był dziewiónty. 1 stycznia 2004 roku w Garmisch – Partenkirchen mioł 19 plac, 4 stycznia w Innsbrucku był 25, a 6 stycznia w Bischofshofyn mioł 20 plac. W całym turnieju mioł 15 plac a dostoł 908,6 punktów, o 158 punktów miyni jako skijorz, kiery wygroł – Sigurd Pettersyn. 17 a 18 stycznia 2004 na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym Adam Małysz był dwa razy drugi. W piyrszym kónkursie przegroł yny s Michaelym Uhrmannym, a w drugim yny s Martinym Höllwarthym. 23 styczna na skoczni w Hakubie mioł 23 plac, piyrszy ros od wiyncyj jako trzech roków nie dostoł się do drugij seryji. Skijorze jednako skokali, jak był zły czas – ros wioło, ros padało. Adam skoczuł wtynczas 91,5 m (na skoczni K - 120). Trzicaty skijorz piyrszej seryji polecioł na 94 metry. Na drugi dziyń w Okurayamie w Sapporo skijorz s Wiseł był 12. 25 stycznia na tej skoczni mioł 11 plac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7 lutego na mamucij skoczni w Oberstdorfie mioł 22 plac. 14 lutego w Willingyn był dewatnosty. W pióntek na tryningu na skoczni w Park City, 27 lutego 2004 Adam Małysz fest sie obaluł. Na poredziesiónt sekund  zustoł bes siebie, jednako skończyło sie yny na siniokach a aji sie podropoł. Ze skoczni skijorza zebrało pogotowi. Do kóńca sezónu Adam Małysz nie skokoł a mioł 12 plac w końcowej klasyfikacyji Pucharu Świata. W 2005 roku na mistrzostwach świata olimpijskich Oberstdorfie Adam Małysz nie poradziuł obrónić tytułów mistrza świata, kiere mioł dwa roki tymu w Predazzo. Mioł 6 plac na skoczni K – 90, a 11 plac na skoczni K – 120. Na inauguracyji sezónu 2004/2005 27 listopada na Ruce w Kuusamo mioł 19 plac. Na drugim kónkursie na tej skoczni zajś był 19. 4 grudnia na skoczni w Tróndheim mioł 15 plac. Na drugi dziyń na tej skoczni mioł siódmy plac a wyszkroboł sie do piyrszej patnostki Pucharu Świata a nie musioł uż skokać w kwalifikacyjach. 11 grudnia na wielkucnej skoczni w Harrachovie wygroł a przedtym sztyry razy wygrywoł Janne Ahónym. Na drugi dziyń skijorz s Wiseł mioł 11 plac. 18 grudnia w Engelbergu mioł ósmy plac. Na drugi dziyń w kónkursie na tej skoczni był piónty. W Turnieju Sztyrech Skoczni w sezónie 2004/2005 Adam Małysz mioł sztworty plac, a przegroł yny s Janne Ahónynym, Martinym Höllwarthym a Thómasym Morgensternym. W piyrszym kónkursie, 29 grudnia na Schattenbergschanze mioł trzeci plac. 1 stycznia 2005 na skoczni w Garmisch – Partenkirchen był siódmy. Dwa dni nieskorzi na Bergisel mioł drugi plac, chned za Janne Ahónynym. Na ostatnim kónkursie na skoczni w Bischofschofyn był siódmy. W całym Turnieju dostoł do kupy 985,3 punktów, o 58 miyni jako tyn co wygroł – Janne Ahónyn. 9 stycznia w Willingyn mioł dziewiónty plac. Szejść dni nieskorzi na Kulm w Bad Mitterndorf skijorz s Wiseł stanył na nejniższym placu na pudle. Wtynczas przegroł yny s Andreasym Widhölzlym Robrem Roarym Ljøkelsøyym. Na drugi dziyń na tej skoczni Adam Małysz wygroł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 stycznia 2005 na Hochfirstschanze w Titisee – Neustadt mioł siódmy plac. Na drugi dziyń na tej skoczni był drugi, chned za Jakubym Jandóm. 29 stycznia na Wielkucnej Skoczni wygroł rasym s Roarym Ljøkelsøyym. Na drugi dziyń zajś wygroł. W nastypnych dwóch kónkursach, kiere były w Sapporo, Adam nie skokoł. 11 lutego na próbie przedolimpijskij na skoczni w Pragelato był dziewiónty, dwa place za Kamilym Stochym. W sezónie 2004/2005 skijorz s Wiseł mioł 11 plac w Pucharze Skandynawskim. W piyrszym kónkursie, 6 marca mioł siódmy plac (125 m a 122 m). Potym nieskorzi w Kuopio pospołu s Jakubym Jandóm stanył na pudle a mioł trzeci plac. W Lillehammer mioł 22 plac, a skokoł na 125,0 a 114,0 metrów. W ostatnim kónkursie w Oslo skoczuł na 117,5 a 118,5 metra, a mioł 19 plac. Turniej skóńczuł, kiej mioł 976,9 punktów. 19 marca na Letnicy, Adam mioł piónty plac, a przegroł yny s Mattim Hautamäkim, Andreasym Widhölzlym, Bjørnym Einarym Romørynym a Roarym Ljøkelsøyym. Na ostatnim kónkursie w sezónie, 20 marca w Planicy, Adam Małysz mioł 15 plac. Sezón 2004/2005 skóńczuł na sztwortym placu, a dostoł do gromady 1201 punktów do klasyfikacyji Pucharu Świata. Adam Małysz skokoł na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie na skoczniach w Pragelato, ale moc się mu tam nie darziło. W piyrszym kónkursie na strzednij skoczni mioł 7 plac. Do medalu mu chybiło niewiela, ale aji Norweg Lars Bystøl w dwóch seryjach skoczuł yny o meter wiyncyj jako Małysz (101,5 i 103,5 metra przi 101,5 i 102,5 metra Adama). Eszcze sie zdało, że Małysz bydzie mioł medal w kónkursie na wielkucnej skoczni. Ale Polok skokoł słabo a mioł dziepro 14 plac, a do skijorza, kiery wygroł Thómasa Morgensterna. Straciuł do niego 55 punktów. Do skijorza, kiery był trzeci straciuł 28 punktów. Piyrszy kónkurs Pucharu Świata w sezónie 2005/2006 mioł być 25 listopada w Kuusamo, jednako skuli silnego wiatru zawody było pore razy przekłodane. 26 listopada były dwa kónkursy. W piyrszym Adam Małysz mioł siódmy plac, a w drugim był piónty. 3 grudnia na skoczni w Lillehammer był dziesiónty. Na drugi dziyń na tej skoczni był piónty. 10 grudnia na wielkucnej skoczni w Harrachovie skijorz s Wiseł mioł ósmy plac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziyń nieskorzi był 7. Tydziyń nieskorzi w zawodach na skoczni Gross – Titlis w Engelbergu mioł 13 plac. W sezónie 2005/2006 Adam Małysz skokoł yny w dwóch piyrszych Turnieju Sztyrech Skoczni. Po skokaniu w kónkursie w Oberstdorfie, kany mioł 13 plac a w Garmisch – Partenkirchen mioł 21 plac. Tryner, kiery trynowoł wtynczas polskich skijorzi przirychtowoł Adama do kónkursów na olimpijadzie w Turynie. Adam mioł 35 plac w kóńcowej klasyfikacyji 54 Pucharu Świata. 28 stycznia na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym „Oreł s Wiseł” mioł sztworty plac, a przegroł yny s Mattim Hautamäkim, Tami Kiuru a Janne Ahonynym. Na drugi dziyń w kónkursie na tej skoczni był 14. Tydziyń nieskorzi były dwa kónkursy w Sapporo, w kierych uż tradycyjnie Polok nie skokoł. W sezónie 2005/2006 „Oreł s Wiseł” mioł piónty plac w Turnieju Skandynawskim. 5 marca na skoczni Salpausselkä w Lahti był szósty. Dwa dni nieskorzi w Kuopio mioł piyrszy w sezónie plac na pudle, był trzeci hned za Andreasym Küttelym i Thomasym Morgensternym. 10 marca na skoczni Lysgårdsbakkyn w Lillehammer był 11. Dwa dni nieskorzi na Holmenkollbakken w stolicy Norwegiji Adam wygroł sztworty ros w karyjerze na tej skoczni. W tym kónkursie skoczuł w piyrszej seryji 130,5 metra, a w drugij 124,5 metra. W całym Turnieju dostoł 1068,7 punktów a traciuł do sztwortego Andreasa Koflera 0,1 punkta. 18 marca na Letanicy w Planicy mioł szósty plac. Dziyń nieskorzi w ostatnim kónkursie sezóny był ósmy. W kóńcowej klasyfikacyji Pucharu Świata w sezónie 2005/2006 Adam Małysz mioł dziewiónty plac, a dostoł do grómady 634 punkty. W 2007 r. na mistrzostwach świata w Sapporo wyskokoł złoty medal na skoczni K – 90 a mioł o 21,5 punktów wiyncyj jako Simon Amman. Adam uż wtynczas był skijorzym, kiery mioł nejwiyncyj medali w mistrzostwach (4 złote medale a jedyn strzybny). Nigdy przedtym miyndzy mistrzym a wicemistrzym nie było tak kupa punktów. W drugim kónkursie Adam mioł sztworty plac. Sezón 2006/2007 Adam zaczyn od 34 placu na skoczni w Kuusamo 24 listopada. Kónkurs był jednako w szpatnym czasie. S piyrszej patnostki skijorzi Pucharu Świata sezónu 2005/2006 do seryji finałowej przeszoł yny Thomas Morgenstern a Matti Hautamäki. 2 grudnia w Lillehammer Adam Małysz mioł patnosty plac, ale w piyrszej seryji sie obalił. Na drugi dziyń na tej skoczni stanył na nejniższym placu na pudle a przegroł yny s Gregorym Schlierenzauerym a Andersym Jacobsynym. 16 grudnia zajś był trzeci w Engelbergu. Dziyń nieskorzij na tej skoczni Małysz skóńczuł na szóstym placu. W sezónie 2006/2007 mioł siódmy plac na Turnieju Sztyrech Skoczni. 30 grudnia 2006 roku na piyrszym kónkursie turniejowym na Schattenbergschanze w Oberstdorfie mioł trzeci plac a dostoł 280,3 punktów (132 m a 134 m). Wtynczas przegroł yny s Gregorem Schlierenzauerym a Andreasym Küttelym. 1 stycznia 2007 roku w kónkursie na skoczni w Garmisch – Partenkirchen mioł 12 plac a dostoł 123,9 punktów (120,5 m, drugóm seryje skokanio odwołali). 4 stycznia 2007 roku na Bergisel w Innsbrucku mioł szósty plac a dostoł 249,9 punktów (124 m a 126,5 m). 6 stycznia na ostatnim ze sztyrech kónkursów Turnieju Sztyrech Skoczni w Bischofschofyn był ósmy, chned za Kamilym Stochym. Adam Małysz dostoł wtynczas 252,4 punktów po tym jak skoczuł 129,5 a 135,5 metrów.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kupy w klasyfikacyji dostoł 906,5 punktów, o 55,4 miyni jako Anders Jacobsyn. 13 stycznia mioł ósmy plac na mamucij skoczni w Vikersund. 20 stycznia na kónkursie na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym mioł piónty plac, a przegroł yny s Rokiym Urbancym, , Roarym Ljøkelsøym, Mattim Hautamäkim a Tomym Hilde. Tydziyń nieskorzij na skoczni w Oberstdorfie wygroł piyrsze zawody w sezónie. To było 30 ros jako wygroł w kónkursach Pucharu Świata. Na drugi dziyń na tej skoczni był sztworty. 3 a 4 lutego w Titisee – Neustadt skijorz s Wiseł dwa razy był piyrszy. 7 lutego na skoczni w Klingenthal był trzeci, a przegroł yny ze Schlierenzauerym a Ammanym. Trzi dni nieskorzij na skoczni w Willingyn mioł siódmy plac. W sezónie 2006/2007 Adam Małysz po trzeci w karyjerze wygroł Turniej Nordyck. Srobiuł to jako piyrszy skijorz w historyji. 11 marca na kónkursie w Lahti wygroł 33 ros w kónkursach Pucharu Świata podobnie jako Niymiec Jyns Weißflog, kiery na liście skijorzi mo drugi plac. Dwa dni nieskorzij na Puijo w Kuopio zajś wygroł. 17 marca na Holmynkollbakkyn w Oslo piónty ros w karyjerze wygroł zawody Pucharu Świata, a awansowoł na piyrszy plac w klasyfikacyji Pucharu Świata. W drugim kónkursie na tej samej skoczni mioł 54 plac, jednako skokoł, jak był szpatny czas. Skoczuł 89 metrów, a musioł się brónić, coby się nie obalić. Uż nie był piyrszy w Pucharze Świata a wyprzedziuł go Anders Jacobsyn. W klaszfikaczji generalnej turnieju dostoł 822,4 punktów, o 2,1 wiyncyj jako drugi w klasyfikacyji Anders Kofler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatni łikynd w sezónie w Planicy (23 – 25 marca) Adam Małysz wygroł wszyjstki trzi kónkursy. Piyrszy ros w karyjerze wygroł na tej skoczni. Piyrszy ros w karyjerze wygroł trzi kónkursy Pucharu Świata  przes jedyn łikynd. W kóńcowej klasyfikacyji Pucharu Świata Adam wygroł a dostoł 1453 punkty, przed Andersym Jakobsynym kiery mioł o 134 punkty miyni. Przes to Adam Małysz sztworty ros dostoł kryształowóm kule, podobnie jako Matti Nykänen. Sezón 2007/2008 Pucharu Świata w skokaniu na skijach Małysz zaczón o 16 placu w kónkursie, kiery był 1 grudnia 2007 roku w Kuusamo w Finlandyji. W kónkursach 8-9 grudnia w Tróndheim Adam mioł siódmy a ósmy plac. 13 grudnia na skoczni Alpenarena HS98 w Villach mioł 10 plac. 14 grudnia był dziewiónty a skoczuł na 91 a 90 metrów. W kónkursach przed Godnimi Świyntami w Engelbergu – 22 a 23 grudnia mioł 10 a 13 plac. W piyrszym kónkursie w Oberstdorfie na Schattenbergschanze Małysz mioł 17 plac. W kónkursie na Nowy Rok na nowo postawiónej skoczni w Garmisch – Partenkirchyn był piónty. Gwóli silnego wiatrziska zawodów w Innsbrucku nie było, ale za to skijorze skokali w Bischofschofyn, w kierym Małysz mioł dziewiónty plac. W ostatnim kónkursie Adam był szósty. Turniej Sztyrech Skoczni skóńczuł na sztwortym placu. Tydziyń po ostatnich zawodach Turnieju Sztyrech Skoczni, w kónkursie w Predazzo, Małysz skoczuł szpatnie, a mioł 46 plac. Na drugi dziyń na tej skoczni nie dostoł się do drugij seryji skokanio, a mioł 40 plac, po tym jak skoczuł 111,5 metra. Tydziyń nieskorzij na mamucij skoczni w Harrachovie Małysz skoczuł 130 m. Skokani jednako było przerwane, gwóli szpatnego czasu. Na drugij dziyń Małysz nie dostoł sie do seryji finałowej. Skoczuł na 36 plac. Na nastympny łikynd skijorze skokali na Wielkucnej Krokwi w Zakopanym. W kónkursie w pióntek Małysz mioł 11 plac. W kónkursie kiery mioł być w niedziele, ale go posunyli na sobotym mioł 4 plac. W nastympnym skokaniu w japóńskim Sapporo Małysz nie skokoł. Do skokanio Małysz sie wróciuł spadki 8 lutego w Libercu, kany mioł 7 plac. Na drugi dziyń był dziewiónty. Na nastympnym kónkursie, kiery był 17 lutego w Willingym Małysz mioł 11 plac. W sezónie 2007/2008 Adam Małysz mioł ósmy plac, a dostoł do gromady 820,2 punktów. W Kuopio mioł siódmy a dwanosty plac, w Lillehammer a w Oslo był jedynosty. Małysz skóńczuł sezón na dziewióntym a dwanostym placu na skoczni mamucij w Planicy. W klasyfikacyji końcowej Pucharu Świata mioł 12 plac. Na mistrzostwach w skokaniu w czeskim Liberce Adamowi Małyszowi sie nie podarziło obrónić tytułu, kiery wyskokoł dwa roki tymu. 21 lutego na skocznij normalnej skoczuł na 96 a 89,5 metra a mioł 22 plac. 6 di nieskorzij na skoczni K-120, polski skijorz w kónkursie, kiery mioł jednóm seryje skoczuł na 127 metrów a dostoł 12 plac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kónkursie drużynowym Polocy – Adam Małysz, Stefan Hula, Kamil Stoch a Łukasz Rutkowski mieli sztworty plac, a przegrali o 9,2 punkta ze skijorzami s Japonii, kierzi mieli 3 plac. Sezón 2008/2009 zaczón od 14 placu w Kuusamo (29 listopada). Na nastympny łikynd (6 – 7 grudnia) w Tróndheim mioł 25 a 27 plac. Skokoł annielsko, tóż w nastypnych zawodach (13 a 14 grudnia) w Italiji w Pragelato uż nie skokoł. Do skokanio sie wrócił spadki przed świyntami w Szwajacryji w Engelbergu (20 a 21 grudnia). W piyrszym kónkursie mioł 21 plac w w drugim 18 plac. W piyrszym kónkursie niemiecko – rakuskigo skokanio Wiślok mioł 27 plac. Do drugij seryji konkursu w Oberstdorfie wloz jako lucky loser, a przegroł yny s Rómanym Koudelkóm. W Garmisch – Partynkirchen Adam Małysz mioł jedyn s najgorszych wyników w historyji swojego skokanio w Turnieju. Nie dostoł sie do drugij seryji, bo przegroł s niemieckim skijorzym Andreasym Wankiym a dostoł sie na 37 plac. Trzeci kónkurs był w Innsbrucku, a Adam go skóńczuł na 15 placu. Po zawodach we stolicy Tyrolu, Adam sie sóm sie wycofoł wycofał Turnieju Sztyrech Skoczni a uż nie skokoł w Bischofschofyn. Małysz nie skokoł uż ani w lotaniu na skijach w rakuskim Bad Mitterndorf (10 – 11 stycznia). Skojorz chcioł, coby mu pómóg jego były szkolyniowiec Hannu Lepistoe. W nastympnych kónkursach w Zakopanym (16 – 17 stycznia) Małysz mioł 8 a 12 plac. Na próbie przed olimpijadóm we Whistler (24 – 25 stycznia) Małysz zajś skoczuł na ósmy plac jako w Zakopanym a dostoł tytuł „Man of the Day”. W drugi kónkursie Małysz skoczuł dwa razy dobrze a dostoł sie na sztworty plac a zajś dostoł tytuł skijorza dnia. W nastympnych kónkursach w Japónii w Sapporo (31 stycznia – 1 lutego) Małysz nie skokoł. 8 lutego Polok w kónkursie w Willingyn mioł 27 plac. Trzi dni nieskorzij w Klingenthal był 9. W nastypnym skokaniu na wielkucnej mamucij skoczni w Oberstdorfie (14 lutego) nie skokoł. W piyrszym skokaniu w turnieju na obyczejnej skoczni w Lahti, Małysz dostoł 24 plac. Dwa dni nieskorzij, 10 marca Adam skokoł trzisetny ros w Pucharze Świata a mioł 3 plac w Kuopio w Finlandyji. Był to jego piyrszy plac na pudle w skokaniu Pucharu Świata od prawie dwóch roków. W nastypnym skokaniu W Norwegiji w Lillehammer był sztworty. 15 marca na mamucij skoczni w Vikersund, skokoł na 186 metrów a na 190 metrów a dostoł 8 plac. Po Turnieju Skandynawskim prziszoł czas na łikynd w Planicy. 20 marca polski skijorz w kónkursie, w kierym była yny jedna seryja mioł 2 plac. Dziyń nieskorzij pospołu ze Stefanym Hulóm, Łukaszym Rutkowskim a Kamilym Stochym wyskokali 2 plac. Wygrali Norwegowie. W ostatnim kónkursie w sezónie 22 marca mioł 2 plac, a przegroł we finale yny s Harrim Ollim. Dostoł aji tytuł Man of the Year, kiery dowajóm za to jak gdo dostanie nejwiyncyj tytułów Man of the Day w sezónie. Adam Małysz w kwalifikacyjach do piyrszego kónkursu w Kuusamo skokoł we szpatnym czasie, a dolecioł na 101 metrów a to było za mało, coby skokać w zawodach. Tego samego dnia był aji kónkurs drużynowy, w kierym pospołu s Kamilym Stochym, Krzysztofym Miyntusym a Pietrym Żyłóm mioł piónty plac. Skokoł 141, 5 a 143 m. Tydziyń nieskorzij (5 – 6 grudnia) w Norwegiji w Lillehammer wiślok mioł 3 a 8 plac. Skokani, kiere było 18 grudnia na skoczni w Engelbergu skóńczuł na 12 placu. Na drugi dziyń mioł 23 plac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kónkursie, w kierym była yny jedna seryja, 20 grudnia Małysz mioł 8 plac. W piyrszym kónkursie 58 Turnieju Sztyrech Skoczni, kiery był w nimieckim Oberstdorfie, mioł 8 plac a traciuł 35,5 punktów do skijorz, kiery wygroł – Andreasa Koflera. W skoskaniu na Nowy Rok na skoczni w Garmisch – Partenkirchen mioł 11 plac. 2 dni nieskorzij skijorz s Wiseł na skoczni Bergisel w Innsbrucku po tym jak skoczuł 123,5 a 118 m dostoł 7 plac. W ostatnim kónkursie Turnieju Sztyrech Skoczni w Bischofshofyn Polok mioł 18 plac. W klasyfikacyji kóńcowej 58 Turnieju Sztyrech Skoczni Adam dostoł 9 plac. Kónkórs lotanio na skijach 9 stycznia 2010 na skoczni w Bad Mitterndorf Polok skóńczuł na 7 placu. Skoczuł na 187,5 m a na 190,5 metra. Dostoł za to 357,6 punktów, a do skijorza, kiery wygroł – do Roberta Kranjca straciuł 24,9 punkta. W kónkursie 10 stycznia na tej skoczni skoczuł na 187,5 a na 190,5 metra, a dostoł 8 plac. Adam nie skokoł w Japóniji w Sapporo. Skokoł dziepro 22 a 23 stycznia na Wielkucnej Skoczni w Zakopanym. W piyrszym kónkursie mioł 5 plac, a w drugim był sztworty a straciuł dwa punkty do trzeciego Thómasa Morgynsterna. Kónkurs lotanio w Oberstdorfie Adam skóńczuł na 6 miejscu a straciuł 20 punktów dp skijorza, kiery wygroł Andersa Jacobsyna. 3 lutego na skoczni w Klingenthal Małysz był drugi a był to jego najwyższy plac w sezónie. Przegroł yny s Simónym Ammanym. 13 lutego we Vancouver na olimpijadzie w kónkursie na obyczajnej skoczni Adam Małysz dostoł strzybny medal a przegroł yny ze Simónym Ammanym 7 punktów. 20 lutego Polok skoczuł na 137,5 a 133,5 m a zajś dostoł strzybny medal a zajś przegroł s Ammanym. Kónkurs drużynowy Polocy skończyli na szóstym placu, a przegrali s Austryjóm, Niymcami, Norwegami, Finami, a Japóńczykami. Adam Małysz skoczuł na 136,5 m a 139,5 m. Jak Adam przijechoł spadki s olimpijady to skokoł w Kóntynyntalnym Pucharze Świata, kiere były we Wiśle na skoczni imiynia Małysza. Adam wygroł w tych zawodach, a dwa razy skoczuł na 126,5 m.  7 marca 2010 w piyrszym kónkursie Turnieju Nordyckigo na skoczni w Lahti Adam Małysz mioł srugi plac, a zajś podobnie jako na olimpijadzie przegroł ze Szwajcarym Simónym Ammanym. To był 80 plac na pudle Poloka w jego karyjerze. W nastympnym kónkursie turnieju  9 marca w Kuopio Małysz skoczuł na 123 a 123,5 m a zajś przegroł yny s Ammanym.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Lillehammer w Norwegiji Adam zajś stanył na pudle. Terazy był jednako trzeci. Zajś nejlepszy był mistrz s Vancouver, a na drugim placu stanył Rakuszan Grego Schlierenzauer. Na skoczni Nye Holmenkollbakkyn w Oslo Małysz mioł zajś drugi plac ze Simónym Ammanym, choć po piyrszej seryji był trzinosty. Za swoji skokani dostoł 258,7 punktów ze skijorzym, kiery wygroł przegroł o 9 punktów. 19 marca 2010 były dwie seryje w mistrzostwach świata w lotaniu w Planicy. W piyrszej próbie Adam Małysz dostoł 217,5 m a wygrywoł . Drugi skok Poloka był 2,5 m krótszy, a Małysz spod na drugi plac. Dziyń nieskorzij lóndowoł na 21 a 211,5 m a mistrzostwa skóńczuł na sztwortym placu. Do trzecigo w zawodach Andersa Jacobsyna straciuł yny 0,4 punkta. Adam Małysz jako jedyny skijorz w historyji trzi razy wygroł Letni Grand Prix na sztucznej trowie. Przedtym dwa razy wygroł yny Masahiko Harada. Na swojim piyrszym letnim Grand Prix w skokaniu na skijach Adam Małysz mioł 66 plac. We wszyjstkich kónkursach, w kierych skokoł dostowoł niski noty a place. Ani ros nie dostoł sie do seryji finałowej kónkursu. W Letnim Grand Prix 1996 Adam Małysz dostołszósty plac, 18 siyrpnia w Tróndheim. Trzi dni nieskorzij na Hans – Renner – Schanze w Oberhofie stanył na nejwyższym placu na pudle, chned za Mikóm Laitinynym a Ari- Pakka Nikkolóm. 25 siyrpnia na Adlerschanze w Hinterzartyn Małysz zajśbył trzeci, zajś za Nikkolóm a Alitinynym. 28 siyrpnia na skoczni w Predazzo Adam Małysz dostoł18 plac. 1 września 1996 na ostatnim kónkursie Letnigo Grand Prix w Stams Adam Małysz dostoł 49 plac kiej skoczuł na 62 metry. W 1997 roku Adam Małysz mioł 21 plac w Letnim Grand Prix w skokaniu na skijach na sztucznej trowie. Był wtynczas o jedyn plac lepszy jako Wojciech Skupiyń, kiery był 22. Na piyrszym kónkursie, 14 siyrpnia na skoczni w Courchevel Małysz był 23. Trzi dni nieskorzij na skoczni w Tróndheim nie skokoł. 24 siyrpnia na kónkursie w Predazzo mioł 23 plac. Na kónkursie na skoczni Stams (31 siyrpnia) mioł 18 plac. Do kupy Adam dostoł 61 punktów, 7 punktów miyni od skijorza, kiery był chned przed nim Kynta Johanssyna. W 1999 roku Adam Małysz mioł 54 plac w klasyfikacyji generalnej mioł 54 plac. Yny 11 września w Hakubie sie dostoł do drugij seryji skokanio, kany mioł 29 plac. W Hintyrzartyn a w Sapporo mioł 46 a 43 plac. W Courchevel a Stams nie dostoł sie do kónkursu. W letnich Grand Prix 2000 oreł z Wiseł mioł 19 plac w klasyfikacyji generalnej, a dostoł 93 punkty. W piynciu kónkursach wlos do finału. 12 siyrpnia w Villach mioł sztworty plac. W Hakubie na K-120 skoczuł na 101,5 a 94,5 metra a dostoł 24 plac. Piynć dni nieskorzij na tej skoczni polecioł na 114 metrów a dostoł 27 plac. W Sapporo był dwanosty, a skoczuł 113,5 a 117,5 metra. W 2001 roku Polok piyrszy ros w karyjerze wygroł w Letnim Grand Prix. Uż w piyrszym kónkursie w Hinterzartyn Adam Małysz wygroł a był przed Martinym Schmittym o 4,5 punkta. W drugim kónkursie na skoczni Adlerschanze w Hinterzartyn Małysz był dziewiónty, a siódmy tam był Wojciech Skupiyń. W nastympnym kónkursie kiery był w Courchevel na skoczni Tremplin Le Praz skijorz s Wiseł, stanył na drugim placu na pudle, a przegroł s Andreasym Widhölzlym o 1,1 punkta. Ciekawe je to, że po piyrszej seryji piyrszy był Skupiyń, kiery mioł potym sztworty plac. 18 siyrpnia w Stams Małysz mioł dziewiónty plac.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 września na skoczni w Sapporo był chned za pudłym, na sztwortym placu. 8 września w Hakubie był drugi, wygroł Stefan Horngacher. Dziyń nieskorzij w Hakubie trzei ros był dziewiónty, ale to mu nie wadziło coby był piyrszy w klasyfikacyji generalnej. W klasyfikacyji generalnej w Letnim Grand Prix 2002 Adam Małysz mioł 10 plac, a dostoł do grómady 126 punktów, a traciuł do nejlepszego skijorza Andreasa Widhölzla 434 punkty. Nejlepszymi skokami Adama były skoki w Hinterzartyn (K-95) a Courchevel (K-120), kany w obu kónkursach mioł sztworty plac. W 2004 roku wygroł Letni Grand Prix. W całych zawodach dostoł 520 punktów. Sztyry razy stanuł na nejwyższym placu na pudle. Wygroł w Hinterzartyn (K-95), Courchevel (K-120), Zakopanym (K-120) a Predazzo (K-120). W Letnim Grand Prix 2005 mioł 42 plac. Skokoł w trzech kónkursach. W Hinterzartyn mioł 18 plac. W Zakopanym był 26. Kónkurs w Bischofshofyn skóńczuł na 20 placu. W Letnim Grand Prix 2006 Adam Małysz trzeci ros wygroł jako piyrszy skijorz w historyji. W piyrszym kónkursie, 6 siyrpnio na skoczni w Hinterzartyn mioł szósty plac. Dwa dni nieskorzij w Predazzo wygroł. 12 siyrpnio dostoł piónty plac za Andreasym Koflerym, Gregorym Schlierenzauerym, Simónym Ammanym a Wolfgangiym Loitzlym. 14 siyrpnio w Courchevel Małysz był trzeci. Nastzmpne trzi kónkursy 26 siyrpnia w Zakopanym, 30 siyrpnia w Klingynthal a 3 paździyrnika w Oberhofie Adam Małysz wygroł. W Piyrszym kónkursie Letnigo Grand Prix 2007, 12 siyrpnia 2007 w Hinterzartyn Adam Małysz mioł drugi plac a przegroł s Thómasym Morgynsternym. Dwa dni nieskorzij na skoczni w Courchewel Polok zajś był drugi, a zustoł liderym klasyfikacyji generalnej. 16 siyrpnia w Pragelato Małysz był trzeci, chned za Gregorym Schlierynzauerym a Morrynsternym. Dwa dni nieskorzij w Einsiedeln Adam Małysz mioł drugi plac, a przegorł yny s Morgynsternym. 24 siyrpnia w piyrszym kónkursie na Wielkucnej Krokwi Małysz mioł trzeci plac. Dziyń nieskorzij wygroł. W nastypnych konkursach Letnigo Grand Prix nie skokoł, a skuli tego przegroł w klasyfikacyji generalnej a mioł drugi plac za Morgynsternym. Letni Grand Prix skóńczuł na 34 placu w klasyfikacyji końcowej. Polok skokoł w piynciu kónkursach. W Hinterzartyn był na 22 plac. W Zakopanym mioł 30 a 15 plac. W Klingynthal był 18. W ostatnim skokaniu w Libercu Małysz skóńczuł skokać w Letnim Grand  Prix 2008 na 9 placu. Adam zaczón skokani w Letnim Grand Prix ogrómnie dobrze, mioł 6 plac 9 siyrpnia w Hinterzartyn a trzi dni nieskorzij w Pragelato stanył na drugim placu na pudle, a przegroł yny s Simónym Ammanym. Tymu mioł potym drugi plac w klasyfikacyji generalnej Letnigo Grand Prix a Turnieju Sztyrech Narodów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trzecim kónkursie w Courchevel 14 siyrpnia Polok zajśbył drugi a zajś przegroł s Simmónym Ammanym. W Einsiedeln 16 siyrpnia Adam mioł uż plac za piyrszóm dziesióntkóm. Nie zawadziło mu to jednako coby mieć drugi plac w klasyfikacyji generalnej. Tydziyń nieskorzij w Zakopanym były dwa kónkursy skokanio, w kierych Adam mioł trzeci a dwacaty piyrszy plac. 29 a 30 siyrpnia w Hakubie a 3 paździyrnika w Klingynthal Małysz nie skokoł. 8 siyrpnia 2010 w Hintyrzartyn piyrszy ros od 2007 roku wygroł w skokaniu Letnigo Grand Prix. Był przed drugim Thomasym Morgensternym o 3,8 punkta, a przed trzecim Kalle Keiturim o 14,9 punkta. 13 siyrpnia 2010 w Courchevel Adam Małysz był 4, a przegroł yny s Daiki Itō a dwóma Rakuszanami - Zaunerym i Morgensternym, kierzi mieli drugi plac. 15 siyrpnio 2010 w Einsiedeln Małysz mioł 2 plac a przegroł o 1,7 punkta s Japóńczykiym Itō a był przed trzecim Maciejym Kotym. Przes to że wygroł mioł piyrszy Plac w klasyfikacyji Turnieju Sztyrech Narodów. 20 siyrpnio we Wiśle mioł 1 plac przed Kamilym Stochym o 0,6 punkta. Małysz 38 razy mioł indywidualny tytuł mistrza Polski syniorów w skokaniu na skijach (20 w zimie a 18 w lecie). Szejść razy dostowoł strzybro (6 razy w zimie) a dwa razy brónz (jedyn w lecie a jedyn w zimie). W skokaniu w kupie w kónkursach mistrzostw Polski dostoł 8 złotych, 5 strzybnych a jedyn brónzowy. W mistrzostwach Polski juniorów Adam Malysz dostoł szejść medali (3 złote, 2 strzybne a 1 brónzowy). Adam Małysz skokoł w 30 kónkursach zimowych mistrzostw Polski w skokaniu na skijach. Dostoł 20 tytułów mistrza Polski, 6 razy był druga a jedyn ros trzeci. Do grómady dostoł 27 medali. Małysz dostoł aji 18 złotych medali w letnich Mistrzostwach Polski w skokaniu na skijach a jedyn brónzowy. Do grómady 19 medali. Skokani Adama w Pucharze Świata w sezónie 2000/2001 było przeogrómnie dobre, tóż ludzie sie zaczli coros barży dziwać na skokani, a o Małyszowi naros zaczli wszyjscy wyrzóndzać – w aryndach, w telewizorze, radiju a na internecie. Na skokani Adama sie dziwało milijóny ludzi w Polsce z na świecie – baji 17-18 stycznia 2004 sie na niego dziwało 11 milijónów ludzi. Rekord to była olimpijada w Salt Lake City w 2002 roku, kiej na kónkurs w kierym skokoł Adam sie dziwało 14 milijónów ludzi. Na telewizory sie dziwali ludzie w aryndach, a gor w tej nejbarży znanej Brackij u Baciana we Wiśle. Ludzie aji prawili, że to je małyszomania. W gazetach była taki tytuły: Król Adam, Król Adam piyrszy, abo Polski Obiekt, kiery loce. W magacynach a obchodach zaczli przedować rostomajte drobne rzeczy na kierych był wymalowany Małysz – breloki, gorki, kartki pocztowe, maskotki, lebo plakaty. Ludzie porobili kupe kawałów o Adamie, a kabarety robióm se ś niego srande, baji Ani Mru Mru. Małyszomania je w 109 czynści Włatców Móch, kiero sie mianuje Małamysz (w telewizorze była w czerwcu 2010 roku). Zbigniew Łyncki, psycholog społeczny tak prawiuł, czymu skijorz s Wiseł je taki popularny: „Przeogrómnie dobre skokani Małysza, a to że tak kupa razy wygroł to dlo ponikierych sóm cuda. Ón wyskoczuł wyżyj, jako sóm nasze problemy a nieszczynścia -   to że nasi fusbaliści przegrywajóm, abo że nasi ni mieli moc madali na olimpijadzie. Wszyjstkim sie zdało o Jónku Muzykancie, tóż naros skónsikej wyskoczuł Małysz. Ludzie majóm radzi jak gdosi wygrywo, a chcóm mieć takigo bahatera na kierego sie bydóm dziwać, a kiery bydzie wygrywoł dlo nich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Jak Adam zaczón wygrywać to kupa wielkucnych firm sie tym chłapcym zainteresowało. Reklamowoł sieć kómórkowóm  Idea a czekulade Goplana. Terazy reklamuje firme Generali a firme kiero robi oblyczki 4F Sport Performance. Adam był aji w poru seryjalach kómediowych: w Świecie podle Kiepskich – w czynści 169 – Adam sie tam mianuje Adał Miłosz, a w poru czynściach spóminajóm o nim. W Miodowych Rokach we specyjalnej czynści z 2002 roku, kiery sie mianowoł „Przeogrómnie biołe Godni Świynta” wszyjscy jadóm na zawody Pucharu Świata w skokanu na skijach w Zakopanym coby kibicować Adamowi Małyszowi, bo se myślóm że tak trzeja srobić a miołby tak srobić każdy Polok. W poru inkszych czynściach spóminajóm o nim. We Szpitolu na Perypetiach w 9 czynści je taki sóm synek jako Adam kierego przikludzili tukej dochtorzi, coby pokozać że we szpitolu sie lyczóm aji sławni ludzie. 25 kwietnia 2002 roku razy ze swojóm żónóm Izabelóm srobiuł fundacyj, kiero sbiyro grejcary na dziecka, kiere majóm jakisi talynta sportowe. Taim dzieckóm sie za darmo pojczuje sprzynt sportowy a płaci trynerów. Pómogajóm aji tym, kierzi mieli wypadek jak uprawiali sport a terazy uż nie poradzóm baji jejżdzić na skijach abo na kole. Fundacyj dowo grejcary na szkoły, kluby sportowe, dómy dziecka a inksze. Adam Małysz dostoł kupa odznaczyń: za skokani na skijach a za to, że wygrywoł dostoł:

Krziż Oficerski Orderu Odrodzynio Polski – 5 kwietnia 2002 mu go doł prezydynt Aleksander Kwaśniewski.

Krziż Kómandorski Orderu Odrodzynio Polski – 3 moja 2007 mu go doł prezydynt Lech Kaczyński.

Krziż Kómandorski s Gwiozdóm Orderu Odrodzynio Polski – 27 marca 2010 mu go doł prezydynt Lech Kaczyński.

Piyrszy plac w Plebiscycie Przeglóndu Sportowego na Nejlepszego Sportowca Polski w 2001, 2002, 2003, 2007 roku, 5 plac w 2004, 12 plac w 2005 roku.  

Dostoł Strzybne Skije w 2004 roku.

Dostoł 6 Wiktorów – w 2001 w kategoryji Odkryci telewizyjne, Sportowiec Roku a Wiktor Publiczności. W 2002 roku w kategoryji Sportowiec Roku, a Wiktor Publiczności, w 2003 roku w kategoryji Sportowiec Roku. 

1 plac w plebiscycie Głosu Ziymi Cieszyńskij na Nejlepszego Sportowca Powiatu Cieszyńskigo za rok 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, a 2006.

W rokach 90 XX wieku jak Adam piyrszy ros wygrywoł to we Wiśle to zorganizowali kónkurs skokanio na skijach kiery sie mianowoł tak jako ón (Adam Małysz pozywo do Wiseł). Tyn kónkurs był na to, coby wykorzystać to, że Adam sie stowo popularny a dobrze skocze, a coby skokani na kijach zajś prziszło spadki do Wiseł.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po skóńczyniu sezónu 2006/2007 Adam Małysz dostoł statuetkym łod burmistrza Wiseł Andrzeja Molina, na kierym było napisane: Mistrzowi Świata Adamowi Małyszowi – Wiślocy. Dostoł aji pióro s orła łod burmistrza Zakopanego Jana Gónsiynicy Walczaka.

W 2008 roku przerobiónej skoczni we Wiśle – Malince dali miano Adama Małysza. 

5 lipca 2010 zustołambasadorym Ślónska.

Ci kierzi majóm radzi Adama a mu kibicujóm dali w 2007 roku zamówiyni na jego herb włośny, a srobiuł go heraldyk Andrzej Brzezina Winiarski. Herb zarejestrowali w Piyrszej Powszechnej Odewrzitej Ksiyndze Herbowej Nova Heraldia. Na tym herbie sóm dwa skije kiere sóm skrziżowane jak litera V, a w nich eszcze je oreł w korónie.